Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Doplnok č.1 k VZN č. 9/2008 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Schválené: 9.12.2010

Účinnosť: 1.1.2011

D O P L N O K č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce

Nitrianske Pravno

č. 9/2008

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce 
Nitrianske Pravno

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe zákona č. 401/98 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súlade s  § 4 písm. h/ Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platom znení vydáva pre obec Nitrianske Pravno tento Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Nitrianske Pravno.

 

Zmena je navrhnutá v časti:

Poplatková povinnosť

 

Posledná veta v odstavci sa mení nasledovne:

Na základe predložených údajov obec vydá rozhodnutie o určení poplatku do 31. 5. v kalendárnom roku za predchádzajúci rok /pôvodný termín do 31. 3./

 

 

Ostatné ustanovenia pôvodného VZN č. 9/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Nitrianske Pravno zostávajú nezmenené v platnosti.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

  1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne
  2. Tento Doplnok č. 1 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne 3/5 – vou väčšinou hlasov prítomných poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 9. 12. 2010.
  3. Tento Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli v obci dňa 1. 1. 2011.

 

V Nitr. Pravne 9. 12. 2010

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 

 

Tento Doplnok č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli OcÚ Nitr. Pravno a zverejnený na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 24. 11. 2010.

 

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule dňa …..................... a tým nadobudlo účinnosť.Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka