Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly obce

Symboly obce Nitrianske Pravno

Erb obce Nitrianske Pravno Vlajka obce Nitrianske Pravno
Erb obce Nitrianske Pravno Vlajka obce Nitrianske Pravno

 

Použitie symbolov obce na akýkoľvek účel je podmienené súhlasom Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Pravno!


SCHVÁLENIE HERALDICKOU KOMISIOU MV SR: 

Dokument - schválenie Heraldickou komisiou MV SR

EXPERTÍZA K OBECNÉMU ERBU NITRIANSKE PRAVNO (OKRES PRIEVIDZA)

V roku 1985 vydalo Nitrianske Pravno rozsiahlu monografiu k 650. výročiu existencie obce, z nej sme veľmi podrobne informovaní o dejinách Nitrianskeho Pravna od jeho vzniku až do súčasnosti.

Priamy doklad na rok vzniku obce nejestvuje. Na polovicu štvrtého desaťročia 14. storočia sú iba historické indície. Sú však opodstatnené. Na začiatku 30-tych rokov 14. storočia sa totiž v tejto oblasti našlo zlato a na jeho vyťaženie sem boli pozvaní baníci zo stredoslovenských miest i z nemeckých krajín. Novousadlíci krátko nato založili Nemecké, dnes Nitrianske Pravno. (Premenovanie Nemeckého Pravna na Nitrianske sa uskutočnilo až 28. októbra 1946.)

Nitrianske Pravno sa od svojho založenia do konca 14. storočia vyvinulo vo veľkú osadu, ktorá sa stala strediskom širšieho okolia. Prosperita baní podmienila rapídny rast Nitrianskeho Pravna, a tak sa pôvodná obec už r. 1430 uvádza v listinách ako mestečko. Mestský charakter však Nitrianske Pravno nikdy nenadobudlo, podľa tzv. obecného zákona r. 1886 prestalo byt mestečkom a stalo sa veľkou obcou.
Aj z týchto niekoľkých najvýznamnejších dejinných údajov vyplýva, že organizovaná obecná správa v Nitrianskom Pravne vznikla už na konci 14. storočia. V tomto období máme právo očakávať aj vznik obecného symbolu. Historickým znakom Nitrianskeho Pravna je patrón farského kostola Sv. Ján Krstiteľ. Aj stavba farského kostola sa hlási už do 14, storočia, žiaľ, pôvodné pečatidlo obce alebo jeho odtlačok sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť. Určite však jestvovalo. V budapeštianskom krajinskom archíve sa nachádza poznámka, že odtlačok pečatidla zo 14. storočia, ktorým Nitrianske Pravno overilo listinu z 21. decembra 1602, vlastnil r. 1912 banskobystrický obyvateľ Dr. Štefan Holesch. Túto pečať si budapeštianski archivári odkreslili, vlastný nákres sa však už nezachoval, podľa tejto poznámky svoje pôvodné pečatidlo obec teda používala ešte aj v prvých rokoch 17. storočia. Vznik ďalšieho pečatidla máme právo očakávať už aj z prvej polovice 15. storočia. Povýšenie Nitrianskeho Pravna na mestečko sa obec určite usilovala vyjadriť v kruhopise či v skratke svojho pečatidla. Podľa nasledujúceho pečatidla zo začiatku 16, storočia môžeme dokonca tvrdiť, že očakávané pečatidlo Nitrianskeho Pravna - mestečka bolo heraldické. V pečatidle zo začiatku 16. storočia je totiž pozdnogotický štít a v ňom bol patrón farského kostola vyrytý v heraldickej úprave - hlava sv. Jána Krstiteľa na tanieri. Nad štítom sú sigly: S D P (= Siegel Deutsch Praun). Odtlačok tohto pečatidla sme našli na dokumente z r. 1548.
Písomnosť z r. 1587 je overená už iným pečatidlom. V pečatnom poli je ten istý symbol a tie isté skratky, avšak už v renesančnom štíte. Že na pečatidlách 16. storočia majú skratky neutrálny význam, že neoznačujú Nitrianske Pravna ani za obec ani za mestečko, niet sa čo čudovať. Práve v tomto čase tu totiž temer úplne zaniká baníctvo a remeslo sa len práve začína vzmáhať.
V monografii o Nitrianskom Pravne je reprodukcia odtlačku doteraz celkom neznámeho, tentokrát oválneho pečatidla, hlásiaceho sa do prvej polovice 16. storočia. Z kruhopisu je čitateľný iba začiatok: SIG(illvm) OPP(idi) ... - teda "pečať mestečka ...". V ktorých rokoch ho Nitrianske Pravno používalo, sme zatiaľ nezistili. V strede pečatného poľa je opäť vyrytá hlava Sv. Jána Krstiteľa na tanieri, nad ňou je navyše akási girlanda. Tento rastlinný motív sa objavuje aj na mladšom pečatidle zo 17. storočia (opíšeme ho nižšie), ktoré Nitrianske Pravno používalo aj v nasledujúcich storočiach.
Za veľmi významné pokladáme pečatidlo Nitrianskeho Pravna z r. 1512. V kruhopise sa podľa nášho názoru neoprávnene označuje mestom: * SIGILLVM * CIVITATIS * TEVTOPRONENS(is). Rok vzniku pečatidla: 1612 je v poli pečatného symbolu - je nad kľačiacim Kristom, ktorého krstí sv. Ján. Tu svätec stojí a má okolo hlavy gloriolu. Sme presvedčený že tento výjav je vlastne renováciou pôvodného symbolu Nitrianskeho Pravna, ako bol vyrytý na pečatidle obce zo 14. storočia. Odtlačky pečatidla z r. 1612 sme našli na dokumentoch z r. 1782 a 1783.
V 17. storočí vznikajú ďalšie dve "mestské" pečatidlá so symbolom sv. Jána Krstiteľa opäť v heraldickej úprave. Na prvom pečatidle tanier nahrádza okrúhle pečatné pole, hlava sv. Jána vypĺňa teda celé vnútorné pole pečatidla. Jeho kruhopis znie: * SIGILVM CIVITA(tis) : TEVTOPRONEN:SIS (! - písmeno N je po oba razy vyryté opačne). Na ďalšom súvekom pečatidle je hlava patróna na tanieri a nad ňou v poloblúku je jemný rastlinný ornament, ktorý sa po prvýkrát objavil na oválnom pečatidle z prvej polovice 16. storočia. Kruhopis tohto pečatidla znie: * SIGILVM CIVITATIS TEVTOPRONENSIS. Je zaujímavé, že všetky tri posledné pečatidlá Nitrianske Pravno používalo súčasne. Všetky tri sme našli na dokumentoch z r. 1780-1785.
Zdá sa, že Nitrianske Pravno najintenzívnejšie a najdlhšie používalo posledné opísané pečatidla (v ktorom je nad hlavou sv. Jána rastlinný motív). Jeho odtlačok sme našli ešte aj na liste z r. 1867. Nitrianske Pravno ho používalo pravdepodobne až do začiatku nášho storočia. Na konci 19. storočia ho v kancelárskej praxi obmedzila nápisová pečiatka s textom: NYITRA VÁRMEGYE NÉMETPRÓNA NAGYKÖZSÉG PRIVIGYEI JÁRAS. Pečiatka vznikla asi 1886 - v roku preradenia Nitrianskeho Pravna z mestečka na veľkú obec. Erbové pečatidlo s administratívnej činnosti definitívne vylúčila až nasledujúca nápisová pečiatka s textom: NYITRA VÁRMEGYE NÉMETPRÓNA KÖZSÉG * 1910 *, ktorá vznikla v dielni budapeštianskeho kovorytca Ignáca Felsenfelda.
Na Slovensku len veľmi málo obcí používalo svoj historický symbol aj za prvej republiky. Ani Nitrianske Pravno neobnovilo sv. Jána Krstiteľa. Tu sa však stala jedna prekvapujúca zvláštnosť. Obec po r. 1918 začala používať pečiatku so znakom Slovenska, dokonca šrafovaním sú vyjadrené aj farby jednotlivých figúr: Na zelenom trojvrší (smer šrafúry je tu omylom opačný - šikmý namiesto kosmého) je v červenom poli strieborný dvojramenný kríž. Kruhopis pečiatky znie: * Veľká, obec Nemecké Pravno * Nitrianska župa. Našli sme ju na dokumente z r. 1923. Ten istý symbol je aj na ďalšej pečiatke s kruhopisom: . OBEC NEMECKE PRAVNO . Nitrianska župa. Našli sme ju na dokumente z nasledujúceho roku. Nie je vylúčené, že vznikla práve r. 1924. Znak Slovenska v obecnej pečiatke za prvej republiky je skutočne prekvapujúci, pretože vieme, že Ministerstvo vnútra zásadne zakazovalo používanie národných symbolov v celej republike a nútilo používať výlučne malý československý štátny znak - leva na prsiach so znakom Slovenska. Ako v tejto oblasti pokračoval vývoj, zatiaľ nevieme.
Nitrianske Pravno sa teraz po prvýkrát uchádza o používanie erbu. Za najvhodnejší podklad sa ponúka symbol z najstaršieho známeho pečatidla, ktoré vzniklo na začiatku 15. storočia. Za erb Nitrianskeho Pravna navrhujem červený štít, v ktorom je na striebornom tanieri hlava sv. Jána Krstiteľa. Vlasy a brada sú zlaté.

Použité zdroje:

  • Hudák, J.: Patrocíniá na Slovensku. Bratislava, SAV 1984, s. 130.
  • Juck, Ľ.: Pečate slovenských miest v bratislavskom mestskom archíve. Diplomová práca. Bratislava, FFUK 1958, rkp., s. 45.
  • Nitrianske Pravno 1335-1985. Zost. S. Buran. Nitrianske Pravno, MNV 1985. 248 s. a obr. príl.
  • Novák, J.: Slovenské mestské a obecné erby. 2. vyd. Martin, osveta 1972, s. 266-267.
  • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislavam, Veda 1977, s. 304-305.
  • Zemene, R.M.: Z dejín Nitrianskeho Pravna a okolia. In: Vlastivedný zborník Horná Nitra, 2,1965, s. 100-101.
  • Magyar országos levéltár III. osztály. Altenburger pecsétgyujteménye , fasc . 38, Nyitra vármegye .
  • Štátny oblastný archív v Nitre so sídlom v Sali. Župa Nitrianska, Urbarialia F 2 nr. 21; Tablo pečatí Nitrianskej župy.
  • Štátny okresný archív v Trnave. Missiles K 4, 1548-1551.
  • Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave. Operáty katastrálnych máp, Nitrianska župa č. 72; Turčianska župa č. 26, 281.

 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka