Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 6.12.2018Vytlačiť
 

P o z v á n k a

Na základe zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne, na ktoré Vás týmto pozývam. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa


06. 12. 2018 /štvrtok/ o 17.00 hod.
v zasadačke OcÚ Nitrianske Pravno


P r o g r a m::

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Obecnej rady
 4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na r. 2019
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a Programového rozpočtu na roky 2019- 2021
 6. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
 7. Rozpočtové opatrenie č.11 a č.12
 8. Prezentácia činnosti OZ Hornonitrie
 9. Návrhy dodatkov k VZN
  a) dodatok č. 5 k VZN č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.
  b) dodatok č. 3 k VZN č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
  c) dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda
  d) dodatok č. 1 k VZN č. 6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitr. Pravno
 10. Schválenie dodatku zmluvy o Spoločnom obecnom úrade
 11. Návrh na ocenenie – Cena Obce Nitrianske Pravno
 12. Sociálna výpomoc
 13. Rôzne – informácie
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Erb obce


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka