Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Drevená zvonica Vyšehradné

Drevená zvonica Vyšehradné

Drevená zvonica VyšehradnéNárodná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Drevená zvonica postavená začiatkom 19.storočia, v roku 1802.  Patrí medzi najstaršie zvonice tohto druhu na Slovensku a dnes je už unikátom medzi podobným stavbami. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Stojí na svahu východne od obce Vyšehradné. V objekte sa nachádza aj pôvodný zvon.

Postavili ju v podstate na popud cisárovnej Márie Terézie, ktorá okolo roku 1770 vydala takzvaný Ohňový patent. Podľa neho všetky domy museli mať komín a vo všetkých dedinách, kde nemajú kostol s vežou a zvonmi, museli postaviť samostatné zvonice. Mali slúžiť na upozornenie obyvateľstva pred živelnými pohromami, povodňami, požiarmi a podobne.

Zvonica vo Vyšehradnom sa zachovala v pôvodnom stave. Postupne však začala chátrať. V päťdesiatych rokoch minulého storočia sa prepadla šindľová strecha a vtedy šindle nahradili plechom.

Až po roku 1990 sa začalo s jej dôkladnejšou obnovou. Veľkú zásluhu na tom má miestne občianske združenie Vyšehrad. Členovia združenia ju najskôr zrenovovali podľa požiadaviek a pokynov pamiatkarov. Vymenili a spevnili jej vnútornú konštrukciu, pretože tá pôvodná už bola napadnutá drevokazným hmyzom, čo narušilo jej statiku. Hrozilo, že sa zvonica zrúti.

Ale to ešte na jej záchranu nestačilo. Napokon ju museli úplne celú rozobrať a nanovo poskladať, pričom asi päťdesiat percent drevených trámov sa muselo vymeniť.

Mnoho ľudí z obce sa obetavo podieľalo na obnove zvonice. Organizáciou obnovných prác - folklorista, hudobník a aktivista kultúry Andrej Richter, umelec, keramikár Rastislav Haroník pre interiér vytvoril keramickú plastiku malý keramický oltár, s dominantnou Pannou Máriou s mŕtvym Ježišom v náručí. Pretože tam chýbala sakrálna výzdoba. V neposlednom rade to bol Peter Lovas, reštaurátor Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktoré sa aktívne zapojilo do odborných činností.

Obnovená zvonica bola odovzdaná do užívania 16. októbra 2016. Zvonica  opäť slúži nielen na ohlasovanie pohrôm, ale aj na oznamovanie, že niekto z dediny zomrel.

Dokument RTV Prievidza o zvonici: 

Vysviacka zvonice (2016):

Stretnutie pri zvonici (2017):

 


 

Nová zvonica vo Vyšehradnom?

Nie, našťastie nie! Len stará zvonica, ktorá už nápadne pripomínala Šikmú vežu .... prešla tento rok generálnou obnovou. Kto počas leta prechádzal Vyšehradným, mohol si obnovu Zvonice všimnúť.

Charakteristika  objektu:

Zvonica postavená v roku 1805 je najstaršou zrubovou stavbou na Hornonitrí. V roku 2005 bol objekt vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatok na Slovensku pod číslom: 11000/0

Jeho zrubová konštrukcia bola vzhľadom na vek (210 rokov) v havarijnom stave, bola výrazne poškodená drevokazným hmyzom a plesňami, následkom čoho bola ohrozená jej ďalšia existencia. Pred obnovou sa už mnohé konštrukčné trámy stien rozpadávali a v záujme ďalšieho zachovania tohto cenného objektu bolo nevyhnutné pristúpiť ku generálnej obnove zvonice, ktorá zabezpečila jej stabilitu a zachránila rozpadávajúcu sa architektúru.

Objekt obmedzene plnil funkciu a z dôvodu bezpečnosti nebol prístupný verejnosti. V dôsledku totálnej degradácie materiálu reálne hrozilo zrútenie objektu a jeho fyzický zánik, čím by došlo k nenahraditeľnej kultúrnej škode.

Realizácia obnovy:

Zvonica je vo vlastníctve obce a starosta obce Ing. Jozef Balčirák prevzal aj osobnú záštitu nad obnovou. Sme radi, že v spolupráci s OZ Hornonitrie sa podarilo obci získať dotáciu z Nadácie slovenskej sporiteľne. Pamiatkovou obnovou sme dosiahli stabilizáciu objektu a jeho záchranu pred ďalšou degradáciou. Podľa vopred schválenej dokumentácie Krajského pamiatkového úradu Trenčín – pracovisko Prievidza, sme osadili základové rohové kamene, vymenili poškodené nevyhovujúce hrady zrubu a zvonica bola pokrytá ručne štiepaným šindľom.

Pôvodné hrady, ktoré bolo možné zachrániť sme konzervovali niekoľkonásobným ponorom v petrifikačnom prostriedku na báze živíc –Solakryl a opätovne zrekonštruovali pôvodnú formu zrubu. Toto konzervovanie bolo finančne aj technicky a časovo veľmi náročné. Pomocnú ruku podalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Riaditeľka PhDr. Iveta Géczyová umožnila, že profesionálny konzervátor pán Peter Lovas mohol konzervačné práce realizovať. Tento odborník previedol aj dorezanie chýbajúcich častí a ručné opracovanie všetkých nových hrád a drevených zámkov na rohoch zrubu. Ďakujeme.

Obnovovacie práce boli realizované taktiež členmi Občianskeho združenia Vyšehrad, viacerými dobrovoľníkmi z radov miestnych občanov a súkromnou stavebno-tesárskou firmou. Práce boli vykonané pod dozorom odborného metodika Mgr. Jozefa Lenharta z Bojníc. Celý postup bol fotograficky dokumentovaný.

Obnova zvonice nie je ukončená. 29. 10. 2015 po dokončení „hrubej stavby“, sa uskutočnila kontrola, pri ktorej pracovníčky pamiatkového úradu konštatovali vysokú odbornú úroveň pri obnove a zachovanie všetkých pamiatkových hodnôt objektu. Na jar 2016 plánujeme pokračovať: upraviť terén v okolí zvonice a celý objekt farebne povrchovo zjednotiť.

Cieľ obnovy:

Zachovať historický objekt vo svojom autentickom prostredí pre ďalšie generácie, sprístupniť ho verejnosti a uchovať ako typickú krajinnú dominantu dediny a širšieho okolia.
Našim zámerom je následne pritiahnuť do obce návštevníkov zaujímajúcich sa o lokálnu históriu a typickú zrubovú architektúru, ojedinele zachovanú v regióne.
Ide o pozoruhodný typ stavby signálneho zariadenia, ktorému je venovaná zo strany pamiatkovej ochrany a kampanológov mimoriadna pozornosť.

Mgr. Andrej Richter


 


Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka