Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta úradu

Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová

Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová

prednostka obecného úradu

tel./fax: 046/ 5447 510
mobil: 0918/904 933
email: prednosta@nitrianskepravno.sk
Obecný úrad Nitrianske Pravno, poschodie, č.d. 16

 

Vzdelanie:

2007 - 2010 Vysoká škola ekonomická v Prahe,
Podnikohospodárska fakulta
Arts Management
2001 - 2006 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky Dejiny umenia a kultúry
1995 - 1999 Stredná priemyselná škola textilná, Ružomberok  

 

Pracovné skúsenosti:

2015 - 2016 Kysucká galéria v Oščadnici riaditeľka poverená vedením
2014 Mestský úrad, Turčianske Teplice komunikačná manažérka
2009 - 2014 Matica slovenská, Martin riaditeľka Informačného ústredia,
projektová manažérka
2006 - 2009 Národný pamiatkový ústav, ÚOP Kroměříž referentka

 

Kurzy:

Spoločnosť pre projektové riadenie IPMA C – Certifikovaný projektový manažér 
APUEN Akadémia Zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z.
JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra Účtovníctvo
Agentúra APOLLO, inštitút vzdelávania Personalistika z pohľadu pracovníého práva
Cestovná kancelária Mistrál, MISTRÁL HS, s.r.o. Sprievodca v cestovnom ruchu
Národné osvetové centrum v Bratislave Animátor kultúry
a ďalšie  

 

Hodnotenie projektov:

 • Ministerstvo Kultúry SR Program IROP 2014 - 2020 PO3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
 • Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Program INTERREG V-A SR - ČR
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v Bratislave (SAAIC) Program ERASMUS +
 • IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže Programy ADAM, ERASMUS +

 

Kompetencie prednostu obecného úradu

 • Riadi a organizuje prácu zamestnancov Obecného úradu.
 • Zodpovedá za realizáciu zasadnutí obecných zastupiteľstiev, obecnej rady, a pod.
 • Zodpovedá za prípravu všeobecne záväzných nariadení obce, interných smerníc a právnych dokumentov obce.
 • Podieľa sa na tvorbe rozpočtu obce, sleduje zmeny rozpočtu, zostavuje mzdový fond zamestnancov obce.
 • Tvorí zmluvy o poskytnutí dotácie s organizáciami a združeniami.
 • Podieľa sa na spracovaní žiadostí o dotácie na činnosť obecného úradu a rozvoj obce v rôznych oblastiach.
 • Koordinuje implementáciu pridelených projektov prevažne v sociálnej a kultúrnej oblasti.
 • Zodpovedá za dodržiavanie registratúrneho plánu, BOZP, GDPR a pod.
 • Zabezpečuje činnosti v oblasti personálnej a mzdovej agendy.
 • Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti - opatrovateľská služba, prepravná služba.
 • Realizuje agendu vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov - vydávanie rozhodnutí v správnom konaní, príprava podkladov, usmerňovanie podriadených zamestnancov v oblasti vydávania rozhodnutí.
 • Koordinuje a zabezpečuje voľby, referendum alebo miestne hlasovanie.
 • Zabezpečuje úlohy vyplývajúce z poverenia starostu obce na úseku CO, živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí v obci.
 • Zabezpečuje kontroly technických zariadení budov, elektrických zariadení, alarmov a motorových vozidiel.

 


Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka