Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. v mesiacoch jún – júl 2018Vytlačiť
 

Doplnenie a výmena stĺpov a káblov verejného rozhlasu.

V mesiaci jún sa začalo s osádzaním 2 stĺpov verejného rozhlasu pri bytových domoch na Hviezdoslavovej ulici na podnet nájomníkov. Následne bol vykopaný kanál na položenie káblov k rozhlasu, ich montáž a zapojenie. Na Športovej ulici z dôvodu zlej prechodnosti kamiónov boli vymenené 2 kratšie stĺpy verejného rozhlasu za dva 6-metrové stĺpy. Pri výmene stĺpov bolo potrebné opíliť stromy pri futbalovom ihrisku, aby sa dalo namontovať nové vedenie. Celkovo bolo vymenených cca 70 bm rozhlasového vedenia.

Vymenené stĺpy obecného rozhlasu

Vymenené stĺpy obecného rozhlasu

Oprava pódia na námestí.

Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu podlahy v amfiteátri na námestí rozhodla stavebná komisia o jej neodkladnej oprave pred konaním Tradičného Pravňanského jarmoku. Na základe najnižšej cenovej ponuky tieto práce realizovala naša firma. Podľa požiadaviek stavebnej komisie sme na jestvujúcu podlahu pripevnili OSB dosky, ktoré sme po okrajoch olištovali. Nakoniec sa nová podlaha ošetrila ochranným náterom.

Renovovaná podlaha na pódiu

Oprava priepustu pod miestnou komunikáciou v časti Vyšehradné.

Z dôvodu nefunkčnosti starého odvodňovacieho priepustu pod vozovkou sme museli vypíliť vozovku na novom mieste, kde bola osadená kanalizačná vpusť pre dažďovú vodu z vozovky a odvodnenie záhrad priľahlých domov, kde boli osadené kanalizačné rúry o priemere 250 mm pred a 400 mm za kanalizačnou vpusťou. Následne bol na tomto mieste dobudovaný oporný múrik a zrekultivovaný breh. Zároveň sme vypílili cestu na prvotnom mieste starého odvodňovacieho priepustu, kde bol odstránený pôvodný( nefunkčný) kanál a zhutnený výkop pre pokládku asfaltu. Nakoniec prebehla znova rekultivácia brehu.

Oprava priepustu pod miestnou komunikáciou v časti Vyšehradné

Osadenie dopravných značiek na ostrovčeku a osadenie zrkadla na Dlhej ulici.

V mesiaci jún sme na ostrovčeku pri firme Vekaterm na Dlhej ulici osadili nové dopravné značky (smerová doska pravá a prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo) z dôvodu poškodenia pôvodných dopravných značiek, ktoré bolo spôsobené dopravnou nehodou. Zároveň sme na Dlhej ulici osadili dopravné zrkadlo s rozmerom 1000x800 mm pre lepšiu viditeľnosť v križovatke, čím by sa malo predísť dopravným nehodám. Priebežne v obci vykonávame opravu a údržbu aj ostatných dopravných značiek, ktoré sú poškodené vandalmi.

Osadenie dopravných značiek na ostrovčeku a osadenie zrkadla na Dlhej ulici.

Osadenie dopravných značiek na ostrovčeku a osadenie zrkadla na Dlhej ulici.

Prístavba požiarnej zbrojnice.

Začiatkom mesiaca júl sme začali s projektom prístavby požiarnej zbrojnice, na ktorú obec získala dotáciu.

Predmetom tohto projektu je prístavba k jestvujúcemu objektu požiarnej zbrojnice. Prístavba je navrhnutá ako jednopodlažná situovaná v juhovýchodnej časti jestvujúceho objektu, čím sa zväčšia priestory garáží. Na prístavbe boli prevedené k dnešnému dňu tieto práce: demontáž spevnenej plochy – demontáž cestných panelov a ich uloženie na skládku, demontáž zvislého zvodu bleskozvodu, prevedenie hrubého odkopu pod prístavbu, smerové a výškové vytýčenie prístavby, zhotovenie výkopových prác základov, následne zhotovenie štrkového podsypu na základovú špáru, betonáž základových pásov, vymurovanie druhej časti základov z debniacich tvárnic, následné zaliatie tvaroviek, zhotovenie štrkového lôžka pod podkladný betón + zhutnenie, obšalovanie prístavby, celoplošné vystuženie podkladového betónu sieťovinou, zhotovenie podkladového betónu. Práce na stavbe prebiehajú pod dohľadom stavebného dozoru p. Barančíka.

Prístavba požiarnej zbrojnice

Prístavba požiarnej zbrojnice

Popri našej bežnej činnosti sme počas mesiacov jún, júl vykonávali aj ďalšie práce, ako napr. pomoc pri zabezpečovaní Pravňanského jarmoku (stavanie altánkov, dovoz a rozloženie stolov a lavíc, príprava pódia pre skupinu HEX, upratovanie námestia), oprava zábradlia pri strednej zastávke v časti Vyšehradné – prevedený nový náter, dokončili sme výsadbu kvetov na námestí – výsadba levandule a trvaliek v záhone pred obecným úradom. Na základe objednávky ZŠ sme vykonali drobné elektroinštalačné práce v priestoroch školskej jedálne.

 

Katarína Zacharová


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka