Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Výsledky analýzy miery separovania odpadu v obci Nitrianske Pravno

Realizátori analýzy

T R I E Ď M E     O D P A D !
Vážení spoluobčania,
v našej obci, ako aj v iných samosprávach, sa stále venujeme téme odpadového hospodárstva. Odpad je súčasťou hospodárenia každej domácnos ...viac...

Počet videní: 442


 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov - 1ks smrek

Ikonka - stromyŽiadateľ Heldi Andrej podal dňa 04.10.2019 na obec Nitrianske Pravno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 kus smreka rastúceho mimo lesa v zmysle § 47 odst. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o ochrane prírody ) a §17 ...

viac...


 

Verejná vyhláška: Rozhodnutie - prerušenie územného konania pre k.ú. Nitrianske Pravno

Ikonka - dokumentObec Pravenec ako stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín dňa 04.03.2019 pod číslom OÚ-TN-OVBP2-2019/10117-3/Ma, príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 3 a ust. §-u § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...

viac...


 

Analýza miery separácie odpadu

Rozbor odpaduVážení občania. V podelok 30.9. v našej obci prebieha analýza miery separácie odpadu. Počas raňajších hodín bola náhodným výberom zozbieraná vzorka 50 ks kuka nádob zo všetkých častí našej obce, čo tvorí približne 5% všetkých domácností. Aktuálne prebieha ich analýza za prítomnosti starostu obce, detí zo Spojenej školy v Nitrianskom Pravne, z environmentálneho krúžku ...

viac...


 

Verejná vyhláška: oznámenie o začatí územného konania na odkanalizovanie bytových domov v Porube

Ikonka - dokumentNavrhovateľ, Obec Poruba v zastúpení Ing. Tomášom Tóthom, starostom obce, Poruba č. 95, IČO: 00318426, podal dňa 20.09.2019 na určenom stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej...

viac...


 

Úprava spojovacej uličky

Ulička

V prvom rade je to veľký prejav pracovitosti a dobrej vôle niečo urobiť pre svoje okolie a v prospech všetkých, ktorí využívajú "našu uličku" a každý si ju spája so skrátením svojej cesty medzi ulicam ...viac...

Počet videní: 724


 

Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Ilustračné foto

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu afrického moru ošípaných v SR inforuje, že povinnosťou každého chovateľa aj jedného kusa ošípanej je by ...viac...

Počet videní: 405


 

Informácie k stavu budovania kanalizácie v našej obci

Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay.com

Vážení spoluobčania,
na opakovanú žiadosť o informácie ohľadom súčasného stavu budovania kanalizácie v našej obci sme dostali vysvetlenie od zhotoviteľa. Uvedené informácie vám dávame na vedomi ...viac...

Počet videní: 1196


 

Zverejnenie zámeru na odkúpenie nehnuteľného majetku - pozemku do majetku Obce Nitrianske Pravno

Ikonka - dokumentObec Nitrianske Pravno v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odkúpenia nehnuteľného majetku do majetku obce, ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č.55/2019 dňa 01.08.2019 v tomto rozsahu:

viac...


 

Výzva na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch

Ilustr.foto. Zdroj: Pixabay.com

Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastri našej obce,
Obec Nitrianske Pravno, si Vás týmto dovoľuje vyzvať na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch vo Vašom vlastníctve, spoluvlastníctve, r ...viac...

Počet videní: 1523


 
Položky 1-10 z 75


Predpoveď počasia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka