Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

O zbore

Dňa 6. novembra 2008 obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno urobilo zásadné rozhodnutie...

Na základe zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi a v súlade s vyhláškou ministerstva vnútra 611/2006 o hasičských jednotkách vytvoriť Obecný hasičský zbor, ktorý NIE JE DOBROVOĽNÝ, ale je vytvorený z občanov obce (dvaja sú hasiči z povolania, jeden banský záchranár a ostatní tiež majúci skúsenosti s hasičmi), nie z dobrovoľných hasičov. Toto rozhodnutie znamená historický posun vpred...

    Hasiči v dnešnej dobe musia byť odborne pripravení, vyškolení a vycvičení na zdolávanie mimoriadnych udalostí,čo nedokážu dobrovoľníci z ulice ponúknuť, preto je nevyhnutné mať v obci, akou je tá naša akcieschopnú, profesionálne pripravenú jednotku...a tou sme my, OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR NITRIANSKE PRAVNO

 

Obecný hasičský zbor

Štruktúra a fungovanie
podľa zákona 314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách

 • OHZ je hasičská jednotka obce, rozhoduje o nej obecné zastupiteľstvo
 • Riadi ju veliteľ, ktorého vymenúva obecné zastupiteľstvo na základe jeho odbornej spôsobilosti, kvalifikácie, skúseností
 • Vymenovanie veliteľa musí schváliť OR HaZZ v Prievidzi
 • Veliteľ sa zodpovedá len obecnému zastupiteľstvu, resp. obci ako zriaďovateľovi jednotky a je jej plne podriadený

 

Zloženie OHZ
podľa zákona 314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách

 

 • Na čele OHZ je veliteľ jednotky OHZ
 • Jednotka sa skladá z dvoch družstiev
 • Každé družstvo sa skladá zo štyroch členov
 • V každom družstve je veliteľ družstva, technik strojník, hasič PPLS, ktorý má na starosti protiplynovú službu a dýchaciu techniku a hasič – lezec resp. pilčík

 

Požiadavky na člena OHZ
podľa zákona 314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách

 

Každý člen OHZ musí byť na základe vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách byť spôsobilý :

 • Zdravotne ( posudzuje sa fyzický aj duševný stav)
 • Odborne ( posudzuje sa vzdelanie, kvalifikácia, odborná spôsobilosť
 • Fyzicky ( posudzuje sa fyzická zdatnosť)

 

Čo musí ovládať člen OHZ
podľa zákona 314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách

 

 • Teoreticky aj prakticky organizáciu ochrany pred požiarmi
 • Požiarnu prevenciu
 • Činnosť hasičských jednotiek pri zdolávaní požiarov, pri výkone záchranných prác a úlohy odborných služieb, ktoré sú zriadené v hasičskej jednotke
 • Hasičskú techniku, vecné prostriedky
 • Poskytovanie predlekárskej prvej pomoc

 

Význam pre obec

 • Trvalé zabezpečenie požiarnej ochrany v obci na vysokej úrovni
 • Vysoký stupeň kvalifikácie členov – záruka bezchybného a správneho fungovania jednotky
 • Bezpečnosť a ochrana životov, zdravia a majetku našich občanov
 • Transparentné , prehľadné a efektívne čerpanie finančných prostriedkov obce

 

Súčasný stav

Obecný hasičský zbor plní na profesionálnej úrovni zodpovedne zdolávanie požiarov, záchranu osôb a majetku pri živelných pohromách, katastrofách a iných mimoriadnych udalostiach, pravidelne sa zúčastňuje potrebných kvalifikačných školení a cvičení, ošetruje a udržiava akcieschopné pridelenú zásahovú techniku (CAS 25 , osobné ochranné pracovné prostriedky ,vecné prostriedky vrátane hasičskej zbrojnice)

Všetky uvedené skutočnosti sú v súlade so zákonom314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách


 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka