Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Pravniansky jarmok

Organizačný poriadok Pravnianského jarmoku 2018

Pre usporiadanie Pravnianskeho jarmoku jeho zabezpečenie po organizačno- technickej stránke sa vydáva tento jednotný organizačný poriadok, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov jarmoku.

 

Článok I.

Čas a miesto konania jarmoku

 

Pravniansky jarmok sa uskutoční v Nitrianskom Pravne
na námestí SNP dňa 23.06.2018

 

Článok II.

Predajná doba jarmoku

Otvorenie tradičného Pravnianskeho jarmoku sa uskutoční o 10.00 hod. Predajné miesta je možné zriaďovať 23.06.2018 od 05.00 -10.00 hod. Predajná doba je 23.06.2018 od 10:00 – 19:00 hod. Ambulantný predaj občerstvenia v mieste konania jarmoku je povolený 23.06.2018 do 22:00 hod. Prevádzky v nebytových priestoroch areálu jarmoku, sa počas jarmoku môžu riadiť prevádzkovou dobou jarmoku.

 

Spôsob organizácie a podmienky účasti na Pravnianskom jarmoku:

 1. V zmysle zákona č.272/1997 Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov o ochrane zdravia ľudí, fyzická alebo právnická osoba pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín pri hromadných akciách je povinná vyžiadať si posudok orgánu na ochranu zdravia.
   
 2. Organizácia účasti predávajúcich je na základe záväzných prihlášok k účasti na Pravnianskom jarmoku.
   
 3. Termín uzávierky podávania písomných prihlášok je do 08.06.2018. Po tomto termíne môžu byť prihlášky prijaté u správcu jarmoku len v odôvodnených prípadoch so súčasnou úhradou poplatku za prenájom trhového miesta podľa cenníka do pokladne správcu.
   
 4. Pridelenie miest bude prebiehať po rade podľa termínu prihlásenia sa predávajúcich.
   
 5. Na základe údajov uvedených záujemcom v záväznej prihláške, správca jarmoku stanoví výšku poplatku, ktorú mu písomne oznámi, s termínom úhrady najneskôr 7 dni pred konaním jarmoku. Záujemcom, ktorý nebudú mať uhradené predajné miesto nebude umožnený vstup do jarmočného priestoru.

 

Článok III.

Platobné podmienky a výška poplatkov sa riadi VZN č. 7/2017 - trhový poriadok.

 

1.Výška úhrady:

a) za predajný stánok ................................ 2 €/m2

b) za motorové vozidlo za stánkom ................... 10 €

c) za atrakcie ľudovej technickej zábavy (kolotoče) ............ 600 € /5dní

d) za stánok s občerstvením s predajom alkoholu ..... 8€/m2

e) za stánok s občerstvením bez predaja alkoholu .... 4€/m2

 

2.Úhrada sa platí:

a) prevodom na účet

b) v hotovosti do pokladne
 

3.Od platenia je oslobodený

a) tradičná remeselná výroba spojená s predvádzaním výroby priamo na mieste

b) školy a školské zariadenia

c) záujmové organizácie

 

Splatnosť poplatku je najneskôr 7 dni pred konaním jarmoku.

V prípade, že kontrola zistí, že stánok bol postavený bez zaplatenia poplatku, základný poplatok bude predávajúcemu zvýšený o 100%, to platí aj v prípade, že predávajúci predáva iný druh tovaru na aký má správcom jarmoku vydané povolenie na predaj.

Zaplatením poplatku predajca súhlasí s organizačným poriadkom jarmoku. Ak predajca odmietne poplatok zaplatiť, nebude mu umožnený predaj tovaru.

Počet prípojok a elektrický príkon je limitovaný. Samostatné prípojky pre registračné pokladne organizátor jarmoku nebude poskytovať.

 

 

V Nitrianskom Pravne, 11.01.2018

 

Ing. Jozef Balčirák
Starosta obce


 

PRIHLÁŠKA :


 

Všeobecne záväzné nariadenie:

VZN č. 7/2017 - Trhový poriadok

 

Plánik predajných zón


 


Predpoveď počasia

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka