Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. v mesiacoch apríl – máj 2018

 

Úprava prístupového chodníka do areálu základnej školy od futbalového ihriska 

Zo zadania stavebnej komisie vyplynula potreba zvýšenia bezpečnosti a vytvorenie bezbariérového vchodu na vstupnom chodníku od futbalového ihriska. Preto sme rozšírili jestvujúce zábradlie, vytvorili bezbariérový prístup a v časti nad potokom boli ku zábradliu pripevnené plotové panely.

Úprava prístupového chodníka do areálu základnej školyÚprava prístupového chodníka do areálu základnej školyÚprava prístupového chodníka do areálu základnej školy

Rekonštrukcia kancelárskych priestorov na viacúčelovú miestnosť na poschodí OcÚ

Rekonštrukcia kancelárskych priestorov na viacúčelovú miestnosť prebiehala od začiatku apríla postupnou rekonštrukciou vodoinštalácie a odpadovej kanalizácie, pokračovala úpravou elektroinštalácie. Boli vykonané nevyhnuté úpravy potrebné na pripojenie obecného rozhlasu, bezpečnostnej sirény, internetu, meraču žiarenia. Nasledovali murárske práce, inštalácia podlahy a montáž kuchynskej linky. Miestnosť po rekonštrukcii slúži ako rozhlasová ústredňa, je v nej umiestnené spoločné zariadenie na tlač a kopírovanie dokumentov, slúži ako kuchynka s primeraným zariadením.

Práce v areáli školy – prístupová cesta a spevnené plochy

Na priestranstve pred telocvičňou v areáli školy, sme vytrovili dve spevnené plochy, ktoré budú slúžiť na inštaláciu stolnotenisových stolov v exteriéry. Plocha je vytvorená z betónových obrubníkov a z kombinácie betónovej dlažby a dlažby určenej ako tlmiaca dopadová plocha. V rovnakom čase sme upravili prístupovú cestu a parkovisko pri pavilóne A. Bolo vymenené pôvodné podložie s drobnými terénnymi úpravami a nahradené vhodnejšou frakciou štrku. Rovnako bola čiastočne upravená prístupová cesta.

Práce v areáli školy – prístupová cesta a spevnené plochyPráce v areáli školy – prístupová cesta a spevnené plochyPráce v areáli školy – prístupová cesta a spevnené plochy

Informačné tabule na príjazdových komunikáciach do Nitrianskeho Pravna

Na príjazdových cestách v smeroch od Žiliny, Martina, Prievidze sme pripravili betónový základ spolu s konzolami a osadili informačné tabule, ktoré boli vyrobené dodávateľsky. Nahradili pôvodné poškodené a zastaralé tabule. Informačné tabule budú slúžiť aj ako stojany na vysadené kvety za účelom skrášlenia vzhľadu obce.

Informačné tabule na príjazdových komunikáciach do Nitrianskeho Pravna Informačné tabule na príjazdových komunikáciach do Nitrianskeho Pravna
                      Stav pred                                                     Stav po

Kvetinová výzdoba

Rovnako ako v predchádzajúcom roku, aj tento rok spoločnosť Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. zabezpečuje vysádzanie kvetinovej výzdoby na námestí. Celkovo bolo doposiaľ vysadených 30 visiacich kvetináčov na svietidlách, 5 drevených stojanov v tvare pyramídy umiestnených na trávnatých plochách, betónové kvetináče pri kostole, pri pamätníku SNP, pri vchode do pivničných priestorov radnice, pri prechode pre chodcov, a na ďalších miestach. Bola vykonaná príprava pôdy v záhone pred radnicou, ktorá bude pokračovať výsadbou kvetov.

Oprava miestnych komunikácii

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. začala v polovici mája s opravou miestnych komunikácii v Nitrianskom Pravne. Prácam predchádzalo zakúpenie technológie, prvkov značenia a zabezpečenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov na dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi. Práce v podobnom rozsahu sme nikdy neuskutočňovali, preto bola zakúpená rezačka na asfalt, už v predchádzajúcom období sme zakúpili búracie kladivo, doplnili sme značenie o 20 ks dopravných kužeľov. S rekonštrukciou sme začali na najviac poškodených úsekoch a postupne budú zrekonštruované najväčšie poškodenia vozoviek v celej obci Nitrianske Pravno vrátane častí Solka a Vyšehradné.

Počas realizácie prác, sa žiaľ nedá vyhnúť niektorým dopravným obmedzeniam na opravovaných úsekoch. Vopred ďakujeme obyvateľom za trpezlivosť a pochopenie.

Oprava miestnych komunikáciiOprava miestnych komunikáciiOprava miestnych komunikáciiOprava miestnych komunikáciiOprava miestnych komunikácii

Zalesňovanie :

V mesiaci apríl prebehli zalesňovacie práce v Lesoch obce Nitrianske Pravno v lokalitách Pravňanská, Keleš, Bôrik a Čertová. Celkovo bolo vysadených 8000 ks sadeníc buka, 500 ks sadeníc smreka a 500 ks sadeníc smrekovca. Prednostne sa zalesnili plochy, ktoré vznikli pôsobením škodlivého činiteľa (lykožrút smrekový – Ips typographus) a plochy, ktoré vznikli úmyselnou ťažbou po vykonaní dorubu nad prirodzeným zmladením.

Ostatné vykonané práce a služby :

Odstránenie posypového materiálu po zimnej údržbe ciest – zametanie vozoviek, premiestnenie značky „Zákaz vjazdu“ na námestí pri hoteli, oprava fasády po vandalizme na Dome smútku v Nitrianskom Pravne, zabezpečenie májových stromov v Nitrianskom Pravne, Vyšehradnom a v Solke, príprava trate na podujatie „Beh priateľstva“, oprava detského ihriska na námestí, výmena rozbitého skla na zástavke vo Vyšehradnom, ostatné pravidelne vykonávané činnosti.

Ing. Tomáš Šujan
riaditeľ Obec Nitrianske Pravno s.r.o.


 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka