Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

V skratke

Obec Nitrianske Pravno sa nachádza na Hornej Nitre, 12 km od mesta Prievidza. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1430 v listine kráľa Žigmunda.  Za svoj vznik a rozvoj obec vďačí ťažbe zlata. 
Nitrianske Pravno má približne 3200 obyvateľov. 

Poloha

Leží na Hornej Nitre, 12 km severne od mesta Prievidza. Zo severu na juh preteká rieka Nitra, ktorá tu priberá Tužinu, Vyšehradný potok a západným okrajom tečúcu Kravskú.

Poloha na významnej ceste z Ponitria do Turca a Žiliny, no aj na križovatke ciest do okolitých obcí vytvára z Nitrianskeho Pravna strediskovú obec so znakmi mestského charakteru. Z cesty na Žilinu tu odbočujekomunikácia do Turca, no obec je tiež koncovou stanicou železničnej trate z Prievidze.

NámestieSrdcom obce je veľké štvorcové renesančné námestie, ktoré svojou rozlohou patrí k najväčším na Slovensku a v mnohom pripomína podobné námestia starých remeselnícko-trhovníckych miest, akými boli blízky Rajec, prípadne Žilina. Dominantou námestia je stará radnica pochádzajúca z prvej polovice 17-teho storočia, ktorá je Radnicaumiestnená v strede námestia a je charakteristickou stavbou tejto obce. Juhovýchodnú časť námestia uzatvára najväčšia stavba v Nitrianskom Pravne Rímsko-katolícky farský kostol v neogotickom slohu s trojloďovým priestorom. Jeho patrón, sv. Ján Krstiteľ, bol po dlhé storočia erbovým znakom mesta a súčasťou výzdoby mestskej pečate. Na námestí je aj Múzeum Karpatských nemcov, ktoré sídli v zrenovovanom meštiackom dome. 

KalváriaObci už z diaľky dominuje Kalvária z roku 1934 postavená na kopci medzi Nitrianskym Pravnom a jeho miestnou časťou Solka. Kresťanská Kalvária na pahorku Galgensberg je unikátnym súborom 27 sakrálnych stavieb v štýle neogotiky.

Nitrianske Pravno má ešte viacero historických pamiatok, napr. historický dom vo Vyšehradnom, ktorom sídli súkromné múzeum a stavba bola ocenená ocenením Europa Nostra, alebo Drevenú zvonicu z roku 1802, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 

Okolitá príroda je predurčená na turistické výlety a cykloturistiku. V obci sa pravidelne konajú rôzne kultúrne a športové podujatia. Samozrejmosťou sú rozmanité služby, hotel, reštaurácie, penzióny, obchodné centrum a iné.

Vodné toky

 • Nitra (rieka)
 • Tužinka
 • Majzlanka
   

Vodné plochy

Vodná nádrž Bôrik, vybudovaná v roku 2007           :: Viac info: OZ Bôrik

Časti obce

 • Solka
 • Vyšehradné
   

Ulice


ČASŤ VYŠEHRADNÉ:


ČASŤ SOLKA:

Služby a občianska vybavenosť

 

Dejiny

Poloha obce na severnom okraji Hornonitrianskej kotliny s mnohými nálezmi pravekého osídlenia a na starej ceste do Turca predstavovala vhodné miesto na život. Pahorkatinný ráz na rozhraní nížiny a hôr poskytoval dostatok príležitostí na obživu, čo nasvedčujú najstaršie nálezy osídlenia tejto lokality. Blízke strategicky významné hradisko na Vyšehrade má stopy osídlenia od bronzovej, cez veľkomoravskú dobu až po 15. storočie.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1393, no je isté, že dávno predtým boli v okolí osady baníkov. Rozvoj banského podnikania objavom zlata sem polovici 14. storočia prilákal nemeckých kolonistov, ktorí výrazným spôsobom ovplyvnili dejiny a charakter Nitrianskeho Pravna. Listina kráľa Žigmunda v roku 1430 už spomína mestečko, ktorého prosperita čoskoro posunula jeho význam na úroveň neďalekej Prievidze a Bojníc. Po vymretí rodu Noffryovcov sa Pravno s okolím a Bojnickým panstvom stal kráľovským majetkom. Od roku 1489 sa panstvo stalo výnosom kráľa Mateja majetkom jeho syna Jána Korvína. Význam banského mestečka poklesol koncom 16. storočia, kedy nastala kríza baníctva v Uhorsku.

V nepokojnom 17. storočí bolo mestečko opakovane vyrabované a vypálené. V ďalšom storočí sa začal postupný rozvoj remesiel a cechov, kde sa začali presadzovať obyvatelia slovenskej národnosti. Významným medzníkom bola zmluva z roku 1779, v ktorej Ján Pálffy pozbavil obyvateľov mestečka poddanských povinností a priznal im právo užívať zemepánske regálie. Veľký požiar 22. júla 1827 výrazne zmenil podobu mestečka, keďže úplne zničil väčšinu pôvodných domov. Od roku 1845 sa mestečko stalo dedičným majetkom Pálffyovcov a po upokojení protihabsburských povstaní začal rozvoj hospodárstva, predovšetkým remesiel. Rozvoj samosprávy na čele s magistrátom ovplyvňoval hospodársky rozvoj mestečka, no obecný zákon z roku 1886 zmenil jeho postavenie a Nitrianske Pravno sa stalo veľkou obcou. V posledný októbrový deň v roku 1909 bola spustená prevádzka na železničnej trati Prievidza – Nitrianske Pravno, preprava osôb na nej bola v roku 2012 zastavená.

V obci je rímskokatolícky kostol umučenia svätého Jána Krstiteľa z roku 1907.

Viac o histórii

Šport

V obci je futbalový klub MTJ Nitrianske Pravno, ktorý hrá v 4. lige. Ďalej lyžiarsky oddiel, basketbalový oddiel, tenisový oddiel, turistický oddiel... Viac o športe.

Osobnosti obce

 • Jozef Wesserle (* 1781 – † 1838), historik, numizmatik, univerzitný profesor
 • Anton Adalbert Bresztyenszky (* 1786 – † 1851), maďarský matematik a autor učebníc
 • Jozef Bossanyi (* 1855 – † 1946), rímskokatolícky kňaz, pedagóg, historik, jazykovedec, prírodovedec a entomológ
 • Jozef Lányi (* 1868 – † 1931), náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár
 • Eugen Filkorn (* 1881 – † 1974), katolícky kňaz a pápežský prelát, poslanec slovenského snemu
 • Ján Roháč (* 1932 - † 1980), režisér
 • Jozef Damko (*1872 - † 1955), akademický sochár

  ..všetky osobnosti a rodáci

 

Partnerské mestá

Hanušovice, Česko
 

Prírodné podmienky 

Katastrálna výmera: 20 855 ha
Lesnatosť: 66,7%
Lesné oblasti: Malá Fatra, Žiar, Strážovské vrchy, Hornonitrianska kotlina
Hydrologické pomery: Horný tok rieky Nitry s prítokmi
Pedologické pomery: prevažujú hnedé pôdy
Drevinové spoločenstvá: Najzastúpenejšie s drevinou buk, ďalej smrek, borovica lesná, jedľa, javor horský, jaseň, dub zimný
Lesné vegetačné stupne:  Prevažuje bukový, vyskytujú sa od 2. (bukovo-dubový) po 6. (smrekovo-bukovo-jedľový)

 

Ochrana prírody a krajiny: 

Druh chráneného územia Názov chráneného územia Výmera (ha)
CHKO Strážovské vrchy 1923
NPR Vyšehrad 3
Natura 2000 - CHVÚ Strážovské vrchy 1923
Natura 2000 - CHVÚ Malá Fatra 450

 

Vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov:

Medveď hnedý Link sa otvorí v novom okne Orol skalný Link sa otvorí v novom okne Tis obyčajný Link sa otvorí v novom okne
Rys ostrovid Link sa otvorí v novom okne Orol krikľavý Link sa otvorí v novom okne Mečík škridlicovitý Link sa otvorí v novom okne
Mačka divá Link sa otvorí v novom okne Modlivka nábožná Link sa otvorí v novom okne Ľalia cibuľkovitá 
Vydra riečna Link sa otvorí v novom okne Fúzač alpský Link sa otvorí v novom okne Vstavačovité  Link sa otvorí v novom okne
Ďateľ čierny Link sa otvorí v novom okne Užovka stromová Link sa otvorí v novom okne Prvosienka pomúčená Link sa otvorí v novom okne
Jariabok hôrny Link sa otvorí v novom okne Slepúch lámavý Link sa otvorí v novom okne Tučnica obyčajná Link sa otvorí v novom okne
Sluka lesná Link sa otvorí v novom okne Salamandra škvrnitá Link sa otvorí v novom okne Žltohlav európsky Link sa otvorí v novom okne

  TIP: Fotografie Flóra a fauna Nitrianskeho Pravna a okolia

Viac o prírode Nitrianskeho Pravna a okolí tu.


 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka