Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom obecného bytu

Nájomné byty

Obec v Nitrianske Pravno má vo vlastníctve 8 bytových domov, v ktorých ponúka byty na prenájom. O nájom bytu treba požiadať formou písomnej žiadosti. 

Poučenie : Žiadosť je nutné raz za 5 rokov písomne aktualizovať, ako aj nahlásiť každú podstatnú zmenu (korešpondenčnú adresu, adresu trvalého pobytu, tel. číslo a pod.)

 

Pre zaradenie žiadosti do zoznamu žiadateľov o byt potrebujete:

 

Pred pridelením nájomného bytu potrebujete (po vyzvaní pracovníkom obce):

 • Vyplnený dotazník (bude Vám doručený)
 • Potvrdenie žiadateľa a všetkých ostatných osôb zahrnutých do žiadosti o výške čistého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – zamestnanec, potvrdenie o podaní daňového priznania spolu s príjmami a výdavkami – SZČO, výmer o poberaní dôchodku, potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, potvrdenie o poberaní materského príspevku, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku a pod.) Príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich nesmie prekročiť trojnásobok životného minima, alebo nesmie prekročiť štvornásobok životného minima, ak
  1) Členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
  2) Ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
  3) Aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce
 • Občiansky preukaz

 

Poplatok:

Záujemca o pridelenie nájomného bytu skladá finančnú zábezpeku vo výške 6-mesačného nájmu na účet obce pred uzatvorením zmluvy o nájme bytu.

 

MiestoKDE VYBAVÍM: 

 • Obecný úrad, Drahomíra Chmurová - 1. poschodie, číslo dverí 20 
  tel: 046/5447 510 kl. 28, chmurova@nitrianskepravno.sk
 • vopred vyplnenú žiadosť je možné podať aj na mieste prvého kontaktu vo vestibule úradu


PoplatkyPOPLATKY: 

 • podanie žiadosti - bez poplatku
 • po pridelení bytu - zábezpeka vo výške 6-mesačného nájmu
   

ČasČAS VYBAVENIA:

 • podanie žiadosti - na počkanie
 • pridelenie bytu - podľa poradia v poradovníku záujemcov

 

Tlačivá - Prenájom bytuPredpoveď počasia

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka