Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Základná škola

Základná škola Nitrianske Pravno

Areál Základnej školy v Nitrianskom PravneSpojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit kindergarten

Školská 370/19
972 13  Nitrianske Pravno

email: zsnitrianskepravno@gmail.com

tel. - Základná škola:046/5447453 
tel. - Školská jedáleň:0911732447 

web: https://zsnitrianskepravno.edupage.org

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Triedy ZŠ

 


 

8.9.2017 :: Medzinárodný deň gramotnosti

8. september si svet každoročne pripomína ako MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Na Slovensku by problém negramotnosti mala riešiť povinná školská dochádzka. Keďže gramotnosť je vnímaná ako symbol vzdelania, rozhodli sme sa na našej škole zorganizovať aktivity na pripomenutie si takéhoto dňa a zároveň sa zapojiť do výzvy Metodicko-pedagogického centra DP v Trenčíne. Práve Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, školskými úradmi Trenčianskeho kraja a s podporou Štátnej školskej inšpekcie vyhlásilo na 8. SEPTEMBER 2017 „DEŇ GRAMOTNOSTI“.

Deň gramotnosti

          V tento deň zapojené školy mali do bežného vyučovacieho procesu zaradiť aktivity zamerané na podporu a zvýšenie gramotností (napr. čitateľskej, matematickej, finančnej, mediálnej, prírodovednej, jazykovej, informačnej, digitálnej, sociálnej, pohybovej či zdravotnej...).

         Tento deň nebol klasickým vyučovacím dňom, ale DŇOM UČENIA SA HROU, kde si žiaci mohli počas dňa otestovať svoje vedomosti hravou formou.

        Školský rok sa nám len pomaličky rozbiehal ale my sme nelenili a pripravili si pre žiakov mnoho zaujímavých úloh a užitočných rád do života. Zapojili sa oba stupne. 

        Na prvom stupni žiaci na hodine slovenského jazyka a čítania rozvíjali čitateľskú a predčitateľskú gramotnosť, riešili rôzne úlohy na rozvoj čítania s porozumením a dotvárali príbeh či tvorili básničky. Prváci sa oboznamovali s novými pojmami ako aktovka, katedra, rozvrh hodín… Na matematike to boli základy finančnej gramotnosti, poznávanie našej meny, hodnoty peňazí a rozdiel medzi požičiavaním vecí a ich kupovaním.  Zároveň sa naučili, že veci ktoré im rodičia kupujú stoja peniažky, ktoré musia zarobiť a preto si musia veci vážiť a neničiť ich. Na prírodovede rozvíjali prírodovednú gramotnosť, hravou formou si opakovali učivo predchádzajúceho ročníka, lúštili krížovky či poznávali prírodniny. Na vlastivede pracovali s mapou Slovenska, kde zaznačovali, ktoré miesta navštívili počas prázdnin. Na cudzích jazykoch to bola práca s textom, slovníkom či rozvoj pohybovej gramotnosti pri pesničkách.

Deň gramotnosti

        Žiaci druhého stupňa, podobne na hodinách slovenského jazyka a literatúry rozvíjali čitateľskú a jazykovú gramotnosť, pracovali s rôznymi druhmi textov. Na matematike to bola predovšetkým finančná a samozrejme matematická gramotnosť.  Porovnávali ceny tovarov vo viacerých obchodných reťazcoch. Dokonca žiaci navštívili miestny supermarket, kde mali akože nakúpiť suroviny na recept, samozrejme aby ich nákup vyšiel čo najlacnejšie. Počítali aj ako dlho by museli šetriť na nový bicykel. Siedmaci navštívili miestnu pobočku banky, kde im zamestnankyňa pripravila pútavú prednášku.  Na občianskej náuke rozvíjali sociálnu a teda aj občiansku gramotnosť, učili sa vypisovať poštovú poukážku, či ako posielať balík. Na dejepise to boli vzory z minulosti, ich hrdinstvo a vzory dnešnej doby, takisto láska k vlasti, k svojmu regiónu, na čo sme hrdí, čím sa môžeme prezentovať, čo je jedinečné v našom regióne. Deviataci sa zamýšľali nad rozlišovaním skutočných potrieb a nadbytku. Rozhodovali na čo by minuli sponzorské peniaze, čo je skutočne dôležité a čo nie. Na angličtine poznávali britskú menu, prepočítavali ju na eurá a poznávali britské dĺžkové miery a rátali svoju telesnú výšku v stopách a palcoch. Na biológií poznávali lesné dreviny, a zamýšľali sa nad ich významom, aký by bol náš život bez nich. Siedmaci tvorili potravinovú pyramídu, a zároveň zisťovali, či ich jedálniček obsahuje všetko dôležité, a v správnom pomere. Na fyzike a chémií demonštrovali, aké následky by malo porušovanie laboratórneho poriadku, prečo je dôležité ho dodržiavať a zopakovali si pravidlá prvej pomoci. Na telesnej výchove rátali svoj BMI index a tak rozvíjali aj matematickú gramotnosť. 

                Skrátka bol to deň netradičný, trocha iný, ale určite zaujímavý.  Určite sa zhodneme všetci na tom, že naše deti chceme čo najlepšie pripraviť do života, odovzdať im  veľa vedomostí a zručností a o tom gramotnosť je. Získavajú ju nielen v škole ale aj doma, v bežnom živote, preto im my dospelí, buďme dobrým vzorom. 

Mgr. Zuzana Teplanová Školková

Deň gramotnosti

Deň gramotnosti

Deň gramotnosti

Deň gramotnosti


 


Predpoveď počasia

dnes je: 12.11.2018

meniny má: Svätopluk

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka