Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 2/2004 - ktorým sa stanovuje školský obvod základnej školy na území obce Nitrianske Pravno

Schválené: 25.3.2004

Účinnosť: 9.4.2004

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2004

ktorým sa stanovuje školský obvod základnej školy
na území obce Nitrianske Pravno

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe ustanovenia § 6 odst. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje školský obvod základnej školy zriadenej obcou Nitrianske Pravno.

 

§ 1

Všeobecné ustanovenie

 

V zmysle ustanovenia § 8 odst. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. - žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4 tohto paragrafu, ktorý znie : žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.

Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

 

§ 2

Školský obvod základnej školy na území obce Nitrianske Pravno

 

Školský obvod Základnej školy v Nitrianskom Pravne tvorí územie obce Nitrianske Pravno a jej časti Solka a Vyšehradné.

 

§ 3

Záverečné ustanovenie

 

  1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 o stanovení školského obvodu na území obce Nitrianske Pravno bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 3/2004 dňa 25. marca 2004.
     
  2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 o stanovení školského obvodu na území obce Nitrianske Pravno nadobúda účinnosť 15.dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Nitr. Pravno.

 

V Nitr. Pravne 25. marca 2004

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka