Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nitrianske Pravno

AKTUÁLNE PLATNÉ VZN (+návrhy)

Číslo a názov  všeobecne záväzného nariadenia obce Zverejnené
VZN č. 1/2019 -  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 07.03.2019
VZN č. 1/2018 -  o organizácii miestneho referenda 15.06.2018
  └  Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 o org.miestneho referenda 07.12.2018
VZN č. 1/2017 -  o povodňovom pláne záchranných prác 15.12.2017
VZN č. 2/2017 -  o miestnej dani za psa 15.12.2017
VZN č. 3/2017 -  o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 15.12.2017
VZN č. 4/2017 -  o dani z nehnuteľnosti 15.12.2017
  └  Príloha č.1 k VZN č.4/2017 - o dani z nehnuteľnosti 28.02.2018
VZN č. 5/2017 -  o dani za ubytovanie 15.12.2017
VZN č. 6/2017 -  o poplatku za kom.odpady a drobné stav. odpady 15.12.2017
  └  Dodatok č.1 k VZN č.6/2017 - o poplatku za kom.odpady a d.s.o. 07.12.2018
VZN č. 7/2017 -  trhový poriadok 15.12.2017
VZN č. 8/2017 -  o nakladaní s odpadmi na území obce  15.12.2017
VZN č. 9/2017 -  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu  15.12.2017
VZN č. 10/2017 -  Zásady hospodárenia s majetkom obce 15.12.2017
VZN č. 12/2017 -  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb 15.12.2017
  └  Dodatok č.1 k VZN č.12/2017 - o pod.poskytovania sociálnych služieb 28.02.2018
  └  Dodatok č.2 k VZN č.12/2017 (prepravná služba) 15.06.2018
  └  Dodatok č.3 k VZN č.12/2017 (príspevok na obedy) 07.12.2018
VZN č. 1/2016 - o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce 18.04.2016
VZN č. 9/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska 18.12.2015
VZN č. 8/2015 - miesto na vylepovanie volebných plagátov 18.12.2015
VZN č. 9/2014 - miesto a čas zápisu do zákl.školy a výška mes.príspevkov ... 15.12.2014
  └  Doplnok č.2 k VZN č.9/2014 - miesto a čas zápisu do základnej školy... 16.12.2016
  └  Doplnok č.3 k VZN č.9/2014 - miesto a čas zápisu do základnej školy... 06.02.2017
  └  Dodatok č.4 k VZN č.9/2014 - miesto a čas zápisu do zák.školy... 28.02.2018
  └  Dodatok č.5 k VZN č.9/2014 - (výška mes.príspevkov za stravu)... 07.12.2018
  └  Dodatok č.6 k VZN č.9/2014 - (miesto a čas zápisu do ZŠ)... 07.03.2019
  └  Dodatok č.7 k VZN č.9/2014 - (miesto a čas zápisu do ZŠ, strava)... 07.06.2019
VZN č. 1/2014 - o obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku ... 12.09.2014
VZN č. 1/2013 - záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce 24.05.2013
VZN č. 2/2013 - o zákaze prevádzkovať  niektoré hazardné hry na  území obce 19.06.2013
VZN č. 1/2012 - záväzná časť Územného plánu obce Nitrianske Pravno 10.02.2012
VZN č. 10/2012 - záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov č.3 k ÚPN obce 20.02.2012
VZN č. 8/2011 - o zákaze alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 19.02.2011
VZN č. 9/2011 - o úprave nájmov bytov vo vlastníctve obce 19.02.2011
VZN č. 1/2010 - poskyt. fin.príspevkov na podporu rodinných pomerov dieťaťa 26.03.2010
VZN č. 2/2009 - o podmienkach predaja tovaru a služieb na trhových miestach 25.05.2009
VZN č. 9/2008 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 11.12.2008
  └  Doplnok č.1 k VZN č.9/2008 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 10.12.2010
VZN č. 8/2008 - podmienky držania psov v obci Nitr.Pravno 01.01.2009
VZN č. 1/2008 - o miestnych pamätihodnostiach 08.02.2008
VZN č. 2/2007 - záväzná časť Doplnku č.3 ÚPN SÚ Nitrianske Pravno 25.10.2007
VZN č. 2/2004 - stanovenie školského obvodu základnej školy na území obce  26.03.2004
VZN č. 2/1996 - Pravidlá spolunažívania 29.12.1995
  └  Doplnok č.1 k VZN č. 2/1996 o pravidlách spolunažívania 18.12.2015
   

 

VZN - archív

Všeobecne platné nariadenia obce, ktorých platnosť uplynula, alebo boli zrušené, resp. novelizované. 

Číslo a názov  všeobecne záväzného nariadenia obce Začiatok
platnosti
Koniec
platnosti
VZN č. 11/2017 -  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 01.01.2018 06.03.2019
VZN č. 10/2016 - Trhový poriadok 01.01.2017 31.12.2017
VZN č. 9/2016 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 01.01.2017 31.12.2017
VZN č. 8/2016 - o nakladaní s odpadmi na kalendárny rok 2017 01.01.2017 31.12.2017
VZN č. 7/2016 - o poplatku za kom.odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2017 31.12.2017
VZN č. 6/2016 - o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2017 01.01.2017 31.12.2017
VZN č. 5/2016 - o dani za užívanie verej.priestranstva na rok 2017 01.01.2017 31.12.2017
VZN č. 4/2016 - o dani za psa na rok 2017 01.01.2017 31.12.2017
VZN č. 3/2016 - o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 01.01.2017 31.12.2017
VZN č. 2/2016 - o nakladaní s odpadmi na území obce 01.07.2016 31.12.2016
VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016 01.01.2016 31.12.2016
Doplnok č.1 k VZN č.9/2014 - miesto a čas zápisu do zákl. školy... 29.02.2016 15.12.2016
VZN č. 1/2011 - o povodňovom pláne právn.osôb a fyz.osôb podnikateľov 01.06.2011 31.12.2017
VZN č. 1/2009 - podmienky na poskytovanie sociálnych služieb 01.06.2009 31.12.2017
  └  Dopl. č.1 k VZN č.1/2009 - stanovenie úhrad prijímateľa za poskyt.službu 15.12.2011 31.12.2017
VZN č. 4/2002 - podmienky držania psov v obci Nitrianske Pravno  01.12.2002 31.12.2008
  └  Doplnok č.1 k VZN č. 4/2002 o podmienkach držania psov v obci 01.08.2004 31.12.2008
VZN č. 1/2005 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 01.01.2006 31.12.2017

 

 

 

Ostatné staré znenia VZN obce sú uverejnené na starej stránke obce na adrese www.nitrianskepravno.eu

 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka