Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe podľa zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá je:

 • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.,
 • odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  a základných sociálnych aktivitách.


Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou.       

 

Potrebné doklady: (prvotné, pred rozhodnutím o odkázanosti)

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • Lekársky nález na účely konania vo veci odkázanosti na sociálne služby
   

Potrebné doklady: (po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na opatr.službu)

 • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu 
 • výmer o dôchodku alebo potvrdenie o príjme fyzickej osoby ktorej má byť  poskytovaná opatrovateľská služba,
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu. 
   

Na základe vyplnenej podanej žiadosti a potrebných príloh sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa dohodne rozsah a úkony opatrovateľskej služby. So žiadateľom sa uzatvorí dohoda o úkonoch opatrovateľskej služby, ktoré bude opatrovateľka v domácnosti žiadateľa vykonávať, o výške úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby a počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za deň. Následne sa so žiadateľom uzatvorí zmluva o poskytovaní sociálnej služby.  

 

KDEKDE VYBAVÍM: Obecný úrad, Prednosta úradu - poschodie, číslo dverí 16 

ČASDOBA VYBAVENIA: do 30 dní

PoplatokPOPLATOK: vybavenie bez poplatku, úhrada za službu podľa aktuálneho VZN

ZákonSÚVISACE VZN : VZN č. 1/2009 - podmienky na poskytovanie sociálnych služieb

ZákonSÚVISACE VZN : Doplnok č.1 k VZN č.1/2009 - stanovenie úhrad prijímateľa za poskyt.službu

KONTAKTY

 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka