Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za ubytovanie je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane, náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, spôsob vyberania dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane a podobne.

Daň z ubytovania sa platí za odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení. Pod ubytovacím zariadením rozumieme hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

 

Daňovníci (prevádzkovatelia ubytovania na území obce) raz štvrťročne podávajú hlásenie k dani za ubytovanie v katastrálnom území obce Nitr. Pravno, v ktorom nahlasujú počet všetkých ubytovaných osôb, počet ubytovaných osôb podliehajúcich dani z ubytovania, počet prenocovaní, daň za ubytovanie.

Sadzba dane : 0,30€/ osoba/ noc

Platba dane: na základe vydaného rozhodnutia obce

 

KDEKDE VYBAVÍM: Obecný úrad, DANE A POPLATKY - prízemie, číslo dverí 7 

ČASDOBA VYBAVENIA: na počkanie

PoplatokPOPLATOK: bez poplatku (podanie daňového priznania, vystavenie potvrdenia)

ZákonSÚVISACE VZN : VZN o dani za ubytovanie

KONTAKTY

 


 

Tlačivá na stiahnutiePredpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka