Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Stavebný úrad


Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno
Sídlo: Námestie SNP 360/18, 972 13   Nitrianske Pravno
          ( Dom služieb - prízemie, bývalá Drogéria Matušík)

Stránkové dni pre verejnosť sú :

pondelok            od 7:30 do 15:00 hod.

streda                od 7:30 do 16:00 hod.                     

piatok                od 7:30 do 14:00 hod.                     

Tel. kontakt  na pracovisko Stavebného úradu v Nitrianskom Pravne:

Mgr. Viera Budayová
046 / 54 46 218  
e-mail:  viera.budayova@nitrianske-pravno.dcom.sk
             viera.budayova@nitrianskepravno.sk

Ing. Vladimíra Richterová
046 / 54 46 218
e-mail: richterova@nitrianskepravno.sk

 

Žiadosti týkajúce sa stavby, rekonštrukcie, búracie povolenie, prestavba a pod. sa  naďalej podávajú prostredníctvom podateľne na obecnom úrade, kde sa zaevidujú. Obec skontroluje úhradu správneho poplatku, pridelí žiadosti číslo a následne  ju  vrátane projektovej dokumentácie a potrebných vyjadrení doručí na Spoločný stavebný úrad - pracovisko Nitrianske Pravno.


 

Verejná vyhláška na stavebné povolenie SOcÚ 140/2018

Ikonka - verejná vyhláškaStavebník, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom INGO, s.r.o., Radová 1080/28, Žilina (ďalej len „stavebník“), podal dňa 21.09.2018 na stavebný úrad obec Nitrianske Pravno žiadosť o stavebné povolenie na líniovú energetickú stavbu ...

viac...


 

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - SSD a.s. Žilina

IkonkaNavrhovateľ SSD, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, podal dňa 17.09.2018 prostredníctvom spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, na obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej ...

viac...


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby súp. č. 251 - „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, Poluvsie“,

ikona dokumentuNavrhovateľ podal dňa 05.04.2018 (s doplnením dňa 15.05.2018) na určenom stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Rekonštrukcia a prístavba 

viac...


 

Tlačivá na stiahnutie:

Tlačivá - Stavebný úrad

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Ziadost_na_zriadenie_vjazdu.pdf (66.7 kB) (66.7 kB)

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
 Ziadost_o_dodatocne_SP.pdf (98 kB) (98 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.pdf (68.4 kB) (68.4 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf (54.9 kB) (54.9 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf (56.4 kB) (56.4 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_SP.pdf (113 kB) (113 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona
 Ziadost_o_suhlas_podla_par120_stavebneho_zakona.pdf (55.6 kB) (55.6 kB)

Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia
 Ziadost_o_umiestnenie_dopravneho_znacenia.pdf (59.8 kB) (59.8 kB)

Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_uzivanie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania.pdf (49.6 kB) (49.6 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa)
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uskutocnenie_vodnej_stavby.pdf (68.8 kB) (68.8 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 Ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_vynatiu_pozemku_z_polnohospodarskeho_fondu.pdf (52.2 kB) (52.2 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
 Ziadost_o_vyjadrenie_podla_par28_vodneho_zakona.pdf (57.7 kB) (57.7 kB)

Žiadosť o zabezpečenie výrubu dreviny rastúcej vo verejnej zeleni
 Ziadost_o_zabezpecenie_vyrubu_dreviny_rastucej_vo_verejnej_zeleni.pdf (74.5 kB) (74.5 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.pdf (69.6 kB) (69.6 kB)

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
 Ziadost_o_zmenu_trvania_reklamnej_stavby.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.pdf (72.8 kB) (72.8 kB)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh_na_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia.pdf (52.7 kB) (52.7 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_vodn_stavbu.pdf (62.2 kB) (62.2 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_UR.pdf (103.9 kB) (103.9 kB)

Ohlásenie drobných stavieb
 Ohlasenie_drobnych_stavieb.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
 Ohlasenie_odstranenia_nepovolenej_reklamnej_stavby.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby
 ohlasenie_reklamnej_stavby.pdf (90.7 kB) (90.7 kB)

Ohlásenie stavebných úprav / Udržiavacích prác
 Ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf (61.6 kB) (61.6 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie
 vydanie_povolenia_na_zriadenie_vjazdu_na_pozemok.pdf (61.9 kB) (61.9 kB)

Vyhlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby)
 Vyhlasenie_stavebneho_dozoru_kvalifikovanej_osoby_o_stavbe.pdf (48.8 kB) (48.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_KR.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby
 KR_na_reklamnu_stavbu.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)Predpoveď počasia

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka