Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 10/2012 - záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN obce Nitrianske Pravno

Schválené: 14.2.2013

Účinnosť: 16.3.2013

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne, podľa § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 a § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov,vydáva pre katastrálne územie obce Nitrianske Pravno

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE NITRIANSKE PRAVNO

č. 10/ 2012

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrh Zmien
a doplnkov č. 1 k ÚPN obce

Nitrianske Pravno (ZaD č.1 ÚPN O) :

 

Časť I.

ÚČEL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA


 

  1. Toto nariadenie vymedzuje záväznú časť ZaD č.1 ÚPN O. Upravuje, dopĺňa a mení VZN 1/2012 schválené Obecným zastupiteľstvom Nitrianske Pravno dňa 10. 02. 2012, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu obce Nitrianske Pravno.
  2. Všeobecne záväzné nariadenie a jeho nedeliteľná súčasť - Záväzná časť ZaD č.1 ÚPN O Nitrianske Pravno stanovuje funkčné a priestorové usporiadanie, záväzné regulatívy a limity využívania územia, v územnom rozsahu lokality 2Rc v k. ú. Nitrianske Pravno o stanovuje základné podmienky pre umiestňovanie stavieb v danej lokalite vid výkres č.2B.

 

Časť II.

ROZSAH PLATNOSTI Zmien a doplnkov Č.1 ÚPN O Nitrianske Pravno

 

Riešeným územím Územného plánu obce je celé katastrálne územie obce. Tento rozsah sa ZaD č.1 ÚPN O Nitrianske Pravno nemení.


Časť III.

ULOŽENIE A ÚČINNOSŤ DOKUMENTÁCIE

 

  1. Dokumentácia schváleného ZaD č.1 ÚPN O Nitrianske Pravno je uložená v kompletnom rozsahu a je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Nitrianske Pravno, na Stavebnom úrade, na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne.
  2. ZaD č.1 ZaD č.1 ÚPN O Nitrianske Pravno nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom dňa 14. 2. 2013.
  3. Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti ZaD č.1 ÚPN O Nitrianske Pravno bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 3. 12. 2012
  4. Všeobecne záväzné nariadenie o vyhlásení záväznej časti ZaD č.1 ÚPN O Nitrianske Pravno bolo zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 3. 12. 2012.
  5. Toto VZN nadobúda účinnosť 30. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa 16. 3. 2013.

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 14. 2. 2013

 

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka