Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o konaní verejného podujatia

Oznamovacia povinnosť - telovýchovné, športové a turistické podujatia

Obecný úrad Nitrianske Pravno upozorňuje organizátorov verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí, aby si nezabudli včas splniť oznamovaciu povinnosť. Ak chcú usporiadať podujatie na území obce, najneskôr sedem dní pred jeho uskutočnením musia doručiť oznámenie o svojom zámere obecnému úradu. Táto oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na každé podujatie prístupné pre verejnosť (nie uzavretá spoločnosť), teda napr. aj diskotéky, spoločenské zábavy, koncerty, športové podujatia... 

Oznamovaciu povinnosť organizátorovi ukladá zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí § 3 ods. 3 a zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3, ods. 2.

V prípade porušenia tejto povinnosti má obec, právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 7 zákona č. 96/1991 a § 12 a 13 zákona č. 479/2008. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.

Príslušné tlačivo oznámenia si organizátor môže stiahnuť z webu obce nitrianske Pravno v sekcii Tlačivá, tlačivo je zároveň aj prílohou tohoto dokumentu (viď nižšie)

Vyplnené tlačivo zašlite alebo doručte na Obecný úrad v Nitr.Pravne do kancelárie kultúry najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.

Obec Nitrianske Pravno môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie; v prípade ohrozenia života mesto zakáže podujatie buď z vlastného podnetu, alebo na základe písomnej žiadosti organizátora alebo Policajného zboru.

Oznámenie môžete zaslať poštou alebo e–mailom na adresu: kultura@nitrianskepravno.sk . Podaním oznámenia si splníte povinnosť vyplývajúcu zo zákona, zároveň nám poskytnete informáciu o podujatí, o ktorom môžeme verejnosť informovať na webovej sídle obce.

KDEKDE VYBAVÍM: Obecný úrad, kultúra - prízemie, číslo dverí 10

ČASDOBA VYBAVENIA: na počkanie

PoplatokPOPLATOK: bez poplatku

TlačiváTLAČIVÁ: Oznámenie o konaní verejného kultúrnospoločenského, telovýchovného, športového podujatia na území obce Nitrianske Pravno

Ďalšie infoĎALŠIE INFORMÁCIE: portál Slovensko.sk

LegislatívaSÚVISIACE PREDPISY:

KONTAKTY

 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka