Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Drevená zvonica Vyšehradné

Drevená zvonica Vyšehradné

Drevená zvonica VyšehradnéNárodná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Drevená zvonica postavená začiatkom 19.storočia, v roku 1802.  Patrí medzi najstaršie zvonice tohto druhu na Slovensku a dnes je už unikátom medzi podobným stavbami. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Stojí na svahu východne od obce Vyšehradné. V objekte sa nachádza aj pôvodný zvon.

Postavili ju v podstate na popud cisárovnej Márie Terézie, ktorá okolo roku 1770 vydala takzvaný Ohňový patent. Podľa neho všetky domy museli mať komín a vo všetkých dedinách, kde nemajú kostol s vežou a zvonmi, museli postaviť samostatné zvonice. Mali slúžiť na upozornenie obyvateľstva pred živelnými pohromami, povodňami, požiarmi a podobne.

Zvonica vo Vyšehradnom sa zachovala v pôvodnom stave. Postupne však začala chátrať. V päťdesiatych rokoch minulého storočia sa prepadla šindľová strecha a vtedy šindle nahradili plechom.

Až po roku 1990 sa začalo s jej dôkladnejšou obnovou. Veľkú zásluhu na tom má miestne občianske združenie Vyšehrad. Členovia združenia ju najskôr zrenovovali podľa požiadaviek a pokynov pamiatkarov. Vymenili a spevnili jej vnútornú konštrukciu, pretože tá pôvodná už bola napadnutá drevokazným hmyzom, čo narušilo jej statiku. Hrozilo, že sa zvonica zrúti.

Ale to ešte na jej záchranu nestačilo. Napokon ju museli úplne celú rozobrať a nanovo poskladať, pričom asi päťdesiat percent drevených trámov sa muselo vymeniť.

Mnoho ľudí z obce sa obetavo podieľalo na obnove zvonice. Organizáciou obnovných prác - folklorista, hudobník a aktivista kultúry Andrej Richter, umelec, keramikár Rastislav Haroník pre interiér vytvoril keramickú plastiku malý keramický oltár, s dominantnou Pannou Máriou s mŕtvym Ježišom v náručí. Pretože tam chýbala sakrálna výzdoba. V neposlednom rade to bol Peter Lovas, reštaurátor Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktoré sa aktívne zapojilo do odborných činností.

Obnovená zvonica bola odovzdaná do užívania 16. októbra 2016. Zvonica  opäť slúži nielen na ohlasovanie pohrôm, ale aj na oznamovanie, že niekto z dediny zomrel.

Dokument RTV Prievidza o zvonici: 

Vysviacka zvonice (2016):

Stretnutie pri zvonici (2017):

 


 

O záchrane národnej kultúrnej pamiatky Zvonica vo Vyšehradnom

Vysviacka zvonice 4.12.20164.12.2005

V súčasnosti sa veľa hovorí o nedostatku finančných prostriedkov na záchranu pamätihodností, ba sme svedkami aj ponuky na odpredaj stavieb, ktoré nesú označenie národná kultúrna pamiatka. Táto skutočnosť neteší nikoho a snáď naši nasledovníci nás nebudú posudzovať ako kultúrnych barbaroch. Potešiteľné je však zistenie, že pár nadšencom sa podarí preklenúť nepriazeň doby a dosiahnuť záchranu aspoň jednej pamätihodnosti. Národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11 000/0 – Zvonica Vyšehradné v uplynulom roku rekonštruovali.

Ale ako to všetko začalo? Na počiatku, teda presnejšie v roku 2000, bolo iba zanietenie pár ľudí, ktorí o svojom predsavzatí začali presviedčať ďalších a k nim postupne pribúdali noví, ďalší a ďalší nadšenci. Prví iniciatori - pán Ambróz Richter, Eva Fabiánová, Mgr. Anastázia Kubová, Rastislav Haronik - však netušili, že osud im do cesty pripravil nejednu prekážku, a to v tých najrozmanitejších podobách.

Prvé obdobie sa spája s pamiatkármi, ktorí podporili snahy na záchranu tejto ojedinelej stavby z prvých rokov 19. storočia, postavenej na pozemku, ktorý daroval vtedajšej obci Majzel Adam Polónyi. Na rekonštrukciu zvonice pridelili finančné prostriedky. Tých sa však museli organizátori vzdať. Príčina veľmi prozaická: neujasnené vlastnícke vzťahy nehnuteľností a neúplná administrácia tejto pamiatky oddialili ponúknutú finančnú pomoc zo strany pamiatkárov. Vedomí si tohto úskalia pokračovali však ďalej: oslovenie obyvateľov Vyšehradného, výzva k rodákom, vypísanie zbierky, príprava prvej dokumentácie pre sanáciu objektu pánom Ivanom Bielikom z Pamiatkového ústavu, pracovisko Topoľčany, vstup občianskeho združenia K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry, získavanie prostriedkov prostredníctvom jedného a neskôr i dvoch percent odvedenej dane, iniciatíva obce pri spracovaní prvých projektov do rôznych grantových systémov, ale stále pretrvávali peripetie s vlastníctvom zvonice.

Neúnavné a vytrvalé rokovania členov K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry a zamestnancov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi so zástupcami príslušných štátnych i samosprávnych úradov nakoniec viedli k odstráneniu tohto problému. Návrh na statické zaistenie a rekonštrukcie objektu Drevená zvonica vo Vyšehradnom, ktorý spracoval pán Ing. Miroslav Dužík z Trenčína, sa stal základom na vydanie stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne k plánovanej rekonštrukcii zvonice. Problémom však neustále zostával dostatok finančných prostriedkov. Požiadavky stavebných firiem a spoločností, ktoré by mohli realizovať obnovu, ukazovali skôr nereálnosť obnovy tejto kultúrnej pamiatky.

Neboli by to však skutoční nadšenci, pokračovali ďalej a ich snaha nevyšla naprázdno. Projekt z dielne Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, získal podporu v grantovom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v časti Obnovme si dom. Rokovania so stavbármi a ich prísľub dostával reálnejšiu podobu. Mundierovci, ako si túto neveľkú spoločnosť z Kľačna pomenovali zanietenci, dostáli svojej sláve i chvále, šíriacej sa po Vyšehradnom.

Predĺžená jeseň urobila svoje. Počasie priaznivo naklonené obnove vytváralo pocit, že správna vec sa podarí. Rekonštrukcia začala, telefóny drnčali v Prievidzi, v Nitrianskom Pravne, Kľačne a aj v Trenčíne. Upresňovali sa detaily, dopĺňali sa nové nápady a neoceniteľnými radami i pomocnou rukou prispievali mnohí, domáci aj cudzí. Celú obnovu, postup stavebno-rekonštrukčných prác dokumentuje rozsiahly archív fotografií, ktorý je uložený v múzeu. Pre úplnú obnovu ešte chýba čosi, dokončiť terénne úpravy a v jarnom období urobiť konzerváciu všetkých drevených častí. Všetci to vedia a nepochybne to aj urobia.

V prvú decembrovú nedeľu sa vo Vyšehradnom konala malá slávnosť spojená s požehnaním zvonice. Starosta obce Nitrianske Pravno Ing. Jozef Balčirák v slávnostnom príhovore ocenil iniciatívu všetkých, ktorí sa podieľali na záchrane tejto jedinečnej pamätihodnosti. Ďakovné slová adresoval aj pánovi Rastislavovi Haronikovi, ktorý nielen zhotovil malé plakety s emblémom zvonice pre všetkých darcov, ale do interiéru zvonice pripravil keramickú sošku Piety. Slávnosť dopĺňala rozsahom neveľká prezentácia postupu prác pri obnove zvonice, pričom nechýbalo ani poďakovanie trom firmám a osemdesiatim jednotlivcom, ktorí finančne podporili záchranu tejto pamiatky.

Slová, ktoré o význame tejto pamiatky napísal Ivan Bielik - Zvonica vo Vyšehradnom je ojedinele zachovaným objektom v regióne hornej Nitry. Zachovala sa v pôvodnom stave riešenia v pôvodných materiáloch a s presným datovaním. Je hodnotným dokladom vývoja ľudového staviteľstva zo začiatku 19. storočia. – ostali vďaka úsilia nadšencov platnými.

- iga -

Fotogaléria z posviacky zvonice (4.12.2005):


 


Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka