Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Základná škola

Základná škola Nitrianske Pravno

Areál Základnej školy v Nitrianskom PravneSpojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit kindergarten

Školská 370/19
972 13  Nitrianske Pravno

email: zsnitrianskepravno@gmail.com

tel. - Základná škola:046/5447453 
tel. - Školská jedáleň:0911732447 

web: https://zsnitrianskepravno.edupage.org

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Triedy ZŠ

 


 

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v Spojenej škole v Nitrianskom Pravne

Hlavička

„Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v Spojenej škole v Nitrianskom Pravne“

 

Spojená škola Nitrianske Pravno
realizuje dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Kód projektu: 312011I248
Názov projektu: Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v Spojenej škole v Nitrianskom Pravne
Realizácia projektu: 02.2018 – 01.2021
Rozpočet projektu: 51 840 €
Spolufinancovanie: 5 %
Cieľová skupina: Žiaci základnej školy
Ciele projektu: Zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v Spojenej škole – Základná škola s materskou školou v obci Nitrianske Pravno. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v základnej škole v obci Nitrianske Pravno, prispejú k pripravenosti detí na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiaka v základnej škole na strednú školu a na jeho budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu.
Aktivity projektu:

Činnosť špeciálneho pedagóga v ZŠ Nitrianske Pravno.

Jeho úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy, bude spolupracovať s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, bude uskutočňovať odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom. Bude prispievať k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP s ostatnými žiakmi. Svojou prácou sa bude snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami..

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk


 


Predpoveď počasia

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka