Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlasujte za projekt, ktorý získa grant 6000€ od COOP Jednota Prievidza!Vytlačiť
 

Coop Jednota - Hlasovanie za projekt - plagatik

COOP Jednota po úspešných dvoch ročníkoch pokračuje aj tento rok v projekte podpory lokálnych komunít.

Zámerom je podnietiť a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, ihriská, výsadba a udržiavanie zelene či propagácia tradícií Slovenska. 

V rámci tretieho ročníka Programu podpory lokálnych komunít budú v regióne hornej Nitry v roku 2019 podporené dva projekty – dve obce.

COOP Jednota Prievidza sa rozhodla poskytnúť grant 6000 € našej obci na realizovanie jedného zaujímavého projektu. O tom, ktorý to bude, môžete rozhodnúť vy - zákazníci Jednoty. 

1. Detské ihrisko Nitrianske Pravno
Vybudovanie bezpečnej zóny oddychu a zábavy sprístupnením areálu deťom, mladým rodinám s deťmi

2. Nespoznaná história pod Vyšehradom
Realizáciou turisticko-náučného chodníka prezentovať a spropagovať historické, kultúrne a prírodné poklady obce

3. Včelia škola Bôrik
Revitalizácia vonkajšieho, ale najmä vnútorného priestoru bývalej včelej škôlky; prebudiť ho opäť k životu, priniesť doň bzukot včiel a vôňu medu.

Hlasovanie prebehne v predajni COOP Jednota Supermarket v Nitrianskom Pravne.

Ako sa rozhodne, ktorý projekt vyhrá?

O víťazných projektoch rozhodnete vy – zákazníci COOP Jednoty! Za každý nákup v hodnote 5 € dostanete žetón, ktorým môžete vo vybraných predajniach hlasovať. Hlasovanie prebieha od 1. mája do 31. mája 2019.

 

Plagát - Hlasujte za projekt v našej obci. 


Informácie o projekte

1. DETSKÉ IHRISKO Nitrianske Pravno

 

Popis projektu, jasne formulovaný nápad, nosná myšlienka:

Aj keď Nitrianske Pravno patrí medzi väčšie strediskové obce prievidzského okresu, chýba mu centrálne detské ihrisko. Dlhé roky sa ignorovali hlasy mladých rodín, volajúce po výstavbe adekvátneho detského ihriska v tichšej ale najmä bezpečnej lokalite. Súčasné „detské ihrisko“ je rozdelené na dve časti, ktoré sú umiestnené na námestí. Obe časti ihriska sú nedostačujúce a veľa krát musia deti čakať v rade na jednotlivé hracie prvky. Častým používaním ihriska a pribúdajúcimi rokmi, dochádza k únave a opotrebovaniu materiálu. Najväčším problémom je však ich poloha v blízkosti parkovísk, miestnych komunikácií a hlavného dopravného ťahu, prechádzajúceho obcou. Na námestí rokmi pribúdali banky, obchody, parkoviská. Fenoménom dnešnej doby je motorizácia, ktorá spolu s ľudskou pohodlnosťou, rapídne zvýšila dopravu po spomínaných komunikáciách. Pôsobením týchto faktorov, ihriská už dávno nie sú miestom oddychu a najmä bezpečia. Preto snahou a jedným z projektov nového obecného zastupiteľstva je vybudovať centrálne detské ihrisko s adekvátnou veľkosťou a na vhodnom mieste.

Cieľ projektu:

Obec je jednou z mála obcí, ktorá sa môže pýšiť veľkým športovým areálom miestnej telovýchovnej jednoty, v ktorom môžu nadšenci športu využívať multifunkčné, futbalové ihrisko spolu s tenisovými kurtmi. Pre realizáciu nášho projektu je tento priestor najideálnejší, z dôvodu oplotenia celého areálu a pre svoju polohu v tichej, bezpečnej časti obce, v blízkosti základnej školy, mimo hlavných komunikácií a súčasne v blízkosti námestia. Vybudovaním detského ihriska chceme vytvoriť bezpečnú zónu oddychu a sprístupniť areál deťom, mladým rodinám s malými deťmi, ktoré tu chýbajú. Naučiť nové generácie navštevovať tento areál ,priviesť deti k športu a v konečnom dôsledku ku zmysluplnému tráveniu voľného času. V projekte nezabúdame ani na dosluhujúce ihrisko. Časť finančných prostriedkov by sme chceli použiť na obnovu vrchného náteru preliezok a hojdačiek.

Definovanie cieľových skupín:

Keďže projekt vznikol na popud mladých rodín, bol na začiatku prioritne cielený na mladé rodiny s deťmi. Avšak pri výbere hracích komponentov sme sa zamerali na rôzne vekové úrovne a predbežným výberom sa nám podarilo pokryť vekové rozhranie od 3 do 12 rokov. Ihrisko nadobudne širšie uplatnenie. Môže byť využívané mladými rodinkami, základnou školu, materskou školou a vo všeobecnosti deťmi z našej ale aj okolitých obci, ktoré sa tu zastavia cestou zo školy, aby strávili spoločné chvíle.

Finančné požiadavky

Tovar Cena
Štrk / piesok (dopadová plocha/ pieskovisko) 800€
Náter (laky) 100€
Vybavenie DETSKÉHO IHRISKA* 5100€

Ceny jednotlivých položiek prešli prieskumom a analýzou trhu. V prípade úspechu projektu, plánujeme analýzu trhu aktualizovať a vybrať kvalitne a finančne najvhodnejšie komponenty.

*Tovar - Vybavenie DETSKÉHO IHRISKA Cena
Hracia veža +2 lezecké steny + šmýkala - 1ks 1779€
Pružinové hojdačky/ kolísadlá - 2ks 538€
Tabuľa+ rebrina+ hrazda – 1ks 599€
Kolotoč metal (pre 5 detí) – 1ks 1246€
Hojdačka vážka – 1ks 469€
Hojdačka (visiaca) 2x – 1ks 469€
SPOLU 5100€

Všetky súčasti ihriska sú držiteľmi certifikátu typovej skúšky spoločnosti TÜV Rheinland podľa normy EN 1176 a 1177 pre použitie na verejných priestranstvách.

Časový harmonogram:

V prípade úspechu projektu, realizáciu plánujeme okamžite po prijatí finančných prostriedkov (jún – júl 2019). Ihrisko by sme chceli vybudovať v čo najkratšom čase, aby mohlo čím skôr slúžiť svojmu účelu. Pri budovaní ihriska môžeme počítať s pomocou celého obecného zastupiteľstva a niekoľkých oslovených jednotlivcov a rodín. Pred budovaním ihriska plánujeme oboznámiť obyvateľov obce o našom projekte a požiadať ich o pomoc.

Očakávané výsledky, prínos:

Vybudovaním detského ihriska očakávame prínosy nie len pre samotných obyvateľov ale aj pre obec. Vytvoríme vhodný, bezpečný, adekvátny priestor na oddych, zábavu a aktívne trávenie voľného času. Ďalším prínosom je podpora stretávania sa nielen detí ale aj samotných rodičov ,a tým podpora kreovania zdravých medziľudských vzťahov. Projektom chceme osloviť čo najširšiu verejnosť. Prebudiť v nich spolupatričnosť a chuť podieľať sa, aj keď zadarmo, na veciach verejných. Spoločne s nimi zveľadiť našu obec. Spoločnou prácou a spoločne stráveným voľným časom prispieť na dobrú vec.

V prípade úspechu nášho projektu by sme chceli v budúcich rokoch, v blízkosti detského ihriska, vybudovať Outdoor gym – v štýle cvičenia s vlastnou váhou.

Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu:

Obec, ktorá sa chce rozvíjať a držať krok s dobou, musí do seba a do svojich občanov investovať. Sme nové a pomerne mladé obecné zastupiteľstvo, ktoré chce využiť svoju šancu a zrealizovať čo najviac svojich projektov, snov, vízií. Obmedzujúcim faktorom sú však finančné zdroje obce. Veľká časť financií putuje na chod samotnej obce a réžiu ostatných zložiek obce. Z tohto dôvodu hľadáme iné spôsoby a zdroje financovania čo najväčšieho počtu našich projektov.

Pokrytie projektu:

Detské ihrisko neplánujeme primárne vybudovať iba pre miestne potreby. Keďže sa celý areál nachádza v blízkosti základnej školy, ktorá je spádová, máme za to, že ihrisko bude využívané aj obyvateľmi menších, susediacich obcí.


 

Informácie o projekte

2. Nespoznaná HISTÓRIA pod VYŠEHRADOM

 

Popis projektu, jasne formulovaný nápad, nosná myšlienka:

Jedným z turisticky najobľúbenejších a historicky najvýznamnejších kopcov, vrcholov prievidzského okresu je Vyšehrad, rozprestierajúci sa na hranici trenčianskeho a žilinského kraja, v katastri našej obce, v častiach Vyšehradné a Solka. Kopec sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácií, na prechode z Hornonitrianskej do Turčianskej doliny. Predstavoval strategicky významné miesto, z ktorého sa dala kontrolovať dôležitá obchodná trasa – Via Publica – Kráľovská cesta. Vyšehrad je miestom, kde sa spája radosť z prírody s objavovaním najstaršej slovanskej minulosti, keďže na jeho vrchole sa v minulosti rozprestieralo starobylé hradisko. Hradisko sa tu rozkladalo v deviatom storočí nášho letopočtu, bolo silne opevnené a predstavovalo odolnú pevnosť. Najstaršie osídlenie patrí do mladšej doby bronzovej a staršej doby železnej. V časoch Veľkej Moravy sa stalo centrom slovanského obyvateľstva žijúceho na hornom Ponitrí a v Turci. V stredoveku bolo hradisko prebudované na drevený hrad. Starobylá minulosť spôsobila, že sa z oblasti stala známa archeologická lokalita, v ktorej sa našlo mnoho vzácnych artefaktov. Obrovský úspech zaznamenal ostatný archeologický výskum, ukončení v októbri 2018, vďaka ktorému sa podarilo pod Vyšehradom odhaliť základy dvojloďového románskeho kostola z 1. polovice 13. storočia a základy mýtnice spolu so strieborným pokladom. Historický význam nálezov nás podnietil k vypracovaniu projektu TURISTICKO – NÁUČNÉHO CHODNÍKA, ktorý pozostáva z obnovy starého turistického chodníka, vedúceho z časti Vyšehradné na vrchol Vyšehrad, ktorého trasu by sme chceli posunúť bližšie k nálezisku a dostať ho tak viac do povedomia verejnosti a z osadenia infotabúľ na samotnej trase chodníka a v objekte nálezu románskeho kostola. Výsledky výskumu by sme radi využili na ďalšiu propagáciu tohto významného miesta a prezentovali ich čo najväčšiemu počtu obyvateľov nášho ale aj susediaceho regiónu.

Cieľ projektu:

Jedným z hlavných zámerov vybudovania nového turisticko - náučného chodníka je jeho prepojenie s už existujúcim náučným chodníkom, začínajúcim na opačnej strane kopca a smerujúcim k jeho vrcholu. Spojením oboch chodníkov dôjde k vytvoreniu unikátnej trasy, na ktorej sa bude môcť každý turista dozvedieť všetko o tunajšej faune, flóre a najmä histórií tohto významného miesta. Pri budovaní chodníka nezabúdame ani na propagáciu našej obce a jej priľahlých častí. Na časť chodníka plánujeme inštalovať infopanely venované histórií a významným pamiatkam našej obce. Realizáciou turisticko – náučného chodníka sa snažíme prezentovať a spropagovať historické, kultúrne, prírodné poklady, danosti našej obce a vzbudiť, rozšíriť záujem o ne. Propagáciu projektu chceme podporiť osadením menších náučných tabúl vo všetkých častiach našej obce, vytlačením informačných letákov a uverejnením článkov a základných informácií v regionálnych periodikách.

Definovanie cieľových skupín:

Vyšehrad je v povedomí obyvateľom zapísaný najmä ako turistická atrakcia a málo kto z nich pozná jeho výnimočnú históriu. Realizáciou novej časti náučného chodníka a informovaním širokej verejnosti, by sme radi pozdvihli jeho historický význam a prilákali tak nielen nadšencov turistiky, ale aj milovníkov histórie bažiacich po nových informáciách. Poloha, na hranici dvoch krajov a okresov, ho predurčuje stať sa významnou turisticko – historickou lokalitou nie len pre obyvateľov regiónu horná Nitra ale aj regiónu Turiec.

Finančné požiadavky:

Tovar Cena

Náučné tabule – 9ks (drevená tabuľa so strieškou1,7 x 2,5 m + oceľové pätky + hliníkovo-plastová informačná tabuľa s farebnou potlačou 1x 1,2 m)

3800€

Menšie náučné tabule – 4ks ( drevená tabuľa so strieškou1,1 x 2,2 m + +oceľové pätky + hliníkovo-plastová informačná tabuľa s farebnou potlačou 0,8×0,6 m)

1040€
Smerovníky – 5ks 70€
Drevená lavica ( smrekové drevo + kovová konštrukcia) – 5ks 785€
Stavebný materiál (betón vo vreci- 25kg) – 30ks 90€
Propagačný materiál 215€
Spolu

6000€

 

Ceny jednotlivých položiek prešli prieskumom a analýzou trhu. V prípade úspechu projektu, plánujeme analýzu trhu aktualizovať a vybrať kvalitne a finančne najvhodnejšie komponenty. Stavebný materiál bude slúžiť na ukotvenie a zabetónovanie oceľových pätiek náučných tabúl. Finančné prostriedky, z kolónky propagačný materiál, budú použité na uverejnenie článkov a základných informácií v regionálnych periodikách a na tlač informačných letákov, ktoré budú distribuované do infocentier v našom ale aj susednom regióne. Menšie náučné tabule budú obsahovať mapku trasy, obrázok a základné informácie o novom náučnom chodníku. Tri náučné tabule budú pojednávať o histórií Nitrianskeho Pravna a jeho častí a o významných pamiatkach na našom území. Ostatných šesť infopanelov sa bude venovať archeológii v lokalite Vyšehrad – starším objavom ale najmä objavom z ostatného archeologického výskumu – k ich prezentovaniu a historickému výkladu. Každý infopanel bude obsahovať QR kód – odkaz na internetovú stránku obce, na ktorej sa budú nachádzať ďalšie, doplňujúce informácie.

Časový harmonogram:

Turisticko – náučný chodník sa bude realizovať v troch etapách. V prvej etape sa budeme venovať grafickým návrhom, definitívnym obsahom všetkých infopanelov a kúpe samotných náučných tabúl a lavičiek (jún 2019). V druhej etape prebehnú terénne úpravy a osadenie infotabúl a lavičiek (júl – august 2019). Tretia etapa bude obsahovať prípravu článkov, návrh letákov, ich tlač a distribúciu (august/ september 2019).

V prípade úspechu projektu plánujeme v budúcom roku na niektoré z infotabúľ, inštalovať interaktívne prvky ako napr. vtáčie búdky, drevené zvonkohry a domček pre hmyz. Výroba interaktívnych prvkov bude v spolupráci s miestnou základnou školou a bude hradená z vlastných zdrojov.

Očakávané výsledky, prínos:

Realizácia projektu by mala zvýšiť atraktivitu celého nášho územia a zároveň poskytne jeho lepšie spoznanie u miestnych obyvateľov ale aj obyvateľov celého regiónu. Projektom chceme osloviť čo najširšiu verejnosť. Prebudiť v nich spolupatričnosť a chuť podieľať sa, aj keď zadarmo, na veciach verejných. Spoločne s nimi zveľadiť našu obec a okolie. Spoločnou prácou a spoločne stráveným voľným časom prispieť na dobrú vec. Prínosom pri realizácií projektu bude aj oslovenie domácich združení OZ Vyšehrad*, OZ Provital* a miestneho turistického oddielu.

Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu:

Obec, ktorá sa chce rozvíjať a držať krok s dobou, musí do seba a do svojich občanov investovať. Sme nové a pomerne mladé obecné zastupiteľstvo, ktoré chce využiť šancu na zmeny a zrealizovať čo najviac svojich projektov, snov, vízií. Obmedzujúcim faktorom sú však finančné zdroje obce. Veľká časť financií putuje na chod samotnej obce a réžiu ostatných zložiek obce. Z tohto dôvodu hľadáme iné spôsoby a zdroje financovania čo najväčšieho počtu našich projektov.

Pokrytie projektu:

Projekt nového turisticko – náučného chodníka sa zameriava na podporu trávenia voľného času nie len obyvateľov našej obce a blízkeho okolia, ale na širokú verejnosť, pretože význam celého okolia Vyšehradu presahuje hranice nielen nášho regiónu horná Nitra ale aj regiónu Turiec. Vyšehrad a jeho historický odkaz poukazuje na naše slovanského korene, ktoré sa nedotýkajú iba dejín nášho regiónu, ale dejín celého nášho národa.

*OZ Vyšehrad

Občianske združenie Vyšehrad je nepolitické, dobrovoľné, výberové, záujmové združenie občanov, ktorého hlavným cieľom je ochrana a zveľaďovanie kultúrno-historického a prírodného dedičstva obce Nitrianske Pravno a jej blízkeho okolia s cieľom zachovať ho pre budúce generácie a zvyšovať záujem občanov o kultúrny rozvoj obce.

*OZ Provital

Občianske združenie od roku 1997 poskytuje sociálnoprávne opatrenia v oblasti sociálnej práce resocializačnej, sociálne služby a sociálne poradenstvo. Zameriavame sa na odstraňovanie, alebo minimalizovanie dlhodobo pretrvávajúcich krízových životných situácií našich klientov ako aj ich partnerov, rodinných príslušníkov a iných, ktorí túto pomoc potrebujú. Cieľom tohto pôsobenia je integrácia klientov do prirodzeného alebo náhradného sociálneho prostredia.

 


 

Informácie o projekte

3. VČELIA ŠKOLA  BÔRIK

 

Popis projektu, jasne formulovaný nápad, nosná myšlienka:

Nie je tajomstvom, že počet včiel na Slovensku klesá. Taktiež nie je tajomstvom, že hodnota včiel pre ľudstvo a pre náš ekosystém siaha ďaleko za med, vosk a iné produkty. Hlavný úžitok včiel musíme vidieť v opeľovaní poľnohospodárskych a lesných plodín. Dnešná doba včelám nepraje a slovenské včelárstvo s viac ako tisícročnou tradíciou upadá. Intenzívne využívanie pôdy, nadmerné používanie herbicídov vytlačili z našich polí a lúk nektarodajné rastliny, čím nielen zredukovali pestrosť potravy pre samotné včely, ale spolu s prudkými zmenami počasia priniesli obdobia, kedy na nich peľ a nektár ani nenájdeme. Významným faktorom, podporujúcim úpadok, je taktiež zmenšujúci sa počet včelárov, ktorí sa tomuto remeslu venujú. Trendu sa nevyhla ani naša obec spolu s ďalšími okolitými obcami. Počet starších včelárov ubúda, počet nových, mladých však nevzrastá. Našou víziou je pomôcť, podporiť včelárenie, prilákať ľudí a pripomenúť im, aké dôležité je toto remeslo, či už pre životné prostredie, poľnohospodárstvo ale najmä pre nás samotných. Preto snahou a jedným z projektov nového obecného zastupiteľstva je vybudovať VČELIU ŠKOLU v chránenej lokalite Bôrik.

Cieľ projektu:

Pre realizáciu nášho projektu sme si vybrali starú lesnú škôlku v chránenej oblasti Bôrik ,nachádzajúca sa v blízkosti obce, ktorá už dlhšiu dobu neslúži svojmu poslaniu a účelu. Jedným z našich cieľov je revitalizovať vonkajší ale najmä vnútorný priestor bývalej škôlky, prebudiť ho opäť k životu, priniesť doň bzukot včiel a vôňu medu. Projektom sa taktiež snažíme priviesť deti a širokú verejnosť späť do lesov a  ku samotnému včelárstvu. Na rôznych spoločných podujatiach a stretnutiach im interaktívnym spôsobom priamo na mieste ukázať, čo všetko potrebuje správny včelár, ako včely žijú, pracujú, ako sa o ne správne starať a ako sa dopracovať k vlastnému medu a iným produktom. Vybudovaním včelej školy chceme priamo podporiť založenie včelárskeho krúžku na našej základnej škole, čím splníme ďalší cieľ nášho projektu.

Definovanie cieľových skupín:

Zakúpením detských kombinéz chceme prilákať najmä deti základnej a materskej školy a umožniť im nazrieť na život včiel z bezprostrednej blízkosti. Avšak areál včelej školy nebude slúžiť na edukáciu výhradne iba deťom, ale všetkým rodinám, nadšencom, zvedavcom, novým a nádejným včelárom, ktorých toto remeslo nadchlo. Organizovaním rôznych edukačných stretnutí chceme osloviť občanov našej ale aj okolitých obcí, a tým rozšíriť včelársku komunitu. Odbornú starostlivosť o včeliu školu bude zastrešovať a vykonávať kvalifikovaný lesník s oprávnením pre chov včiel (financovaný zo zdrojov obce). Pri výchovných stretnutiach by sme radi využili aj skúsených včelárov z našej obce a okolia.

Finančné požiadavky:

Tovar – vybavenie pre včelára Cena
Úle B10 – 5ks 500€
Včely – 5 rodín 500€
Materská mriežka – 5ks 35€
Stropná fólia – 5ks 6€
Podložka na melivo – 5ks 15€
Peľochyt – 5ks 10€
Mriežka na propolis – 5ks 20€
Rámik „B“ nadrôtikovaný s medzistienkou - 100ks 200€
Medomet – 1ks 400€
Včelárska blúza s klobúkom – 1ks 30€
Včelárske rukavice – 1ks 10€
Dymák – 1ks 20€
Rozperák – 1ks + zmetáčik - 1ks 10€
Odviečkovacia vidlička – 1ks 10€
Cedníky na med – 1ks 15€
Plnička medu plastová – 1ks 15€
Nádoba na med plastová s vekom – 4ks 40€
Poháre na med – 100ks 30€
Liečivá 30€
Cukor na jesenné zakŕmenie – 70 kg 35€
Kŕmidlo pre včely – 5ks 75€
Príprava stanovišťa (stojan pre úle) 50€
SPOLU 2066€

 

Tovar – vybavenie pre deti Cena
Detská včelárska kombinéza s klobúkom (veľkosti 104 – 164) – 20ks 433€
Detské včelárske rukavice (veľ. 4) – 20ks 142€
SPOLU 575€

 

Tovar – vybavenie pre edukačnú časť Cena
Altánok 6 stranný - Ø 4m (pre 10 až 20 ľudí) 1559€
Náučné tabule – 4ks (drevená tabuľa so strieškou1,7 x 2,5 m + oceľové pätky + hliníkovo-plastová informačná tabuľa s farebnou potlačou 1x 1,2 m)

1800€

SPOLU

3359€

Ceny jednotlivých položiek prešli prieskumom a analýzou trhu. V prípade úspechu projektu, plánujeme analýzu trhu aktualizovať a vybrať kvalitne a finančne najvhodnejšie komponenty.

Altánok bude slúžiť na edukačný proces, k diskusiám a relaxu. Jedna náučná tabuľa sa bude venovať lesnej pedagogike- faune a flóre v našich lesoch a tradícií pestovania vzácnej kanadskej bóry v chránenej lokalite Bôrik. Zvyšné tri budú pojednávať o samotnom včelárstve – od stručnej histórie, cez jeho význam, vývojové stupne života včely, pomôcky, postupy.....ku konečným produktom. Každý infopanel bude obsahovať QR kód – odkaz na internetovú stránku obce, na ktorej sa budú nachádzať ďalšie, doplňujúce informácie. Časť vyprodukovaného medu plánujeme predať a pokryť tak náklady súvisiace s chovom včiel. Zostatkový med plánujeme darovať rodinám, deťom, dobrovoľníkom, ktorí sa budú podieľať na obnove a chode včelej školy.

Časový harmonogram:

V prípade úspechu projektu, realizáciu plánujeme na letné mesiace (júl – august 2019) V prvej fáze plánujeme obnovu a vyčistenie objektu starej škôlky, osadenie náučných tabúl, postavenie altánku, prípravu úľov. V druhej fáze pristúpime k zakúpeniu včelích rodín. Tretiu fázu, organizovanie edukačných stretnutí pre deti a širokú verejnosť, plánujeme od nového školského roka (september 2019). Pred obnovou areálu by sme radi oboznámili obyvateľov obce o našom zámere a požiadali ich o pomoc na projekte. Pri budovaní školy môžeme už teraz počítať s pomocou celého obecného zastupiteľstva a niekoľkých nadšencov, zapálených pre dobrú vec.

Očakávané výsledky, prínos:

Slovo med pochádza z hebrejčiny a znamená „ očariť, nadchnúť“. Najväčším prínosom nášho projektu bude práve očariť a nadchnúť čo najväčší počet ľudí pre včelárstvo, rozšíriť včelársku komunita a podporiť existenciu tohto dôležitého remesla v našej obci a jej okolí. Ďalším prínosom je podpora stretávania sa nielen detí ale aj samotných rodičov ,a tým podporiť kreovanie zdravých medziľudských vzťahov. Projektom chceme osloviť čo najširšiu verejnosť. Prebudiť v nich spolupatričnosť a chuť podieľať sa, aj keď zadarmo, na veciach verejných. Spoločne s nimi zveľadiť našu obec. Spoločnou prácou a spoločne stráveným voľným časom prispieť na dobrú vec.

V prípade úspechu včelej školy plánujeme v budúcich rokoch, v blízkosti včelej školy, založiť plantáž rodinných vianočných stromčekov, vybudovať náučný chodník venovaný baníctvu a zrekonštruovať staré opekanisko.

Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu:

Obec, ktorá sa chce rozvíjať a držať krok s dobou, musí do seba a do svojich občanov investovať. Sme nové a pomerne mladé obecné zastupiteľstvo, ktoré chce využiť šancu na zmeny a zrealizovať čo najviac svojich projektov, snov, vízií. Obmedzujúcim faktorom sú však finančné zdroje obce. Veľká časť financií putuje na chod samotnej obce a réžiu ostatných zložiek obce. Z tohto dôvodu hľadáme iné spôsoby a zdroje financovania čo najväčšieho počtu našich projektov.

Pokrytie projektu:

Keďže podobná včelia škola sa nenachádza v blízkosti našej ani okolitých obcí, máme za to, že bude využívaná nie len domácimi obyvateľmi, ale aj obyvateľmi okolitých dedín. S osvetou projektu nám pomôže aj miestna základná škola, ktorá je spádová a navštevujú ju deti našej obce a deti zo štyroch susediacich obcí.

 


 

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka