Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Uzatvorenie manželstva

Uzatvorenie manželstva 

Obaja snúbenci podávajú žiadosť o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 

Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodné listy oboch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov (platné v čase sobáša)
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • maloletý predkladá tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (od 16 do 18 rokov)
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela / manželky
   

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady na uzavretie manželstva v Slovenskej republike:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • potvrdenie o osobnom stave
 • sobášny list zaniknutého manželstva, alebo úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad totožnosti

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným opatrením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. 
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom v SR. Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode. 

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa sa týmto ale budúci manžel nestáva. 

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov. 

MiestoKDE VYBAVÍM: Obecný úrad, MATRIKA - prízemie, číslo dverí 9 


PoplatkyPoplatky:

 • povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR = 16,50 €
 • uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR = 16,50 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo určenej doby = 16,50 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo úradne určenej miestnosti = 66,00 €
 • uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom = 66,00 €
 • uzatvorenie manželstva medzi cudzincami = 165,50 €
 • uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt = 199,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami = 33,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo na inom vhodnom mieste = 66,00 €


DniSobášne dni : Piatok a Sobota


 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka