Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

Územný plán obce Nitrianske Pravno

Územný plán obce

Verejná vyhláška o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce (ÚPN-O) Nitrianske Pravno
 vv_upn-o.pdf (78.5 kB) (78.5 kB)

Územný plán obce - Návrh riešenia - Textová časť
 nr_sprv.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Schéma navrhovaných a výhľadových urbanistických lokalít
 nr_lok_sch_lok.pdf (753.5 kB) (753.5 kB)

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
 nr_szc.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

1. Širšie vzťahy
 sv_nr.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
 nr_kun.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

3. Verejné dopravné vybavenie
 nr_d.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

4a. - Verejné technické vybavenie - Energetika a zdroje
 nr_en.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

4b. - Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo
 nr_vk.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

5. Ochrana prírody a tvorba krajiny
 nr_op.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

6. Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely
 nr_ppf.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.1

1. Širšie vzťahy - pôvodné
 np_1_sv_povodne.pdf (756.5 kB) (756.5 kB)

1. Širšie vzťahy - navrhované
 np_1_sv_navrhovane.pdf (590.7 kB) (590.7 kB)

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - pôvodné
 np_2_kun_povodne.pdf (645.9 kB) (645.9 kB)

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - navrhované
 np_2_kun_navrhovane.pdf (89.4 kB) (89.4 kB)

6. Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy - pôvodné
 np_6_palf_povodne.pdf (433 kB) (433 kB)

6. Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy - navrhované
 np_6_palf_navrhovane.pdf (90.6 kB) (90.6 kB)

Schéma navrhovaných a výhľadových urbanistických lokalít - pôvodné
 np_snl_povodne.pdf (544.4 kB) (544.4 kB)

Schéma navrhovaných a výhľadových urbanistických lokalít - navrhované
 np_snl_navrhovane.pdf (51.4 kB) (51.4 kB)

Schéma urbanistických lokalít - pôvodné
 np_snl_povodne_.pdf (375 kB) (375 kB)

Schéma urbanistických lokalít - navrhované
 np_snl_navrhovane_.pdf (54.6 kB) (54.6 kB)

Vrchná obálka - Textová a grafická časť
 np_vrchobal_tagc.pdf (61.4 kB) (61.4 kB)

Vrchná obálka - Smerná textová časť
 np_vrchobal_stc.pdf (60.7 kB) (60.7 kB)

Smerná textová časť
 np_stc.pdf (367.6 kB) (367.6 kB)

Vrchná obálka - Záväzná časť
 np_vrchobal_zc.pdf (60.5 kB) (60.5 kB)

Zoznam príloh
 zoznam_priloh.pdf (46.9 kB) (46.9 kB)

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.2

1. Širšie vzťahy - navrhované
 NP2_1_SIRSIE VZTAHY.pdf (701.3 kB) (701.3 kB)

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - pôvodné
 NP2_2A_KOMPLEXNY URBANISTICKY NAVRH-povodne.pdf (656.3 kB) (656.3 kB)

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - navrhované
 NP2_2B_KOMPLEXNY URBANISTICKY NAVRH-navrhovane.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)

3. Verejné dopravné vybavenie - pôvodné
 NP2_3A_VEREJNE DOPRAVNE VYBAVENIE-povodne.pdf (488 kB) (488 kB)

3. Verejné dopravné vybavenie - navrhované
 NP2_3B_VEREJNE DOPRAVNE VYBAVENIE-navrhovane.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)

4a. Verejné technické vybavenie - Energetika a spoje - pôvodné
 NP2_4aA_VEREJNE TECHNICKE VYBAVENIE_ENERGETIKA A SPOJE-povodne.pdf (447.5 kB) (447.5 kB)

4a. Verejné technické vybavenie - Energetika a spoje - navrhované
 NP2_4aB_VEREJNE TECHNICKE VYBAVENIE_ENERGETIKA A SPOJE-navrhovane.pdf (61.3 kB) (61.3 kB)

4b. Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo - pôvodné
 NP2_4bA_VEREJNE TECHNICKE VYBAVENIE_VODNE HOSPODARSTVO-povodne.pdf (452.5 kB) (452.5 kB)

4b. Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo - navrhované
 NP2_4bB_VEREJNE TECHNICKE VYBAVENIE_VODNE HOSPODARSTVO-navrhovane.pdf (61 kB) (61 kB)

5. Ochrana prírody a tvorba krajiny - pôvodné
 NP2_5A_OCHRANA PRIRODY A TVORBA KRAJINY-povodne.pdf (644.9 kB) (644.9 kB)

5. Ochrana prírody a tvorba krajiny - navrhované
 NP2_5B_OCHRANA PRIRODY A TVORBA KRAJINY-navrhovane.pdf (57.4 kB) (57.4 kB)

6. Perspektívne použitie poľnohosp.pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohosp.účely - pôvodné
 NP2_6A_PODNY A LESNY FOND-povodne.pdf (438.8 kB) (438.8 kB)

6. Perspektívne použitie poľnohosp.pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohosp.účely - navrhované
 NP2_6B_PODNY A LESNY FOND-navrhovane.pdf (58.6 kB) (58.6 kB)

Schéma navrhovaných a výhľadových urban.lokalít - navrhované
 NP2_SCHEMA NAVRH LOKALIT-navrhovane.pdf (52.3 kB) (52.3 kB)

Schéma navrhovaných a výhľadových urban.lokalít - pôvodné
 NP2_SCHEMA NAVRH LOKALIT-povodne.pdf (294.4 kB) (294.4 kB)

Schéma urbanistických lokalít - navrhované
 NP2_SCHEMA URBAN LOKALIT-navrhovane.pdf (56.9 kB) (56.9 kB)

Schéma urbanistických lokalít - pôvodné
 NP2_SCHEMA URBAN LOKALIT-povodne.pdf (355.8 kB) (355.8 kB)

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb - navrhované
 NP2_SCHEMA ZC+VS-navrhovane.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb - pôvodné
 NP2_SCHEMA ZC+VS-povodne.pdf (839 kB) (839 kB)

Zmeny a doplnky č.2, ZÁVÄZNÁ ČASŤ-návrh
 NP2_zavazna_cast.pdf (247.3 kB) (247.3 kB)

Zmeny a doplnky č.2, SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ-návrh
 NP2_textova_smerna_cast.pdf (391 kB) (391 kB)

Vrchná obálka - Záväzná časť
 NP2_Vrchna_obalka_Zavazna_cast.pdf (76.1 kB) (76.1 kB)

Vrchná obálka - Smerná textová časť
 NP2_Vrchna_obalka_Smerna_textova_cast.pdf (76.3 kB) (76.3 kB)

Vrchná obálka - Textová a grafická časť
 NP2_Vrchna_obalka_Textova_a_graficka_cast.pdf (77 kB) (77 kB)

Zoznam Príloh
 NP2_zoznam_priloh.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.2 - Čistopis

Zoznam príloh
 cistopis-NP2_zoznam_priloh.pdf (40.3 kB) (40.3 kB)

Vrchná obálka - Zmeny a doplnky č.2 - textová a grafická časť
 cistopis-NP2_Vrchna_obalka_Textova_a_graficka_cast.pdf (74 kB) (74 kB)

Vrchná obálka - Zmeny a doplnky č.2 - Smerná textová časť
 cistopis-NP2_Vrchna_obalka_Smerna_textova_cast.pdf (73.5 kB) (73.5 kB)

Zmeny a doplnky č.2, Smerná textová časť - čistopis
 cistopis-NP2_textova_smerna_cast.pdf (331.3 kB) (331.3 kB)

Vrchná obálka - Zmeny a doplnky č.2 - Záväzná časť
 cistopis-NP2_Vrchna_obalka_Zavazna_cast.pdf (73 kB) (73 kB)

Zmeny a doplnky č.2 - Záväzná časť - čistopis
 cistopis-NP2_zavazna_cast.pdf (203.7 kB) (203.7 kB)

1. Širšie vzťahy - navrhované
 cistopis-NP2_1_SIRSIE_VZTAHY.pdf (734.8 kB) (734.8 kB)

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - pôvodné
 cistopis-NP2_2A_KOMPLEXNY_URBANISTICKY_NAVRH-povodne.pdf (858.7 kB) (858.7 kB)

2B. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - navrhované
 cistopis-NP2_2B_KOMPLEXNY_URBANISTICKY_NAVRH-navrhovane.pdf (108 kB) (108 kB)

3. Verejné dopravné vybavenie - pôvodné
 cistopis-NP2_3A_VEREJNE_DOPRAVNE_VYBAVENIE-povodne.pdf (488.1 kB) (488.1 kB)

3B. Verejné dopravné vybavenie - navrhované
 cistopis-NP2_3B_VEREJNE_DOPRAVNE_VYBAVENIE-navrhovane.pdf (65.6 kB) (65.6 kB)

4a. Verejné technické vybavenie - Energetika a spoje - pôvodné
 cistopis-NP2_4aA_VEREJNE_TECHNICKE_VYBAVENIE_ENERGETIKA_A_SPOJE-povodne.pdf (447.5 kB) (447.5 kB)

4a. Verejné technické vybavenie - Energetika a spoje - navrhované
 cistopis-NP2_4aB_VEREJNE_TECHNICKE_VYBAVENIE_ENERGETIKA_A_SPOJE-navrhovane.pdf (68.7 kB) (68.7 kB)

4b. Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo - pôvodné
 cistopis-NP2_4bA_TECHNICKE_VYBAVENIE_VODNE_HOSPODARSTVO-povodne.pdf (452.3 kB) (452.3 kB)

4b. Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo - navrhované
 cistopis-NP2_4bB_VEREJNE_TECHNICKE_VYBAVENIE_VODNE_HOSPODARSTVO-navrhovane.pdf (68.4 kB) (68.4 kB)

5. Ochrana prírody a tvorba krajiny - pôvodné
 cistopis-NP2_5A_OCHRANA_PRIRODY_A_TVORBA_KRAJINY-povodne.pdf (644.8 kB) (644.8 kB)

5B. Ochrana prírody a tvorba krajiny - navrhované
 cistopis-NP2_5B_OCHRANA_PRIRODY_A_TVORBA_KRAJINY-navrhovane.pdf (64.8 kB) (64.8 kB)

6. Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely
 cistopis-NP2_6A_PODNY_A_LESNY_FOND-povodne.pdf (438.5 kB) (438.5 kB)

6B. Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely - navrhované
 cistopis-NP2_6B_PODNY_A_LESNY FOND-navrhovane.pdf (65.9 kB) (65.9 kB)

Schéma navrhovaných a výhľadových urbanistických lokalít - pôvodné
 cistopis-NP2_SCHEMA NAVRH_LOKALIT-povodne.pdf (294 kB) (294 kB)

Schéma navrhovaných a výhľadových urbanistických lokalít - navrhované
 cistopis-NP2_SCHEMA_NAVRH_LOKALIT-navrhovane.pdf (59.7 kB) (59.7 kB)

Schéma urbanistických lokalít - pôvodné
 cistopis-NP2_SCHEMA_URBAN_LOKALIT-povodne.pdf (355.6 kB) (355.6 kB)

Schéma urbanistických lokalít - navrhované
 cistopis-NP2_SCHEMA_URBAN_LOKALIT-navrhovane.pdf (64.3 kB) (64.3 kB)

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb - pôvodné
 cistopis-NP2_SCHEMA_ZCaVS-povodne.pdf (839.1 kB) (839.1 kB)

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb - navrhované
 cistopis-NP2_SCHEMA_ZCaVS-navrhovane.pdf (220.3 kB) (220.3 kB)

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.3

Zmeny a doplnky č.3, Záväzná časť - návrh 10/2015
 ZaD3_ZAVAZNA_CAST_navrh.pdf (194.1 kB) (194.1 kB)

Zmeny a doplnky č.3, Smerná časť - návrh 10/2015
 ZaD3_SMERNA_CAST_navrh.pdf (257.5 kB) (257.5 kB)

Zmeny a doplnky č.3 - návrh - titulka 1
 ZaD3_titulky1.pdf (46.9 kB) (46.9 kB)

Zmeny a doplnky č.3 - návrh - titulka 2
 ZaD3_titulky2.pdf (46.8 kB) (46.8 kB)

Zmeny a doplnky č.3 - návrh - titulka 3
 ZaD3_titulky3.pdf (46.9 kB) (46.9 kB)

1. Širšie vzťahy
 ZaD3_vc1_sirsie_vztahy.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
 ZaD3_vc2_komplexny_vykres.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

3. Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo
 ZaD3_vc3_vodne_hospodarstvo.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

4. Ochrana prírody a tvorba krajiny
 ZaD3_vc4_ochrana_pody.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

5. Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely
 ZaD3_vc5_vyuzitie_pody.pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

6. Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
 ZaD3_vc6_schema_zavaznych_casti.pdf (4.7 MB) (4.7 MB)

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.3 - Čistopis

Titulka 1
 titulka1.pdf (82.4 kB) (82.4 kB)

Titulka 2
 titulka2.pdf (82.2 kB) (82.2 kB)

Záväzná časť - čistopis
 zavazna cast_cistopis.pdf (201.9 kB) (201.9 kB)

Titulka 3
 titulka3.pdf (82.2 kB) (82.2 kB)

Smerná časť - čistopis
 smerna cast_cistopis.pdf (855.5 kB) (855.5 kB)

Schéma záväzných častí a verejnoprospešnych stavieb
 schema podklad.pdf (23.5 MB) (23.5 MB)

1. Širšie vzťahy
 v.c.1_sirsie vztahy.pdf (19.1 MB) (19.1 MB)

2. Koplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - podklad
 v.c.2 komplex_podklad.pdf (26.2 MB) (26.2 MB)

2.Koplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - náložka
 v.c.2_komplex_nalozka.pdf (397.4 kB) (397.4 kB)

3. Verejné dopravné vybavenie - podklad
 v.c.3_podklad.pdf (8.1 MB) (8.1 MB)

3. Verejné dopravné vybavenie - náložka
 v.c.3_nalozka.pdf (361.5 kB) (361.5 kB)

4b. Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo - podklad
 v.c.4_podklad.pdf (17 MB) (17 MB)

4b. Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo - náložka
 v.c.4_nalozka.pdf (256.1 kB) (256.1 kB)

5. Ochrana prírody a tvorba krajiny - podklad
 v.c.5_podklad.pdf (9.6 MB) (9.6 MB)

5. Ochrana prírody a tvorba krajiny - náložka
 v.c.5_nalozka.pdf (293.5 kB) (293.5 kB)

6. Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske využitie - podklad
 vc6_podklad.pdf (9 MB) (9 MB)

6. Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske využitie - náložka
 v.c.6_nalozka.pdf (259.7 kB) (259.7 kB)Predpoveď počasia

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka