Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. v mesiacoch február – marec 2018Vytlačiť
 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov šatní na Futbalovom ihrisku:
Rekonštrukčné práce na spoločenskej miestnosti a práčovni boli začiatkom mesiaca február ukončené. Celkovo išlo o rekonštrukciu pôvodnej práčovne na klubovňu a rekonštrukciu skladu hospodára na práčovňu. Týmto požiadavkám boli prispôsobené inštalačné rozvody, nové dlažby, obklad, podlaha, vykurovanie, zateplenie stropu, zníženie stropu sadrokartónovým systémom. Pre obe miestnosti slúži novo inštalovaný elektrický ohrievač vody.

Počas rekonštrukcie šatní bol zakúpený a nainštalovaný aj nový elektrický ohrievač vody v šatni hostí. Nahradil pôvodný, ktorý prestal plniť svoju funkciu.

 

Rekonštrukcia miestnosti pôvodného archívu na kanceláriu na poschodí budovy OcÚ:
Podstatnými pred začatím rekonštrukcie boli prípravné práce. Miestnosť okrem archívu slúžila pôvodne aj ako rozhlasová ústredňa, technika a ústredňa pre kamerový systém, bolo tu nainštalované kontrolné meranie hlásiča radónového rizika. Aby sme zachovali funkčnosť obecného rozhlasu, dočasne sme priviedli kompletnú inštaláciu do iných priestorov. Až potom mohli začať rekonštrukčné práce miestnosti. Odstránenienie pôvodnej maľovky, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukciu odpadovej kanalizácie, zníženie stropu sadrokartónom, prekrytie inštalácie konštrukciou a sadrokartónom, sadrové omietky, maľovanie, ochranný náter a zasklenie okna, montáž podlahy, montáž nového nábytku, spätná inštalácia kamerového systému a nasťahovanie kancelárie, kompletizácia.

 

Rekonštrukcie bývalej kancelárie hlavného kontrolóra:
Rovnako ako pri rekonštrukcii kancelárskych priestorov na prvom poschodí, bola uskutočnená rekonštrukcia bývalej kancelárie hlavného kontrolóra na prízemí. Postupne sme realizovali: odstránenie pôvodných náterov, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane murárskych prác, omietky, zníženie stropu sadrokartónovým systémom, maľovanie, odstránenie pôvodnej PVC podlahy a inštalácia novej - drevenej, oprava a povrchová úprava interiérových dverí a zárubne. Kancelária je po kompletnej rekonštrukcii odovzdaná do používania.

Rekonštrukcia kancelárie
Rekonštrukcia kancelárie

 

Úprava parkoviska pri Dome smútku v Nitrianskom Pravne :
dovoz 20 t kameniva frakcie 0-22 mm, zrovnanie materiálu, zhutnenie vibračnou doskou vrátane ručného zarovnania nerovností.

Zrovnané a vyštrkované parkovisko

 

Sondy v pivničných priestoroch budovy OcÚ:
V betónovej podlahe sme vyhĺbili celkovo 6 sond s plochou 1x1m pri základoch budovy. Rovnako na určených miestach boli odstránené pôvodné omietky a konštrukcia stropu. Odborníci z Pamiatkového úradu SR boli následne zhodnotiť aktuálny stav a pripravujú štúdiu, ktorej výsledkom by malo byť posúdenie stavu a navrhnutie ďalších prác. Po určení ďalších krokov odborníkmi, budú práce pokračovať.

 

Rekonštrukcia kancelárie na kuchynku v budove OcÚ:
V posledný marcový týždeň, sme začali rekonštrukčné práce v bývalých kancelárskych priestoroch na prvom poschodí budovy Obecného úradu. Priestory budú slúžiť po novom ako kuchynka, rozhlasová ústredňa, bude tu umiestnené spoločné kopírovacie zariadenie pre potreby zamestnancov. Do priestorov bol postupne privedený prívod teplej i studenej vody, odtok odpadových vôd, nové elektrické rozvody i prívod rozhlasového káblového vedenia. Práce budú pokračovať každý pracovný deň, až kým nebudú priestory odovzdané do používania. Súbežne s kuchynkou sa realizuje aj rekonštrukcia malej miestnosti – priestoru na prvom poschodí, ktorá pôvodne slúžila a aj bude slúžiť na archívne účely.

 

Starostlivosť o zeleň a biologický rozložiteľný odpad zo záhrad

 

Likvidácia a odvoz ohradníkov:
Už v prvých jarných dňoch sme zaznamenali zvýšené plnenie ohradníkov určených na sústredenie biologicky rozložiteľného odpadu (trávy a konárov). Na likvidáciu drevného odpadu sme použili obecný štiepkovač. Vzniknutý produkt sa snažíme využiť ako energetický zdroj pre primiešanie do drevnej štiepky, ktorá slúži na vykurovanie ZŠ, prípadne podľa kvality bude slúžiť ako prímes do kompostu.

Hlavne na jar sú ohradníky na BRO zmesou trávy, lístia a konárov. Spôsobuje to sťaženú manipuláciu s konármi, ktoré plánujeme predovšetkým v súčasnom období spracovávať štiepkovaním. Žiadame preto obyvateľov, aby pri ohradníkoch na BRO, kde je to možné, systematicky ukladali drevený BRO v podobe konárov a kríkov vedľa ohradníkov. Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. sa bude aj s ohľadom na ďalšie povinnosti snažiť priebežne tento odpad spracúvať drvičom drevnej hmoty. Ďakujme za pochopenie.

Ohradník pred štiepkovaním
Ohradník po štiepkovaní

 

Opiľovanie stromov na verejných priestranstvách:
Medzi prvé jarné práce v našej spoločnosti parí opiľovanie stromov a nových výhonov na verejnej zeleni na verejných priestranstvách. Postupne sme začali s Morušou na cintoríne Vo Vyšehradnom, pokračovali sme s vypílením kríkov a presvetlením priestranstva pred Majzľanskou kaplnkou a ďalej pokračovali na Dlhej a Hviezdoslavovej ulici.

pohľad od cesty – Majzľanská kaplnka

 

30.3.2018, Nitrianske Pravno.

Ing. Tomáš Šujan
riaditeľ Obec Nitr.Pravno s.r.o.


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka