Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru na odkúpenie nehnuteľného majetku - pozemku do majetku Obce Nitrianske PravnoVytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odkúpenia nehnuteľného majetku do majetku obce, ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č.55/2019 dňa 01.08.2019 v tomto rozsahu:

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku a to pozemku KN-C p.č. 38 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 276 m2 v k.ú. Nitrianske Pravno a na ňom stojaceho rodinného domu so súpisným číslom č. 14 od p. Sieklikovej Evy r. Szentkeresztyovej, bytom Na záhrade 32, 911 05 Trenčín.

Zdôvodnenie: zámer odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva obce sa odôvodňuje tým, že kúpa uvedenej parcely umožní obci prejednať s vlastníkmi okolitých parciel priechod na pozemky KN-C p.č. 32/1 a 31/2, po definovaní vzájomných bremien. Obec na uvedených parcelách plánuje v budúcnosti vybudovať parkovisko aj pre sociálne a zdravotne znevýhodnených obyvateľov priľahlých domov, ktorí nemajú možnosť parkovať na svojich pozemkoch.

Za schválenie Uznesenia č. 55/2019 hlasovali poslanci:

Peter Klimant, Ing. Imrich Gáplovský, Bc. Ivana Krebesová, Mgr. Martin Unterfranc, Pavel Biely, Ing. Pavel Áč, Zita Jakubjaková

 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Neprítomní : 3

 

Zverejnené 16.08.2019

 

Mgr. Andrej Richter
starosta obce


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka