Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemkov – majetku obce 652019

Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemkov – majetku obce 652019Vytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľného majetku, ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č.65/2019 dňa 05.09.2019 v tomto rozsahu:

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku.

Pozemok č. 2 - (zložený z dvoch parciel) – nehnuteľnosť, pozemok KN-C p.č. 225/96 a nehnuteľnosť, pozemok KN-C p.č. 225/32, trvalý trávny porast, v katastrálnom území Solka č. 840688, v celkovej výmere 880 m2. V súčasnosti uvedené na liste vlastníctva LV č. 152, vlastník: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, vlastnícky podiel 1/1 Pozemky sa nachádzajú v extraviláne v okrajovej časti zastavaného územia obce Nitrianske Pravno v časti Solka. Prístup autom na pozemok je možný po obecnej ceste. K pozemku nie sú dotiahnuté inžinierske siete. V predmetnej lokalite je v blízkosti možné napojenie na rozvod NN, odvádzanie odpadových vôd je v súčasnosti možné len do žumpy. Plynofikácia územia nie je zavedená. V investičnom pláne Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti je vybudovať dotláčaciu stanicu vodovodu na posilnenie tlaku pitnej vody v predmetnej lokalite v roku 2020.

- spôsob prevodu pozemkov – obchodná verejná súťaž

Zdôvodnenie: nakoľko bol prejavený záujem o pozemky v danej lokalite, Obec Nitrianske Pravno sa rozhodla voľné pozemky v rámci plánovanej individuálnej bytovej výstavby odpredať.

Za schválenie Uznesenia č. 65/2019 hlasovali poslanci:

Ing. Imrich Gaplovský, Bc. Ivana Krebesová, Mgr. Martin Unterfranc, Zita Jakubjaková, Lenka Hiščárová, Pavel Biely

Za: 6            Proti: 3             Zdržal sa: 0                Neprítomní : 2

 

Zverejnené 09.09.2019

 

Mgr. Andrej Richter
starosta obce


 

Počet videní: 185


 


Predpoveď počasia

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka