Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Vyšehrad

Hradisko Vyšehrad - Národná prírodná rezervácia

VyšehradÚzemie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Martin a Prievidza. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 486.500m2. Ochrana charakteristického  a dominantného vápencového masívu v pohorí Žiar s významným archeologickým náleziskom (hradisko) v prostredí zvyškov prirodzených Národná prírodná rezervácia Vyšehradlesných porastov, najmä bučín. Predmetom ochrany je vápencový masív s lesostepnou vegetáciou a zriedkavými druhmi hmyzu na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. V minulosti bola lokalita oblasťou s výskytom vzácneho a chráneného druhu motýľa Jasoňa červenookého, ktorý je ako jediný z motýľov žijúcich na Slovensku zaradený do zoznamu celosvetovo chránených a ohrozených druhov živočíchov. V súčasnosti je snaha o jeho opätovný návrat do lokality. Na vápencovej plošine so zvyškami pôvodných lesov a skalnej vápnomilnej vegetácie je významné archeologické nálezisko. Najstaršie osídlenie z mladšej doby kamennej a mladšej doby bronzovej, stopy po slovanskom osídlení. Nachádza sa v katastri obce Nitrianske Pravno, v častiach Solka a Vyšehradné.

Základné údaje

Evidenčné číslo: 487
Výmera chráneného územia: 486 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 66/1984-32 z 30.4.1984 - ú. od 1.5.1984, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu vápencového masívu v pohorí Žiar s lesostepnou vegetáciou a zriedkavými druhmi hmyzu na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie

Lokalizácia

Kraj: Žilinský, Trenčiansky
Okres: Turčianske Teplice, Prievidza
Obec: Jasenovo, Nitrianske Pravno
Katastrálne územie: Jasenovo, Vyšehradné, Solka
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

Národná prírodná rezervácia Vyšehrad

HRADISKO VYŠEHRAD

Vyšehrad – 829 m n.m..
DSCN6428.JPGOsídlenie hradiska – doba železná až doba laténska. Vyšehrad bol oddávna predovšetkým strategicky významnou pevnosťou na rozhraní Turca a Ponitria a jeho prvoradou úlohou bola kontrola významnej diaľkovej cesty (tzv. Jantárovej), ktorá smerovala z Poľska cez Turiec do Nitry a ďalej na juh. Archeologické pramene dosvedčujú, že svoju funkčnosť si hradisko, i keď v zmenšenej miere, udržalo v priebehu 10. a 11. storočia. VyšehradZnovuobnovenie funkčnosti hradu prebehlo na prelome 13. a 14. storočia v období vlády Matúša Čáka Trenčianskeho a v 60. rokoch 15. storočia, keď si na Vyšehrade zriadil svoju operačnú základňu bratrícky veliteľ Slováčko. Vyšehrad ponúka jedinečný kruhový výhľad na Turiec a Hornonitrie. Cesta na hradisko je zároveň aj náučným chodníkom, na ktorom sa návštevník dozvie všetko o histórii, faune a flóre tejto nádhernej lokality.

Náučný chodníkNáučný chodník Vyšehrad sa nachádza na území NPR Vyšehrad. Prístup na chodník je zo SAD Prievidza, Turčianske Teplice – Jaseňovo alebo Nitrianske Pravno – Solka. Dĺžka trasy je 1,3 km a na trase je 6 zastávok s informačnými tabuľami. Terén je nenáročný až stredne náročný a trasa je prírodovedne, historicky a archeologicky zameraná. Bol otvorený v roku 1982, v roku 1995 bola zabezpečená výmena informačných panelov.

Zaujímavosti náučného chodníka: najvyšší vrchol strednej časti pohoria Žiar s výskytom skalnej vápnomilnej vegetácie, významné archeologické nálezisko na vápencovej plošine, najstaršie osídlenie z ml. doby kamennej, stopy po slovanskom osídlení.Vyšehrad - smerovník

Zaujímavé odkazy: 

 

 

 

 

 


 

Spomienka na vzácnu ženu - archeologička M.Remiášová

Hradisko Vyšehrad opäť odkrylo svoje dávne tajomstvá. Boli tu objavené základy románskeho kostola, ktorého vznik sa datuje do obdobia 13.storočia. Na základe spomienok architekta Milana Horňáka sa tento objav nachádza v blízkosti pozostatku archeologickej sondy, ktorú v roku 1970 vykopala archeologička PhDr. Marta Remiašová.

Pri tejto príležitosti mi nedá nespomenúť si na túto vzácnu ženu, ktorá sa dlhodobo venovala výskumu uvedeného hradiska, na pani Martu Remiašovú.

archeologička PhDr. Marta RemiašováNarodila sa v roku 1941 vo Veľkých Levároch. Od detstva milovala kamene. Láska k horninám ovplyvnila aj výber jej budúceho povolania. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy banícko – geologickej, pokračovala štúdiom archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 1965 nastúpila ako archeologička do Vlastivedného múzea v Bojniciach. V priebehu 20-ročnej muzeálnej a výskumnej činnosti získala v roku 1977 doktorát filozofie a do významnej miery obohatila jeho zbierkové fondy. V roku 1985 sa rozhodujúcim podielom pričinila o vznik Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a zároveň sa stala jeho prvou riaditeľkou. Popri muzeálnej činnosti sa aj naďalej venovala archeologickým prieskumom a výskumom v rámci hornej Nitry. Okrem odbornej literárnej činnosti bola autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografií hornonitrianskych miest a obcí.

Najvýznamnejším obdobím jej pôsobnosti bol archeologický výskum hradiska Vyšehrad v rokoch 1970 – 1978, ktorý preukázal jeho temer trvalé osídlenie od doby bronzovej, 1900 rokov pred naším letopočtom až po 15. storočie nášho letopočtu. Nálezy z 9. a 10. storočia dokumentujú už osídlenie hradiska slovanským obyvateľstvom. Našli zbrane, výstroje jazdcov, konské postroje, ale tiež poľnohospodárske a remeselnícke náradie. Ďalej to bola keramika, nože, kosáky, sekery, ostrohy, klince, prstene, sponky, mince, hrivny a mnoho iných predmetov a ich fragmentov. V hornej opevnenej časti hradiska sa našla vstupná brána s kolovými jamami. Pri jej vstupe bol odkrytý kus cesty dláždenej kameňmi.

Výsledok výskumu poukázal na významnú obrannú úlohu Vyšehradu, ktorú zohrával hlavne ako strážny hrad s výhľadom na turčiansku i hornonitriansku dolinu.

Pani Remiašová neoddychovala ani na zaslúženom dôchodku. Naďalej sa venovala rôznym činnostiam, ktoré napĺňali jej život. Prednášala študentom, poslucháčom Univerzity tretieho veku a naďalej publikovala.

Obyvatelia obce Jasenovo, okrem podielu na archeologických vykopávkach, jej prácu ocenili odhalením pamätnej tabule umiestnenej na priečelí budovy Obecného úradu.

Júlia Hrabovská, Ivan Remiaš


 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka