Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Vianočné trhy

Vianočné trhy v Nitrianskom Pravne

Pre usporiadanie Vianočných trhov ich zabezpečenie po organizačno- technickej stránke sa vydáva tento jednotný organizačný poriadok, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov trhov.

 

Článok I.
Čas a miesto konania Vianočných trhov

 

Vianočné trhy sa uskutočnia v Nitrianskom Pravne
na námestí SNP dňa 08.12.2018

 

Článok II.
Predajná doba Vianočných trhov


Otvorenie Vianočných trhov sa uskutoční o 10.00 hod. Predajné miesta je možné zriaďovať 08.12.2018 od 07.00 -10.00 hod. Predajná doba je 08.12.2018 od 10:00 – 17:00 hod. Ambulantný predaj občerstvenia v mieste konania trhov je povolený 08.12.2018 do 18:00 hod. Prevádzky v nebytových priestoroch areálu námestia sa počas trhov môžu riadiť prevádzkovou dobou trhov.

Spôsob organizácie a podmienky účasti na Vianočných trhoch:

 1. V zmysle zákona č.272/1997 Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov o ochrane zdravia ľudí, fyzická alebo právnická osoba pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín pri hromadných akciách je povinná vyžiadať si posudok orgánu na ochranu zdravia.
   
 2. Organizácia účasti predávajúcich je na základe záväzných prihlášok k účasti na Vianočných trhoch.
   
 3. Termín uzávierky podávania písomných prihlášok je do 06.12. 2018. Po tomto termíne môžu byť prihlášky prijaté u správcu jarmoku len v odôvodnených prípadoch so súčasnou úhradou poplatku za prenájom trhového miesta podľa cenníka do pokladne správcu.
   
 4. Pridelenie miest bude prebiehať po rade podľa termínu prihlásenia sa predávajúcich.
   
 5. Na základe údajov uvedených záujemcom v záväznej prihláške, správca jarmoku stanoví výšku poplatku, ktorú mu písomne oznámi, s termínom úhrady najneskôr 7 dni pred konaním trhov. Záujemcom, ktorý nebudú mať uhradené predajné miesto nebude umožnený vstup do jarmočného priestoru.

 

Článok III.
Platobné podmienky a výška poplatkov sa riadi VZN č. 7/2017
- trhový poriadok.

 

1.Výška úhrady:

a) za predajný stánok .......................................................... 2 €/m2

b) za motorové vozidlo za stánkom .................................... 10 €

c) za atrakcie ľudovej technickej zábavy (kolotoče) ............ 600 € /5dní

d) za stánok s občerstvením s predajom alkoholu ............. 8€/m2

e) za stánok s občerstvením bez predaja alkoholu ............ 4€/m2

 

2.Úhrada sa platí:

a) prevodom na účet

b) v hotovosti do pokladne
 

3.Od platenia je oslobodený

a) tradičná remeselná výroba spojená s predvádzaním výroby priamo na mieste

b) školy a školské zariadenia

c) záujmové organizácie

 

Splatnosť poplatku je najneskôr 7 dni pred konaním trhov.

V prípade, že kontrola zistí, že stánok bol postavený bez zaplatenia poplatku, základný poplatok bude predávajúcemu zvýšený o 100%, to platí aj v prípade, že predávajúci predáva iný druh tovaru na aký má správcom jarmoku vydané povolenie na predaj.

Zaplatením poplatku predajca súhlasí s organizačným poriadkom trhov. Ak predajca odmietne poplatok zaplatiť, nebude mu umožnený predaj tovaru.

Počet prípojok a elektrický príkon je limitovaný. Samostatné prípojky pre registračné pokladne organizátor jarmoku nebude poskytovať.

 


 

Prihláška a Všeobecne záväzné nariadenie

prihlaska_na_vianocne_trhy2018.pdf(82 kB)prihlaska_na_vianocne_trhy2018.pdf
VZN 7_2017 trhovy poriadok.pdf(130.1 kB)VZN 7_2017 trhovy poriadok.pdf


Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka