Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Cirkevný sobáš

Cirkevný sobáš

Cirkevný sobáš sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

 

Miesto uzavretia cirkevného sobáša

 

Cirkevný sobáš sa uzatvára v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a to pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Rovnako ako v prípade civilného sobášu, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša

Doklady potrebné na uzavretie sobáša sú občania povinní predkladať na matriku najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Sedemdňová lehota je ustanovená kvôli tomu, aby mali pracovníci matriky aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva a to najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Väčšinou v týchto prípadoch sa totiž stáva, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom.

Štátny občan Slovenskej republiky je pred uzavretím manželstva poviný príslušnému matričnému úradu predložiť tieto doklady:

  • rodný list,
  • doklad o štátnom občianstve,
  • potvrdenie o pobyte,
  • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
  • doklad o rodnom čísle,
  • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť. 

 

Poznámka:

Doklady, ktoré sú vyznačené hrubou farbou možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Doklady obsahujúce údaje  o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list) občania nemusia na matriku predkladať, ak sú tieto už súčasťou elektronickej matriky. V súvislosti s vytvorením elektronickej matriky sa vytvára centrálna databáza matričných udalostí, ktorá je integrovaná s Registrom fyzických osôb. Údaje evidované v tejto databáze nie je teda potrebné dokladať dvojmo.

Snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo tzv. žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré potvrdí matričný úrad a snúbenci ho doručia príslušnému orgánu cirkvi.

Po sobáši sa vyhotoví zápisnica o uzavretí manželstva, ktorá okrem identifikačných údajov snúbencov a svedkov (mená, priezviská, rodné čísla), obsahuje dátum a miesto sobáša, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa a dohodu  o priezvisku. V prípade, že bol pri obrade prítomný tlmočník, zápisnica obsahuje aj jeho meno, priezvisko a podpis a odtlačok jeho úradnej pečiatky.

Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev.

Vysvetľujúce zákony:

  • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách
  • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine


Kontakt na farský úrad Nitrianske Pravno 

Zdroj informácií: 
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_cirkevny-sobas1/


 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka