Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Číslovanie stavieb

Číslovanie stavieb (určenie súpisného a orientačného čísla)

Na základe zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a s ním súvisiacich legislatívnych zmien chceme obyvateľov informovať o nasledovných povinnostiach súvisiacich s označovaním stavieb súpisným číslom a orientačným číslom.

  1. Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  do  30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
  2. Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, túto povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.


Porušenie uvedených povinností môže byť v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sankcionované pokutou až do výšky 6 638 eur.


K žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla je potrebné priložiť:

  • Doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
  • Kolaudačné rozhodnutie, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
  • Zameranie adresného bodu (podľa  zákona č. 125/2015 Z.z.),
  • Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach,  na ktorých sa byty nachádzajú.


Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

 

KDEKDE VYBAVÍM: Obecný úrad, Evidencia obyvateľov - prízemie, číslo dverí 9 

ČASDOBA VYBAVENIA: na počkanie

PoplatokPOPLATOK: bez poplatku

KONTAKTY

 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka