Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Futbalový oddiel

MTJ - logo

 

FUTBALOVÝ ODDIEL MTJ
Nitrianske Pravno

Video - záznamy zápasov
VIDEOZÁZNAMY
ZÁPASOV

 


 

Sonda do Pravňanského futbalu

Ako člen futbalového výboru som začal pracovať v druhej polovici júla. Predchádzajúci dvojčlenný výbor ukončil svoju činnosť. Pracoval ako najlepšie vedel, za čo im patrí všeobecné poďakovanie.

Jednou z prvých úloh bola náhrada 8 odchádzajúcich hráčov z mužstva mužov, ktorí prestúpili do iných klubov v okrese. Popri skúsenom Maruniakovi sme získali dvoch 17-ročných perspektívnych hráčov Šormana a Koprivňanského, 20-ročného Adamčeka, 23-ročného srba Nadaždina, 25-ročného srba Kapura a Slávička. Do mužstva sa vrátil brankár Poliak.

Z mládežníckych družstiev odišiel ešte väčší počet hráčov! Do súťaže sme pre nedostatok hráčov nemohli prihlásiť ani jedno z družstiev žiakov, s výnimkou prípravky.

Ako najväčší problém vidím dlhoročnú funkcionársku krízu. Nezáujem o veci verejné, nezáujem o spolupodieľanie sa na živote klubu, obce, kde žijem, bývam, oddychujem, čo je na zamyslenie. Nečakajme potom, že klubizmus, lokálpatriotizmus a spolupatričnosť s obcou, klubom sú pojmy neznáme pre naše deti, keď ich nevyznávame my, ich rodičia.

Futbal a šport ako taký patrí do telesnej kultúry. Tá je zas súčasťou kultúry obce, mesta až celého národa. Kultúra každého národa je špecifická a odráža tradície, zvyky a celkový život danej spoločnosti. Výkonnosť, body, vystupovanie športovcov a obslužného personálu s celým športovým prostredím sa podieľajú na spomínanej kultúre. Kultúra spoločnosti, hoci si to neuvedomujeme, je súčasťou každodenného nášho života a ovplyvňuje naše nálady, emócie, správanie a konanie.

Odpustite mi toto filozofovanie, ale chcel som Vám objasniť môj postoj k futbalu a prečo vlastne som sa stal členom výboru FO MTJ Nitrianske Pravno.

Nič v živote nie je zadarmo. Ani príjemné emócie z pocitu víťazstva, ktoré sú hnacím motorom do ďalšej práce.Podujal som sa spoluvytvárať športové aj nešportové podmienky v našej MTJ, lebo ako rodákovi a obyvateľovi Nitrianskeho Pravna mi nie je ľahostajný život v obci, v ktorej žijem.

Nemilo ma prekvapil postoj niektorých futbalových priateľov, ktorých som požiadal o spoluprácu pri vytváraní lepšej perspektívy pre náš futbal. Ich skúsenosti a kritický pohľad na účinkovanie našich futbalových družstiev vo svojich súťažiach bol popri ich osobnostných vlastnostiach určitou zárukou napredovania a zlepšovania slabých miest v organizácii klubu. No nepochodil som. Asi je ľahšie poukazovať na nedostatky, ak nemám zodpovednosť. Tak som sa dal do toho viac-menej sám so silnou podporou pána starostu.

Mojou víziou je podieľať sa na činnosti klubu, kde je silná mládežnícka základňa a od prípravky po mužov sa futbalom bavia nielen jej aktéri, ale aj početná divácka kulisa.Rodičia a diváci sú neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou dobre fungujúceho klubu.

Klubová spolupatričnosť a hrdosť, takzvaný klubizmus, vytvárajú tie príjemné emócie, ktoré sú spomínanou hnacou silou do ďalšej činnosti a sú v Pravne vymierajúci druh. To musíme zastaviť, ak sa chceme pohnúť ďalej.

Nízky záujem o výkonnostné napredovanie väčšiny hráčov dorastu a mužov nie sú najlepšou vizitkou nás trénerov, ale aj hráčov samotných. Ak sa rozhodnem pre voľnočasovú aktivitu futbal a s tým spojenú reprezentáciu klubu, dávam záväzok a slovo, že si svoj voľný čas zariadim tak, aby som bol platným a užitočným členom kolektívu. Upevňovanie zdravia, funkčnej zdatnosti, prežívanie emócii, ktoré obohacujú náš život, nedajú sa kúpiť, sú bonusom za prácu a tréningovú snahu.

V dnešnej dobe nie je ťažké vyniknúť v športe. Jednak veľmi klesla kvalitatívna úroveň jednotlivých súťaží, čo je dôsledkom klesajúcej úrovne telesnej výchovy na školách, nízky záujem rodičov o primeraný pohybový rozvoj svojich detí a z toho vyplývajúcu neschopnosť mladej generácie „tvrdšie“ na sebe pracovať. Časté odmeny za nič od rodičov nevedú k cieľavedomosti, k vyššej náročnosti na seba a k schopnosti ísť si za svojim. Podriadiť sa príkazom a pracovať pre spoločnú vec je problém. Šport je svojim spôsobom prípravou na život. Vyššia odolnosť v stresových situáciach a nachádzanie riešení sú popri zvyšovaní zdatnosti bonusom do ďalšieho života mladého človeka.

Starosta s obecným zastupiteľstvom vytvárajú veľmi dobré ekonomické zázemie pre činnosť FO.

Za to im patrí veľká vďaka. Aby sa efektívne a účelne využili finančné prostriedky, treba mať kolektív obetavých funkcionárov a zapálených ambicióznych športovcov.

Financie sú, no funkcionári pochybujú. Preto popri funkcionárčení trénujem mužov a pripravujem najmladších žiačikov – predprípravku. Tí „krpci“, prváci a druháci majú chuť a energiu, no musíme popracovať na disciplíne.

Do jesennej časti som šiel s predsavzatím stabilizovať pomery v klube. Prvým z krokov bolo nájsť spoľahlivého, so záujmom pracujúceho hospodára, ktorý zlepší nielen kvalitu trávnika, ale aj starostlivosť o klubový majetok po tréningoch a zápasoch. I keď je vždy čo zlepšovať, pán Lukáš Poliak je obetavý a zodpovedný hospodár, ktorý zastáva aj post brankára u mužov. Jeho pani manželka mu pomáha nielen s poriadkom a hygienou, ale je aj klubovou zdravotníčkou a zabezpečuje stravu po zápasoch. Sú to milí ľudia, ktorí zapadli do futbalového prostredia veľmi dobre.

Pri mužoch mi pomáha ako vedúci mužstva pán Dušan Habšuda, dlhoročný pravňanský fanúšik a otec dvoch synov, ktorí prešli mládežníckymi družstvani v Pravne. S predprípravkou mi zase pomáha pán Ľuboš Áč mladší, ktorý je nielen obetavý organizátor a člen výboru, ale ešte stále aktívny hráč, ktorý pomôže, keď treba. Nemôžem nespomenúť pána Jozefa Štálnika, člena výboru, ktorý má na starosti hlavne usporiadateľskú službu počas majstrovských zápasov.

Nedarí sa mi vytvoriť futbalový výbor, ktorý by bol nielen odborným výkonným a poradným orgánom predsedu, ale obsiahol by celú klubovú problematiku nielen po stránke športovej, ale aj spoločenskej.Dúfam, že po skončení súťaže vytvoríme výbor zo zástupcov rodičov po 2 z každého mládežníckeho družstva a 3-4 ďalších kolegov, ktorým nie je ľahostajný Pravňanský futbal.

Pokrivkáva spolupráca dorastu a mužov. Je to pre mňa nová skúsenosť, keď dorastenci nemajú záujem ani s občasným spoločným tréningom s mužmi. Je s tým spojená horšia aklimatitácia na seniorsky futbal, ale čo je tiež dôležité, nevytvárame jednotu klubu.

Úzky hráčsky káder dorastu bez žiackeho zázemia nevytvárajú svetlú perspektívu. Odchody končiacich dorastencov do okolitých dedín nie sú našou dobrou vizitkou. Vidím to aj v spomínanmej biednej spolupráci medzi dorastom a mužmi. Dôkazom toho je aj fakt, že posledným ročníkom, ktorý prešiel k mužom bol ročník 1992 /Luščák, Češk, Haluš, Pavlíček, Valentin/, 1993 /Vetrák/, 1994 /Dekan/, tj., že za posledné 3-4 roky neprešiel z dorastu k mužom zo súčasného kádra ani jeden dorastenec. Určite mnohí ukončili po doraste aktívnu činnosť, alebo prestúpili do iného klubu?! Vychovať klubu oddaných hráčov je cieľom každého, koncepčne pracujúceho klubu a nie postup s malou perspektívou.

Chceme pracovať na prinavrátení diváka na štadión nielen skvalitňovaním herného prejavu jednotlivých družstiev, ale aj vytvorením podmienok pre športové vyžitie celej rodiny v priestoroch štadióna vybudovaním detského ihriska a „fitnes kútika“ pri bývalom tanečnom kruhu . Tým by sa vytvorili podmienky pre aktívny oddych a vyžitie detí a rodičov.

Chceme zaviesť pravidelné stretávanie sa fanúšikov, rodičov a futbalistov na spoločenských podujatiach ako Futbalšaráda, Ples športovcov, ukončenie jesennej časti, či celého ročníka s príjemným posedením.

V športovej oblasti bude nevyhnutné doplniť družstvá dorastu a mužov o perspektívnych hráčov, ktorí budú mať záujem športovo napredovať, tj chodiť nielen na zápasy, ale aj tréningy.

Od nového súťažného ročníka sa pokúsime vytvoriť žiacke družstvo a prihlásiť ho do súťaže. Stabilizovať hráčske kádre v jednotlivých družstvách s perspektívou postupu do vyššej vekovej kategórie v našom klube. V rozšírenom výbore klubu vytvoriť komisie s oblasťami záujmu a starostlivosti. Jeden veľký nedostatok však okrem iných musím spomenúť. Nemáme miestnosť pre spoločné stretnutia, posedenia, rokovania. Ťažšie sa zlepšujú vzťahy v kolektíve, keď po zápase sa každý poberie domov, lebo diskutovať o vnútornej problematike na verejných miestach /bufet, prístrešok/ je nevhodné a neosobné.

Je toho veľa čo zlepšovať. Doba je dynamická, materialistická a zabúdame na podstatu – zabávať sa a užívať si tým, čo nás baví. Lebo život je aj o tom.

PaedDr.Gerhard Dzian
Člen výboru FO MTJ

Futbal - ilustračná foto. Zdroj: Pixabay.com


 


Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka