Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Iné dokumenty a smernice

Organizačný poriadok Obecného úradu v Nitrianskom Pravne

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne podľa § 11 ods. 4 písm i/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Obecného úradu v Nitrianskom Pravne

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

 

 1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Nitrianskom Pravne je základnou organizačnou normou obecného úradu.

  Je záväzný pre všetkých jeho zamestnancov.
   
 2. Organizačný poriadok obsahuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

 

Pravá hlava

 

§ 2
Právne postavenie obecného úradu

 

 1. Vnútornú organizáciu obecného úradu určuje na návrh starostu obecné zastupiteľstvo.
   
 2. Obecný úrad nie je právnickou osobou.
   
 3. Obecný úrad má sídlo v Nitrianskom Pravne na námestí SNP č. 1

 

Druhá hlava

§ 3
Organizácia obecného úradu

 

 1. Obecný úrad je tvorený zamestnancami.
   
 2. Na čele obecného úradu je prednosta obecného úradu.
   
 3. Organizačná štruktúra Obecného úradu v Nitr. Pravne je uvedená v prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku.

  Všetci zamestnanci obce zaradení v organizačnej štruktúre Obecného úradu v Nitr. Pravne majú svoje pracovné povinnosti určené v náplni práce, ktorá je súčasťou Pracovnej zmluvy každého jedného zamestnanca.
   
 4. Rozdelenie kľúčov od jednotlivých dverí a brán úradu je súčasťou Pracovného poriadku zamestnancov.

 

Tretia hlava

 

§ 4
Záverečné ustanovenia

 

 1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Nitr. Pravne je jeho základnou organizačnou zložkou.
   
 2. Vedúci zamestnanci obecného úradu sú povinní zabezpečiť oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto organizačným poriadkom – včítane jeho prípadných zmien a doplnkov - a to najneskôr pri nástupe do zamestnania.
  Zároveň sú povinní vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie.
   
 3. Organizačný poriadok Obecného úradu v Nitr. Pravne je k dispozícii zamestnancom obce u prednostu obecného úradu a starostu, ktorí sú povinní umožniť do neho nahliadnúť.
   
 4. Tento organizačný poriadok Obecného úradu v Nitr. Pravne schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne dňa 13. 12. 2007.
  Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Organizačný poriadok Obecného úradu v Nitr. Pravne zo dňa 30. 4. 1992 a jeho následné novely.
   
 5. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
   
 6. Ak sú jednotlivé ustanovenia tohto Organizačného poriadku neplatné z dôvodu rozporu s vyššou právnou normou, alebo sa v budúcnosti takýmito stali, tak tým nesmie byť narušená platnosť ostatných ustanovení.
  V tomto prípade platí vyššia právna norma.

 

 

V Nitr. Pravne dňa 13. 12. 2007

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obceOrganizačný poriadok - titulka


 


Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka