Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Triedenie odpadu

HARMONOGRAM ODVOZU ODPADU PLATNÝ OD 1.4.2019

Odvoz a spracovanie odpadu realizuje Marius Pedersen

TKO TKO

odvoz od domácností každý týždeň podľa rozpisu:

Nitrianske Pravno Vyšehradné Solka
PONDELOK UTOROK ŠTVRTOK
Plasty Plasty  odvoz od domácností každý prvý piatok v mesiaci
 Tetrapak TETRAPAK odvoz z domácností každý prvý piatok v mesiaci
Textil Textil 

odvoz od domácností štvrťročne (január, apríl, júl, október)
- vždy druhý piatok v mesiaci

Papier Papier 

odvoz od domácností každý druhý piatok v mesiaci

Velkoobjemový Veľkoobjemový
odpad
je možné odovzdať na zbernom dvore alebo na základe dohody je možné zabezpečiť aj odvoz od domu - potrebné nahlásiť v Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Sklo Sklo zber do 1100 l označených kontajnerov
rozmiestnených po obci 
Kovy Kovy zber do 1100 l označených kontajnerov
rozmiestnených po obci 
Bioodpad Biologicky
rozložiteľný
odpad
sústreďuje sa na zberných miestach do tzv. ohradníkov
rozmiestnených po obci 
Tonery a cartridge Tonery a cartridge

prázdne tonery z laser.tlačiarní a catridge(kazety)
z atram.tlačiarní je možné vhodiť do zberného boxu
vo vestibule obecného úradu počas pracovnej doby OcÚ
... viac info tu

Staré oleje a tuky Staré oleje a tuky Staré tuky a oleje môžete nosiť v PET fľašiach 
pred kanceláriu s.r.o., kde je vyhradený priestor
na ich ukladanie.
Pneumatiky Pneumatiky Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík - predajcovi pneumatík alebo pneuservisu
Ostatné Ostatné triedené
zložky odpadov

osobný dovoz na zberný dvor počas pracovných dní 


Praktická tabuľka na vytlačenie - rozpis druhov separ.odpadu a spôsob ich vývozu

IKONKA - PDFPraktická tabuľka na vytlačenie
- rozpis druhov separ.odpadu a spôsob ich vývozu

 

 

UPOZORNENIE!!!
Skládka TKO Vyšehradné je od 20.4.2017 uzavretá. Nie je možné voziť tam akýkoľvek odpad, preto je aj dovoz odpadu na skládku každú prvú sobotu v mesiaci  zrušený!

Všetok vyseparovaný odpad (okrem komunálneho odpadu) je možné počas pracovných dní od 7,00 - 15,15 hod a v soboty od 8,00 - 12,00 hod. priniesť na zberný dvor, kde vám ho pracovníci zdarma prevezmú. Na zberný dvor môžu odpad nosiť len občania s trvalým pobytom v Nitrianskom Pravne( vrátane častí Solka a Vyšehradné) a občania, ktorí vlastnia v obci Nitrianske Pravno (vrátane častí Solka a Vyšehradné) nehnuteľnosť. Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť občiansky preukaz.

KONTAKTY: 

 

ZBERNÝ DVOR: 

Otváracie hodiny:

 • Pondelok - Piatok 7:00-15:15
 • Sobota  8:00 - 12:00


Na zberný dvor je možné priviezť nasledovné druhy odpadu: 

 • Staré pneumatiky
 • Drobný stavebný odpad
  (do 500kg, nesmie byť znečistený inými druhmi odpadu ako napr. sklo, plasty, polystyrén, kovy a pod.)
 • Elektroodpad 
  - veľké domáce spotrebiče: chladničky, práčky, sporáky, umývačky riadu, sušičky, klimatizačné zariadenia,... 
  - malé domáce spotrebiče: vysávače, žehličky, mangle, mlynčeky, mixéry, hriankovače, varné kanvice, hodiny...
  - informačné technológie a telekomunikačné zariadenia: počítače, tlačiarne, laptopy,kopírovacie zariadenia, kalkulačky, faxové prístroje, telefónne automaty, mobily,
  - spotrebná elektronika: televízory, rádiá, kamery, Hi-Fi zariadenia, ...
  - svetelné zdroje: svietidlá, žiarivky, výbojky, ...
  - elektrické a elektronické nástroje: vŕtačky, pílky, kosačky, zariadenia na frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, skrutkovanie, ...
  - elektronické a elektrické hračky: vláčiky, videohry, …
  - batérie a akumulátory
 • Veľkoobjemový odpad (staré sedačky, nábytok a pod.)


Upozornenie: Na zberný dvor môžu odpad nosiť len občania s trvalým pobytom v Nitrianskom Pravne( vrátane častí Solka a Vyšehradné) a občania, ktorí vlastnia v obci Nitrianske Pravno ( vrátane častí Solka a Vyšehradné) nehnuteľnosť. Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť občiansky preukaz. 


 

Čierne skládky!

Na Slovensku je už dlhodobým problémom nezákonne uložený odpad, tzv. čierne skládky. Tie nájdeme na okrajoch miest, v korytách potokov či riek, v lesoch alebo aj priamo v obciach. Je viacero príčin tohto správania nezodpovedných ľudí, jednou z nich je nevedomosť, občania nepoznajú dôsledky svojho správania, nepoznajú vplyv čiernych skládok na životné prostredie a v konečnom dôsledku na ich zdravie. Obce vynakladajú nemalé prostriedky na ich odstránenie, avšak všeobecným javom je, že v krátkom čase po vyčistení územia a odvezení odpadov sa čierna skládka znova vytvorí. Tento stav sa nepáči nielen obciam, ale ani väčšine čestných občanov.

Kompetencia boja proti čiernym skládkam zostane aj naďalej v rukách obcí, avšak posilnila aj kompetencie polície. Tá začne konať v zmysle trestného zákona, ak výška škody pri čiernej skládke presiahne 266€. Výška pokuty pre tých, ktorí na čiernej skládke nelegálne uložia odpad sa po novom zvýšila zo 160€ na 1500€.

Som nesmierne rád, že aj našim občanom záleží na čistom prostredí, o čom svedčí aj nedávna veľmi vydarená akcia organizovaná Základnou školou v Nitrianskom Pravne pri príležitosti Svetového dňa vody. Učiteľom resp. koordinátorom enviromentálnej výchovy a žiakom patrí veľká vďaka za „odmakaný“ deň, počas ktorého odstránili niekoľko desiatok čiernych skládok v okolí Nitrianskeho Pravna. Prajem si, aby táto akcia slúžila ako vzorový príklad aj pre iných dobrovoľníkov, ktorým záleží na čistote v našej obci.

Marek Oller
Komisia životného prostredia a lesného hospodárstva

Čierna skládka vo Vyšehradnom (2019)


 

Vývoz odpadu

September 2019
 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne

Filter

Legenda

 ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

 PAPIER

 PLASTY

 SKLO

 KOVY

 TETRAPACK

 BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD

 NEBEZPEČNÝ ODPAD A ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 PNEUMATIKY

 TEXTIL


 

Vyhľadať podľa textu

Komodity

Sklo

Sklo tvorí 12% komunálneho odpadu. Sklo je priezračná alebo priehľadná beztvárna látka, ktorá vzniká vychladnutím kremičitanovej alebo inej taveniny. 
Sklo patrí medzi druhotné suroviny, ktoré sú dlhodobo dobre recyklovateľné. 
Základné suroviny na výrobu skla sú čistý kremičitý piesok, oxid vápenatý, uhličitan sodný alebo draselný a oxid hlinitý. Z týchto surovín sa pripraví prášková zmes nazývaná sklársky kmeň, ktorý sa taví v sklárskej peci.  K základným zložkám kmeňa sa pridávajú rôzne prísady, ktoré sklo čistia, zafarbujú alebo znepriehľadňujú. Tekutá sklovina sa ďalej spracováva fúkaním, lisovaním, liatím a to ručne alebo strojovo. Takto vzniknuté polotovary sa môžu ďalej upravovať leptaním, pokovovaním, brúsením a leštením podľa konkrétneho výrobku.

Papier

Papier tvorí 20% komunálneho odpadu, je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá drevina), ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno a konope. 
Vstupné suroviny sa rozvlákňujú a získavajú sa z nich vlákna celulózy, ktorá sa ďalej, podľa požadovaného produktu, čistí a upravuje. V papierenskom stroji sa zmes celulózy a vody odvodní, zlisuje a na záver vysuší. Z kombinovaných obalov, ktoré obsahujú v najväčšom zastúpení papier poznáme Tetrapaky. Sú to viacvrstvové tepelne upravované obaly. 
Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.). 

Plasty

Plasty tvoria 7% komunálneho odpadu. 
Vie si niekto predstaviť život bez plastov? Asi nie. Niekto si povie, že číslo 7 to nie je až také strašné, ale v pomere k hmotnosti plastov a k celkovej produkcii komunálneho odpadu to pripadá cca 280 kg na obyvateľa za rok. A teraz si predstavte 280 kg plastových obalov, ktoré vyhodíte po spotrebe potravín a výrobkov. Plasty označujú syntetické alebo polosyntetické polymerizačné produkty, ktoré sú zložené z organických kondenzačných alebo prísadových polymérov. Navyše obsahujú ďalšie látky pre zlepšenie vybraných vlastností.  Vývoj plastov začal použitím prírodných materiálov (napr. kaučuku) a následne pokračoval použitím chemicky modifikovaných prírodných materiálov – v súčasnosti pokračuje produkciou syntetických molekúl, pričom teoreticky poznáme toľko druhov plastov ako polymérov, pričom každý druh plastu sa vyrába vlastným spôsobom.

Kovy

Kovy tvoria 4% komunálneho odpadu a delia sa na jednotlivé druhy. Najväčší podiel z kovov v obaloch má hliník. Po separácii sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracováva
a využíva ako druhotná surovina pri výrobe.

Biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad)

Biologický rozložiteľný odpad tvorí 40 - 45% komunálneho odpadu. Najstaršou metódou zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu je kompostovanie, ktorého výsledkom je vznik prírodného hnojiva. Využitie je možné vo veľkom aj v malom – v poľnohospodárstve aj vo vlastnej záhradke. Biologicky rozložiteľný odpad je druh odpadu, ktorý sa rozloží v prírode bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Ale biologicky rozložiteľný odpad vyprodukovaný ľudskou činnosťou, ktorý sa ukladá na skládky odpadov spolu s ostatnými zložkami komunálneho odpadu negatívne vplýva na skládkované zložky, a tým aj na životné prostredie. 

Šatstvo 

Šatstvo je súčasťou nášho každodenného života. Používame ho 24 hodín denne. To znamená, že predstavuje jednu z komodít, ktoré sa nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade. Šatstvo je súčasťou textilu, ktorý zaberá 4% odpadu z celkového objemu zbernej nádoby. Medzi šatstvo patria napr. spodné prádlo, tričká, košele, svetre, nohavice, vetrovky a stávajú sa odpadom či je, alebo nie je opatrebované. Existujú možnosti ako správne nakladať so šatstvom pred tým než sa stane nepotrebnou vecou, čiže odpadom.

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

Medzi komodity, ktoré obsahujú nebezpečnú ortuť a s ktorými sa občania najčastejšie stretávajú patria žiarivky, výbojky v rôznom prevedení a tiež ortuťové teplomery, ktoré používame na meranie telesnej, vonkajšej a vnútornej teploty. Sú to komodity, ktoré patria medzi nebezpečný odpad a peto je veľmi dôležité správne s nimi zaobchádzať po ukončení ich funkčnosti (životnosti). Predstavuju 1% z celkového množstva komunálneho odpadu, ale k ich percentuálnemu pomeru sú veľmi nebezpečné pre všetky zložky životného prostredia

Zariadenia, ktoré obsahujú chlórfluórované uhľovodíky 

Staré chladničky a mrazničky predstavujú komodity, ktoré pre svoju funkciu používajú freón. Freón patrí medzi chlórfluórované uhľovodíky a jeho únikom do ovzdušia dochádza k narušeniu samoregenerácie ozónovej vrstvy. Je dôležité staré chladničky a mrazničky, ktoré splnili svoju funkciu a stali sa odpadom nerozoberať a nevyhadzoať do prírody. Na Slovensku máme spoločnosti, ktoré sa zaoberjú ich elkologickým spracovaním.  

Batérie a akumulátory 

Batérie a akumulátory zabezpečujú dodávku elektrickej energie pre mobilné zariadenia, medzi ktoré patria napr. baterky (ručné svietidlá), mobilné telefóny ale aj automobily. Svojím zložením a použitými materiálmi patria medzi nebezpečný odpad. Obsahujú olovo a používatelia sú informovaný o tom, že takéto výrobky nepatria do zbernej nádoby a je možné ich ekologicky spravcovať.  

Elektrické a elektronické zariadenia 

Z názvu vyplýva, že ide o zariadenia, ktoré pre svoju funkciu využívajú elektrickú energiu zo siete alebo z batérií. Aj v tomto prípade ide o zariadenia, ktoré patria medzi nebezpečný odpad a preto, keď sa stanú odpadom je dôležité s nimi správne nakladať. Obsahujú nebezpečné materiály, ktoré po rozklade v prírode, alebo na skládke komunálneho odpadu poškodzujú jednotlivé zložky životného prostredia. Existujú možnosti ako správne nakladať s týmito komoditami.  

Drobný stavebný odpad 

Drobný stavebný odpad vzniká pri stavebných prácach. Pokiaľ nie je znehodnotený chemikáliami, nebezpečnými látkami tak, že nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým a biologickým premená, radíme ho medzi inertný odpad. Takýto odpad vieme znova spracovať a používať napr. aj pri stavebných prácach. 

Objemný odpad 

Objemný odpad nazývaný aj veľkoobjemový obsahuje veci, ktoré majú veľké rozmery (vyplýva to aj z názvu). Medzi objemný odpad patrí nábytok, okná, kreslá, radiátory a pod., ktoré je možné elkologicky spracovať. Pred tým, ako ho vyhodíte pouvažujte o možnostiach predĺženia životnosti tejto komodity.  

Zdroj: www.separujodpad.sk


 

Informačné videá a infografiky - triedenie odpadu

TRIEDIME SPRÁVNE DOMÁCI ODPAD?

Zdroj: triedime.sk

MUSÍ VZNIKAŤ TOĽKO ODPADU?

Zdroj: triedime.sk

Trieďme odpad, má to zmysel! - motivačný plagát


 


Predpoveď počasia

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka