Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

OZ Bôrik

OZ Bôrik - logoObčianske združenie Bôrik
Dlhá 428/67 
972 13 Nitrianske Pravno
http://www.ozborik.sk/

predseda združenia : Alfréd Šverčík  : 0902 721 733 

Občianske združenie Bôrik bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 12. 5. 2008. Združenie užíva a stará sa o vodnú plochu Bôrik I. a Bôrik II. ... viac informácií


 

2.3.2018:: Zápisnica z valného zhromaždenia OZ Bôrik

 

Zápisnica z valného zhromaždenia občianskeho združenia Bôrik v Nitrianskom Pravne dňa 23.2018

 

 1. Otvorenie - Balčirák Jozef
 2. Voľba pracovného predsedníctva - Kremel Karol, Ferenčík Ján st.
 3. Voľba návrhovej komisie - Rupe Jozef, Richter Vladimír, Beňo Vladimír a overovateľov zápisnice - Richter Kóny,Leitman Rudolf
 4. Správa o činnosti - KremeI Karol
 5. Brigádnická činnosť- Kremel Karol
 6. Úlovky a zarybňovanie v roku 2017 - Ferenčík Ján
 7. Lovný poriadok na rok2018 - Ferenčík Ján
 8. Informácia o hospodárení za rok 2017 - Balčirák Jozef
 9. Správa revíznej komisie - Rupe Jozef
 10. Plán hlavných úloh na rok 2018 - Kremel Karol
 11. Schválenie nových členov - Ferenčík Ján / s výsledkom 1 člen sa zdržal/
 12. Diskusia
 13. Uznesenie
 14. Záver- Ferenčík Ján

 

K b.č. 1 - Schôdzu otvoril p. Balčirák, privítal prítomných, oboznámil s programom a dal hlasovať za schválenie programu ktorý bol jednohlasne schválený

K b.č. 2 - Do pracovného predsedníctva boli zvolený - Kremel Karol, Ferenčík Ján st. predsedníctvo bolo jednohlasne schválené

K b.č. 3 - Do návrhovej komisie boli zvolení - Rupe Jozef, Richter Vladimír, Beňo Vladimír a určení overovatelia zápisnice - Richter Kóny, Leitman Rudolf

K b.č. 4 - Správu o činnosti OZ predložil - KremeI Karol / príloha č.1 /

K b.č. 5 - O brigádnickej činnosti informoval prítomných - Kremel Karol / príloha č.2 /

K b.č. 6 - O úlovkoch a zarybňovaní v roku 2017 informoval – Ferenčík Ján / príloha č.3 /

K b.č. 7 - Lovný poriadok na rok 2018 predniesol - Ferenčík Ján / príloha č.4 /

K b.č. 8 - Správu o hospodárení za rok 2017 predniesol - Balčirák Jozef /príloha č. 5 /

K b.č. 9 - Správa revíznej komisie predložil jej predseda - Rupe Jozef / príloha č.6 /

K b.č. 10 - Plán hlavných úloh na rok 2018 predniesol - Kremel Karol /príloha č.7 /

K b.č. 11 - Prijatie nových členov - Ferenčík Ján / s výsledkom 1 člen sa zdržal príloha č.8 /

K b.č. 12 - Do diskusie sa prihlásili:

p.Ferenčík - vyzval prítomných aby podporili odvod 2 % z daní pre OZ Bôrik
p.Ďurica - požadoval lepšiu informovanosť o brigádach
p.Tučný - informoval prítomných o možnosti opravy prístupovej cesty

K b.č. 13 - Uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie a uznesenie bolo jednohlasne schválené

K b.č. 14 - Na záver poďakoval p.Ferenčik prítomným za účasť a s pozdravom Petrov zdar schôdzu ukonči

 

Správa o činnosti združenia za rok 2017

Naše OZ aj za uplynulý rok vykazovalo činnosť a to hlavne v zarybňovaní všetkých rybníkov, ktoré obhospodarujeme, organizovaní brigád, so základnou školou vedieme rybársky krúžok mladých rybárov a organizujeme rôzne akcie a spoločenské podujatia, udržujeme čistotu a poriadok okolo našich rybníkov.

Úvodom by som chcel informovať našich členov o tom, že naše združenie v tomto roku 2018 si pripomíname 10 rokov od zaregistrovania medzi občianske združenia, čiže máme také prvé významné jubileum. V tento rok by sme mali všetky aktivity združenia viesť v tomto výročí, pretože OZ Bôrik je života schopné združenie a každým rokom sa nám rozrastá a to nielen v členskej základni /61 členov/, ale aj v tej materiálovej. Preto by som rád vyzdvihol prácu nášho päťčlenného výboru, našich šiestich vedúcich skupín a napokon všetkých našich členov OZ Bôrik. Ešte raz veľká vďaka za všetko čo sa nám podarilo za tých 10 rokov spraviť. Avšak túto našu celú budovateľskú činnosť, by sa nám samotným nepodarilo zrealizovať, nebyť veľkej podpory či sa jedná o financie, mechanizmy, materiálovú pomoc, a to nášmu Obecnému úradu. Touto cestou by som sa rád poďakoval pánu starostovi a tak isto celému poslaneckému zboru, za veľkú podporu pri budovaní a skrášľovaní tohto celého vodného areálu. Vybudovaním tohto areálu vznikla ďalšia možnosť pre občanov Nitrianskeho Pravna kam môžu chodiť na prechádzky, môžu kŕmiť kačky ryby, za oddychom prípadne relaxom. Predsa voda a tiché okolie prírody človeka ukľudňujú a optimistický nalaďujú.

Toľko úvodom.

Naša prvá spoločenská aktivita združenia bola zameraná už tradične na oficiálne otvorenie rybárskej sezóny 2017. Po prvý krát sa podujatie konalo v nedeľu, pretože l.máj pripadol na pondelok, čiže organizátori podujatia sa zišli už v nedeľné ráno o čosi skôr, aby pripravili podujatiu zdarný priebeh. Zároveň by som chcel zdôrazniť, že ide o naše najväčšie rybárske podujatie v príslušnom roku a preto výbor OZ by rád privítal všetkých našich členov, ktorý si tam môžu priviesť príbuzných prípadne známych . Na akcii býva vždy veselo, všetko však závisí od počasia, ale minulý rok bolo ešte jedno veľké prekvapenie bohužiaľ na úkor loviacich. Poďme však po poriadku.

Už skoro ráno sa začal variť guláš. Hlavným guláš majstrom bola tento ráz rodina Štálnikovích. Pán Jozef Štálnik starší nesklamal, guláš chutil výborne. Tesne pred začatím ženských pretekov v love rýb udicou sa vztýčila Bôrikovská vlajka, pri ktorej sa spievala aj naša Bôrikovská hymna. Potom už nastal ten veľký lov a boj o každého chyteného kapra. Každá žienka chcela toho najväčšieho, aby mohla stáť čo najvyššie na stupňoch víťazov. A tu prišlo k najväčšiemu prekvapeniu, totižto po prvý krát nezabral ani jeden kapor a nebolo možné vybrať víťaza. Na rad prišlo losovanie. Absolútnou víťazkou sa stala žene nášho člena Helenka Hausnerová, Ľubica Fridrichová, Aďka Kubíčková, Klaudia Krenová, Blanka Barloková, Slávka Fábryová.

Po vyhlásení výsledkov preteku sme privítali a uviedli do nášho rybárskeho cechu nových členov, ktorý museli prejsť ako to už tradične býva našim krstom. Po všetkých tých oficiálnych aktov sa už len spievalo a hodovalo. Boli aj špeciality, tradičné halászlé od nášho člena p.Richtera a aj údené ryby, ktoré pripravil náš predseda p.Šverčík. Niektoré gazdinky priniesli aj čerstvo napečené koláčiky. Musím konštatovať, že bolo veselo až do súmraku. Preto akciu budeme plánovať aj v tomto roku.

Ďalšia aktivita združenia sa konala k sviatku MDD. Pripravili sme pre deti našich členov ale aj pre deti, ktoré navštevujú rybársky krúžok pri základnej škole rybárske preteky. Súťažilo sa systémom chyť a pusť, kde za každú ulovenú rybu sa im zarátal bod. Najväčší počet ulovených rýb a aj celkovým víťazom sa stal Maťo Richter na 2. mieste Ema Baniarová 3. Alex Zuberský. Preteky prebehli za veľmi pekného počasia. Mali sme aj sponzorov. Už tradične p.Brecko Jozef, firma HOLCIM a zastúpení stavebniny Róbert Kremel, pán Jozef Štálnik akciu podporil finančne a pán Roman Baniar dobrou kapustnicou. Akcia dopadla na výbornú a preto v nej budeme pokračovať aj tento rok.

Ďalšia akcia sa niesla v znamení víkendových lovov dravcov. To využilo len málo našich členov. Zato sa chytili dve trofejné šťuky a dva kusy zubáča.

Ďalšia pekná akcia, ktorá sa však nekonala na našom rybníku, ale na priehrade Nitrianske Rudno na chate Strojár. Tu sa môžu pridať aj ostatný členovia OZ. Chata je veľká okolo 30 lôžok. Akcii sa zúčastnilo 11 našich členov. Menej ako po minulé roky, ale aj termín bol posunutý na veľmi neskorú jeseň.

Naše združenie sa zúčastnilo aj dvoch veľkých akcií, ktoré usporiadal Obecný úrad. V septembri na jedlách Pravňanskej doliny, kde sme reprezentovali OZ a varili sme Halaszle a po prvý krát sme podávali aj rybací hamburger, ktorý si myslím ľuďom veľmi chutil. Druhou akciou, ktorá bola tak isto na námestí boli tzv. Hubertove dni. Tu sme mali aj na ukážku niekoľko druhov živých rýb, čo bolo v Pravne po prvý krát v histórii a ľuďom sa to páčilo. Tu sme naše OZ prezentovali výbornými Halaszle. Prekrásna akcia.

No a poslednou našou spoločnou akciou bola rozlúčka za starým rokom na našom rybníku. Ten náš silvester sa koná vždy o jeden deň skôr čiže 30. decembra. Za pekného slnečného počasia a tak trochu aj mrazivého sme sa lúčili zo starým rokom. Konzumoval sa guláš z diviny, ale bola aj špécia na ochutnanie pravá živánska. Obe jedlá chutili výborne. Týmto chcem podotknúť, že sme to varili na peci, ktorá funguje výborne. Chcel by som sa ešte raz poďakovať pánovi Rasťovi Vlnieškovi ako hlavnému sponzorovi pri jej výstavbe. Akcia Silvester bola vydarená a končila až vo večerných hodinách pekným ohňostrojom. Opakujeme aj tento rok.

Čo povedať na záver? Rok 2017 v podstate prebiehal tak ako tie roky pred tým. Ba aj kaprov sme chytili o čosi viac. Ale stále ja veľa takých členov, ktorý nechytili nič a poriadne tam ani neboli. Preto pozývam našich členov, aby chodili na náš rybník loviť ryby, za relaxom a oddychom. Na rybník treba brávať aj svojich známych dá sa tu variť, opekať... K dispozícií sú obe bunky. Jedna slúži ako kuchyňa a druhá ako spálňa. Každý člen OZ by mal mať aj kľúčik od buniek. Je tam v kuchyni aj kniha úlovkov, kde zapisujem úlovky. Na rybníky chodí veľa ľudí na prechádzky, prípadne kŕmiť kačky a ryby. Ale nájdu sa aj taký, ktorý si nič nevážia. Hádžu do vody čo chytia do ruky, prípadne tam kúpu psov a takýchto treba usmerniť, prípadne ukázať tabulu, kde je to jasne napísané. Rybník slúži v prvom rade na chov a lov rýb. OZ Bôrik ho má dlhodobom prenájme, čiže my sa o rybník staráme , takže kladieme podmienky, podľa nich sa má okolitý svet riadiť. Ako sa hovorí PORIADOK MUSÍ BYŤ.

Na samý záver tejto správy by som chcel zaželať všetkým členom OZ Bôrik do ďalšej rybárskej sezóny 2018 mnoho záberov a veľa krásnych chvíľ na našom rybníku.

PETROV ZDAR


 

Brigádnická činnosť v roku 2017

Brigádnická činnosť je jednou z dobrovoľných činností členov nášho združenia. V tomto roku oslavujeme 10 rokov založenia nášho občianskeho združenia, čiže 10 rokov budujeme naše rybárske impérium, ešte stále je čo vylepšovať. Každú jar nakupujeme kapre, čo nás stojí nemalé peniaze. Vozíme ich spoza Nitry z chovných rybníkov po prezimovaní vo veľmi dobrej kondícii. Preto je najlacnejší kapor ten, ktorého si sami dochováme vo vlastnom rybníku. Preto chceme postaviť v tomto roku tzv. neresový rybník o rozmeroch 20x15 m. Toľko úvodom.

Naša brigádnická činnosť sa v roku 2017 zamerala na výlov rýb z rybníka č.1, kde sa triedili ryby na lovné a menšie. Lovné boli prenesené do rybníka č.2, menšie boli pustené späť. Pretože sa niekoľko veľkých rýb nepodarilo zloviť /príčinou bola vysoká hladina vody/, musíme výlov opakovať aj v tomto roku. Ďalej sme spevnili najhoršie časti brehov rybníka č.1 betónmi a kamenným odpadom, ktoré boli navozené a ručne uložené na miesto.

Potom sme sa zamerali hlavne na skrášlenie okolia a to tým, že sa pravidelne kosila tráva na rybníkoch č.1 a 2. Tak isto sa vypílili kríky medzi rybníkmi.

Zahájili sme prípravné práce na terase pri chatke. Odviezla sa hlina, doviezli kamene a štrk na vytvorenie trativodu. Postavil sa oporný múr a už treba len položiť dlažbu a terasa môže začať slúžiť na spríjemnenie pobytu na rybníkoch.

Dokončila sa hrádza medzi rybníkom č.4 a potokom až po prítok, aby sme zabránili veľkej búrkovej vode prenikaniu do rybníka.

Ďalej sa odstránila hlina medzi rybníkom č.1 a č.4. Tu by sme chceli vybudovať parkovacie miesta pre občanov, ktorí chodia loviť na rybník chyť a pusť.

Čo sa nám žiaľ akosi nepodarilo spraviť v minulom roku je, že sme nepokročili v opornom múre medzi jednotkou, trojkou a dvojkou. Treba s týmto múrom pokračovať, aby bol prechod medzi rybníkmi bezpečný.

Ďalej je treba riešiť prístupovú cestu. Mám na mysli tú strminu od hlavnej cesty. Pokiaľ by mal niekto z Vás riešenie, bolo by dobré ho navrhnúť.


Záverom tejto správy by som bol veľmi rád, keby sa všetci členovia združenia zúčastňovali brigád a tak nám pomohli naplniť naše ciele, ktoré sme si dali na tento rok. Je ich skutočne dosť.

 

Prehľad odpracovaných brigádnických hodín za rok 2017

 

Skupina č.1 72 hodín pomyselné 2.miesto
Skupina č.2 83 hodín pomyselné 1.miesto
Skupina č.3 56 hodín  
Skupina č.4 68 hodín pomyselné 3.miesto
Skupina č.5 55 hodín  
Skupina č.6 62 hodín  
     
Spolu 396 hodín  

 

Spomedzi jednotlivcov by bolo dobré spomenúť odpracované hodiny:

Kremel Karol 46 hodín
Juhás Miroslav 26 hodín
Jakubiak Milan 20 hodín
Smatana Jaroslav 20 hodín
Steinhubel Jozef 18 hodín

 

Treba však pripomenúť, že v tomto prehľade nie sú započítané mnohé hodiny strávené prácou v krátkych výkonoch, ale je ich počas roka pomerne veľa.

 

 

Uznesenie z valného zhromaždenia občianskeho združenia Bôrik konaného dňa 2.3.2018

 

1. Valné zhromaždenie schvaľuje:

 • Správu o činnosti za rok 2017
 • Lovný poriadok 2018
 • Plán hlavných úloh 2018
 • Nových členov: Kováčik Juraj, Ľuboš Áč, Martin Polevka ml., Jozef Štálnik st., Michal Krasko, Peter Krasko, Jelšic Vojtech, Džubek Zdeno, Michal Mráz

 

2. Berie na vedomie:

 • Správu o brigádnickej činnosti
 • Správu o úlovkoch a zarybnení 2017
 • Informáciu o hospodárení
 • Zadelenie členov do skupín

 

3. Ukladá:

 • Dodržiavať lovný poriadok
 • Zapojiť sa do brigádnickej činnosti
 • Podieľať sa na realizácii plánu hlavných úloh

 

OZ Bôrik - logo 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka