Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č.2/2013 - o zákaze prevádzkovať  niektoré hazardné hry na  území obce Nitrianske Pravno

Schválené: 13.6.2013

Účinnosť: 28.6.2013

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno na základe ustanovení § 10 ods. 5 písm. d/ a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a Petície obyvateľov obce Nitr. Pravno, ktorí sa petíciou sťažujú na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier na území obce Nitrianske Pravno v y d á v a   pre obec Nitrianske Pravno

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. 2/2013

o zákaze prevádzkovať  niektoré hazardné hry na  území obce Nitrianske Pravno.  

§ 1

Všeobecné ustanovenia 


Účelom tohto nariadenia je  regulovať vývoj hazardných hier na území obce v záujme zabezpečenia ochrany občanov pred sociálno-patologickými javmi vyvolanými hazardnými hrami a narúšaním verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier na území obce.

§ 2

Základné ustanovenia 

 

 1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celú obec Nitrianske Pravno vrátane častí Solka a Vyšehradné.
 2. Na území obce Nitrianske Pravno sa zakazuje prevádzkovať :
 • hazardné hry v kasíne,
 • hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
 • hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, 
 • hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a/ až h/ ak spĺňajú
 • podmienky ustanovené v odseku 1 v § 3 zákona č. 171/2005 Z. z.

 

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno dňa 13. 6. 2013 uznesením č.6/2013.
 2. Toto Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom  28. 6. 2013.
  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 2/2013 stráca platnosť VZN č. 2/2011 zo dňa 15. 9. 2011.
 3. Návrh VZN č. 2/213 bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Nitrianske Pravno dňa 28. 5. 2013.
 4. Návrh VZN 2/2013 bol zverejnený na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 28. 5. 2013.
 5. Schválené VZN bolo vyvesené dňa 14. 6. 2013, zvesené dňa 28. 6. 2013


 

 V  Nitr. Pravne dňa  13. 6. 2013

  

Ing. Jozef Balčirák
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka