Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačný poriadok - Vianočné trhyVytlačiť
 

 

Organizačný poriadok ,,Vianočné trhy 2017“

Pre usporiadanie Vianočných trhov v Nitrianskom Pravne a ich zabezpečenie po organizačno- technickej stránke sa vydáva tento jednotný organizačný poriadok, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov jarmoku

 

Článok 1.

Čas a miesto konania jarmoku

Vianočné trhy sa uskutočnia v Nit. Pravne na námestí SNP dňa 9.12.2017

 

Článok II.

Predajná doba trhov je od 09.00 – 16.00 hod.

 

Predajné miesta je možné zriaďovať 9.12. 2017 od 07.00 -10.00 hod.

Predajná doba je od 9.12.2017 od 09.00 – 16.00 hod.

 

Spôsob organizácie a podmienky účasti na Vianočných trhoch:

v zmysle zákona č.272/19947 Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov o ochrane zdravia ľudí. Fyzická alebo právnická osoba pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín pri hromadných akciách je povinná vyžiadať si posudok orgánu na ochranu zdravia.

Organizácia účasti predávajúcich je na základe záväzných prihlášok k účasti na Vianočných trhoch.

Termín uzávierky podávania písomných prihlášok je do 30.11.2017. Po tomto termíne môžu byť prihlášky prijaté u správcu trhov len v odôvodnených prípadoch so súčasnou úhradou dane za užívanie verejného priestranstva podľa cenníka do pokladne správcu

Pridelenie miest bude prebiehať po rade podľa termínu prihlásenia sa predávajúcich

Na základe údajov uvedených záujemcom v záväznej prihláške, správca trhov stanoví výšku poplatku, ktorú mu písomne oznámi, s termínom úhrady najneskôr v deň konania trhov. Záujemcom, ktorý nebudú mať uhradené predajné miesto nebude umožnený vstup do trhového priestoru

Článok III

Platobné podmienky a výška poplatkov

Základné poplatky za užívanie verejného priestranstva boli stanovené v súlade s VZN č. 4/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Celková výška poplatku za užívanie verejného priestranstva v závislosti od sortimentu predávaného tovaru je stanovená násobkom zastavenej plochy stánku- predajné miesto a stanoveného poplatku za m2.

Sadzby za m2

výrobky vlastnej výroby/ remeselníci 0,-
predaj tovarov a služieb mimo výrobkov vlastnej výroby 2,-
občerstvenie bez predaja alkoholu 4,-
občerstvenie vrátane predaja alkoholu 8,-

 

Ku ploche prenajatého miesta sa bude pripočítavať aj plocha ktorú zaberá motorové vozilo.

Splatnosť poplatku je pred začatím stavania predajného miesta na mieste. Všetky poplatky bude poverení vyberať len poverený zamestnanec obecného úradu.

V prípade, že kontrola zistí, že stánok bol postavený bez zaplatenia poplatku, základný poplatok bude predávajúcemu zvýšený o 100%, to platí aj v prípade, že predávajúci predáva iný druh tovaru na aký má správcom jarmoku vydané povolenie na predaj.

Zaplatením poplatku predajca súhlasí s organizačným poriadkom trhov. Ak predajca odmietne poplatok zaplatiť, nebude mu umožnený predaj tovaru.

Počet prípojok a elektrický príkon je limitovaný. Samostatné prípojky pre registračné pokladne organizátor jarmoku nebude poskytovať.

Vianočné trhy - ilustr. foto


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka