Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.9.2019Vytlačiť
 

Ilustr.foto

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne 

19.09.2019 od 08:00 hod. do 15:00 hod.

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Július Bodor
riaditeľ sekcie Dispečingy Stredoslovenská distribučná, a.s.

ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST, KDE BUDE PRERUŠENÁ DODÁVKA ELEKTRINY:
(podrobnejší zoznam vrátane čísiel - EIC kódu odberného miesta sú v priloženom PDF)

Ulica

Číslo domu popisné

Budovateľská

0

Budovateľská

0

Budovateľská

0

Budovateľská

0

Budovateľská

19

Budovateľská

49

Budovateľská

190

Budovateľská

190

Budovateľská

191

Budovateľská

192

Budovateľská

196

Budovateľská

197

Budovateľská

198

Budovateľská

199

Budovateľská

200

Budovateľská

202

Budovateľská

203

Budovateľská

204

Budovateľská

205

Budovateľská

205

Budovateľská

206

Budovateľská

206

Budovateľská

207

Budovateľská

208

Budovateľská

209

Budovateľská

210

Budovateľská

211

Budovateľská

212

Budovateľská

213

Budovateľská

214

Budovateľská

215

Budovateľská

704

Budovateľská

709

Budovateľská

1051

Budovateľská

1084

Budovateľská

1084

Budovateľská

1085

Budovateľská

1085

Budovateľská

1086

Budovateľská

1086

Budovateľská

1094

Budovateľská

1133

Gagarinova

0

Gagarinova

135

Gagarinova

189

Gagarinova

193

Gagarinova

194

Gagarinova

195

Gagarinova

216

Gagarinova

217

Gagarinova

218

Gagarinova

219

Gagarinova

220

Gagarinova

221

Gagarinova

710

Komenského

0

Komenského

351

M. R. Štefánika

116

M. R. Štefánika

117

M. R. Štefánika

118

M. R. Štefánika

119

M. R. Štefánika

120

M. R. Štefánika

121

M. R. Štefánika

122

M. R. Štefánika

123

M. R. Štefánika

124

M. R. Štefánika

125

M. R. Štefánika

126

M. R. Štefánika

127

M. R. Štefánika

128

M. R. Štefánika

129

M. R. Štefánika

130

M. R. Štefánika

131

M. R. Štefánika

132

M. R. Štefánika

133

M. R. Štefánika

1082

Malinovska

0

Malinovska

65

Malinovska

164

Malinovska

166

Malinovska

167

Malinovska

168

Malinovska

169

Malinovska

171

Malinovska

172

Malinovska

175

Malinovska

177

Malinovska

178

Malinovska

179

Malinovska

180

Malinovska

182

Malinovska

183

Malinovska

184

Malinovska

245

Malinovska

246

Malinovska

247

Malinovska

248

Malinovska

249

Malinovska

250

Malinovska

251

Malinovska

252

Malinovska

253

Malinovska

254

Malinovska

256

Malinovska

257

Malinovska

258

Malinovska

259

Malinovska

260

Malinovska

261

Malinovska

262

Malinovska

263

Malinovska

264

Malinovska

265

Malinovska

266

Malinovska

267

Malinovska

269

Malinovska

270

Malinovska

271

Malinovska

273

Malinovska

274

Malinovska

275

Malinovska

276

Malinovska

277

Malinovska

278

Malinovska

279

Malinovska

280

Malinovska

281

Malinovska

282

Malinovska

283

Malinovska

284

Malinovska

285

Malinovska

287

Malinovska

288

Malinovska

290

Malinovska

291

Malinovska

292

Malinovska

293

Malinovska

294

Malinovska

295

Malinovska

296

Malinovska

298

Malinovska

698

Malinovska

1130

Malinovska

1138

Nádražná

0

Nádražná

0

Nádražná

0

Nádražná

0

Nádražná

0

Nádražná

0

Nádražná

0

Nádražná

0

Nádražná

63

Nádražná

64

Nádražná

65

Nádražná

66

Nádražná

67

Nádražná

68

Nádražná

70

Nádražná

71

Nádražná

72

Nádražná

74

Nádražná

75

Nádražná

75

Nádražná

81

Nádražná

82

Nádražná

83

Nádražná

85

Nádražná

86

Nádražná

87

Nádražná

89

Nádražná

90

Nádražná

180

Nádražná

234

Nádražná

610

Nádražná

1088

Nádražná

1088

Námestie SNP

0

Námestie SNP

0

Námestie SNP

0

Námestie SNP

0

Námestie SNP

1

Námestie SNP

18

Námestie SNP

18

Námestie SNP

18

Námestie SNP

18

Námestie SNP

20

Námestie SNP

28

Námestie SNP

55

Námestie SNP

302

Námestie SNP

303

Námestie SNP

304

Námestie SNP

306

Námestie SNP

352

Námestie SNP

353

Námestie SNP

354

Ulica

Číslo domu popisné

Námestie SNP

355

Námestie SNP

355

Námestie SNP

356

Námestie SNP

357

Námestie SNP

358

Námestie SNP

360

Námestie SNP

389

Námestie SNP

390

Námestie SNP

391

Námestie SNP

392

Námestie SNP

393

Námestie SNP

393

Námestie SNP

394

Námestie SNP

395

Námestie SNP

395

Pionierska

 

Pionierska

0

Pionierska

5

Pionierska

111

Pionierska

361

Pionierska

361

Pionierska

361

Pionierska

361

Pionierska

361

Pionierska

362

Pionierska

363

Pionierska

363

Pionierska

363

Pionierska

363

Pionierska

363

Pionierska

363

Pionierska

363

Pionierska

365

Pionierska

366

Pionierska

367

Pionierska

368

Pionierska

370

Pionierska

371

Pionierska

371

Pionierska

371

Pionierska

371

Pionierska

371

Pionierska

371

Pionierska

371

Pionierska

372

Pionierska

373

Pionierska

374

Pionierska

375

Pionierska

376

Pionierska

377

Pionierska

378

Pionierska

379

Pionierska

380

Pionierska

381

Pionierska

382

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

383

Pionierska

384

Pionierska

384

Pionierska

384

Pionierska

384

Pionierska

384

Pionierska

385

Pionierska

385

Pionierska

385

Pionierska

385

Pionierska

385

Pionierska

386

Pionierska

386

Pionierska

386

Pionierska

386

Pionierska

386

Pionierska

386

Pionierska

386

Pionierska

387

Pionierska

387

Pionierska

387

Pionierska

387

Pionierska

387

Pionierska

387

Pionierska

387

Pionierska

388

Pionierska

388

Pionierska

388

Pionierska

388

Pionierska

388

Pionierska

388

Pionierska

388

Pionierska

665

Pionierska

666

Pionierska

667

Pionierska

1121

Pionierska

1158

Školská

364

Školská

368

Školská

368

Školská

368

Školská

368

Školská

368

Školská

368

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

662

Školská

1052

Školská

1054

Školská

1055

Školská

1056

Školská

1057

Školská

1058

Školská

1059

Školská

1060

Školská

1061

Školská

1062

Športová

0

Športová

417

Športová

1104

Štúrova

0

Štúrova

0

Štúrova

40

Štúrova

43

Štúrova

44

Štúrova

47

Štúrova

51

Štúrova

624

Štúrova

625

Štúrova

626

Štúrova

627

Štúrova

628

Štúrova

629

Štúrova

631

Štúrova

632

Štúrova

633

Štúrova

634

Štúrova

635

Štúrova

636

Štúrova

637

Štúrova

638

Štúrova

639

Štúrova

640

Štúrova

641

Štúrova

642

Štúrova

643

Štúrova

644

Štúrova

645

Štúrova

646

Štúrova

647

Štúrova

648

Štúrova

649

Štúrova

650

Štúrova

651

Štúrova

652

Štúrova

653

Štúrova

654

Štúrova

655

Štúrova

656

Štúrova

657

Štúrova

658

Štúrova

1001

Štúrova

1002

Štúrova

1004

Štúrova

1006

Štúrova

1007

Štúrova

1008

Štúrova

1009

Štúrova

1010

Štúrova

1011

Štúrova

1012

Štúrova

1013

Štúrova

1014

Štúrova

1015

Štúrova

1016

Štúrova

1017

Štúrova

1018

Štúrova

1019

Štúrova

1021

Štúrova

1023

Štúrova

1025

Štúrova

1026

Štúrova

1027

Štúrova

1029

Štúrova

1030

Štúrova

1031

Štúrova

1032

Štúrova

1033

Štúrova

1035

Štúrova

1036

Štúrova

1037

Štúrova

1038

Štúrova

1039

Štúrova

1040

Štúrova

1041

Štúrova

1042

Štúrova

1043

Štúrova

1044

T. G. Masaryka

711

Turcelova

0

Turcelova

0

Turcelova

0

Turcelova

0

Turcelova

184

Turcelova

185

Turcelova

186

Turcelova

187

Turcelova

188

Turcelova

222

Turcelova

223

Turcelova

224

Turcelova

225

Turcelova

226

Turcelova

227

Turcelova

228

Turcelova

229

Turcelova

230

Turcelova

231

Turcelova

232

Turcelova

233

Turcelova

234

Turcelova

235

Turcelova

236

Turcelova

237

Turcelova

238

Turcelova

239

Turcelova

240

Turcelova

241

Turcelova

242

Turcelova

243

Turcelova

244

Turcelova

701

Turcelova

703

Žltá

0

Žltá

0

Žltá

0

Žltá

0

Žltá

0

Žltá

0

Žltá

0

Žltá

0

Žltá

0

Žltá

0

Žltá

308

Žltá

309

Žltá

310

Žltá

311

Žltá

312

Žltá

313

Žltá

314

Žltá

315

Žltá

320

Žltá

322

Žltá

323

Žltá

323

Žltá

324

Žltá

325

Žltá

326

Žltá

327

Žltá

328

Žltá

329

Žltá

331

Žltá

332

Žltá

333

Žltá

334

Žltá

335

Žltá

336

Žltá

337

Žltá

338

Žltá

339

Žltá

340

Žltá

342

Žltá

343

Žltá

344

Žltá

345

Žltá

346

Žltá

347

Žltá

348

Žltá

600

Žltá

622

Žltá

623

Žltá

661

Žltá

1095

Žltá

1098

Žltá

1106

Žltá

1122

Žltá

1125


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka