Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 19 ks stromovVytlačiť
 

OBEC Nitrianske Pravno

Obecný úrad, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno

Č. j. 745/2018 V Nitrianskom Pravne 06.03.2018

 

oznámenie

 

Dňa 05.03.2018 bola Obecnému úradu v Nitrianskom Pravne doručená žiadosť od žiadateľa TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. , zast. Ing. Ivanom Zbiňovcom , so sídlom Železničná 53, 900 31 Stupava o vydania súhlasu na výrub 1 ks dub letný, 6 ks topoľ osikový, 2 ks čerešňa vtáčia, 1 ks čremcha obyčajná a 9 ks agát biely , ktoré rastú v areály firmy TONDACH SLOVENSKO na pozemku KN-C č. 2201/1 a 2205/5 k.ú. Nitrianske Pravno .

 

Uvedeným dňom bolo začaté správne konania.

Obec Nitrianske Pravno , v zastúpení starostu obce Nitrianske Pravno, ako príslušný správny orgán podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. a v súlade s § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní ( správny poriadok) v zmysle neskorších predpisov, nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou , ktorá sa uskutoční

 

dňa: 14. marca 2018 o 10,00 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne , v kancelárií starostu obce

 

 

Poučenie:

Do spisu možno nahliadnuť a vyjadriť sa k podkladom v danej veci na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, počas pracovných dní. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s úradne osvedčeným podpisov splnomocniteľa.

Žiadateľ najneskôr na ústnom konaní predloží odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, CHKO Ponitrie, k predmetnému výrubu.

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 

 

Doručuje sa :

  • TONDACH SLOVENSKO, Železničná 53, 900 31 Stupava
  • Štátna ochrana prírody , Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. č.. 3, 949 01 Nitra
  • a/a

 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka