Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie informácií podľa infozákona

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

V zmysle zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú štátne orgány, rozpočtové a príspevkové organizácie, obecné firmy, podniky, VÚC a obce povinné sprístupniť informácie podľa tohto zákona. Obecný úrad ako povinná osoba zverejní a sprístupní informácie, ktoré má k dispozícii.

Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

1. Žiadosť možno podať na Obecnom úrade v Nitr. Pravne v podateľni počas úradných hodín obecného úradu.

2. Správne podaná žiadosť musí obsahovať náležitosti:

 • kto podáva žiadosť
 • komu je určená
 • komu a kde je treba poslať odpoveď
 • ktoré informácie sú požadované
 • aký spôsob sprístupnenia žiadateľ požaduje
   

3. Na Obecnom úrade v Nitr. Pravne v rámci svojich kompetencií poskytne informácie v spolupráci s príslušnými zamestnancami Obecného úradu v Nitr. Pravne – starosta obce, alebo prednosta Obecného úradu v Nitr. Pranve, prípadne vybavenie zabezpečí poverený zodpovedný zamestnanec.

4. Informácie budú podávané denne v pracovnom čase t.j. od 7.30 do 15.30 hod. /okrem prestávky na obed/ podľa zverejnenej pracovnej doby pre verejnosť. 
Informácie je možné podať ústne, písomne, prípadne cez noviny vydávané obcou - Pravnianske zvesti, miestnym rozhlasom, elektronickou poštou, prípadne cez internet - webová stránka obce.

5. Sadzba poplatku za podanie požadovaných informácií bude účtovaná nasledovne:

a/ obstaranie technických nosičov dát a to najmä USB kľúčov, kompaktných diskov,

b/ vyhotovenie kópií požadovaných informácií

 • 0,10 € za 1 str. A4
 • 0,20 € za 1 str. A3
   

c/ obstaranie obalu – náklady na balné

d/ poštovné

 

6. Úhrada nákladov sa určí ako súčet týchto nákladov, ktoré môžu byť uhradené v hotovosti do pokladne OcÚ Nitr. Pravno, poštovou poukážkou, prevodom na účet v banke.

Ďalšie informácie: Interná smernica o poskytovaní informácií podľa infozákona a sadzobník poplatkov


 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka