Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

V skratke

Obec Nitrianske Pravno sa nachádza na Hornej Nitre, 12 km od mesta Prievidza. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1430 v listine kráľa Žigmunda. Nitrianske Pravno má približne 3200 obyvateľov.

Poloha

Leží na Hornej Nitre, 12 km severne od mesta Prievidza. Zo severu na juh preteká rieka Nitra, ktorá tu priberá Tužinu, Vyšehradný potok a západným okrajom tečúcu Kravskú.

Poloha na významnej ceste z Ponitria do Turca a Žiliny, no aj na križovatke ciest do okolitých obcí vytvára z Nitrianskeho Pravna strediskovú obec so znakmi mestského charakteru. Z cesty na Žilinu tu odbočujekomunikácia do Turca, no obec je tiež koncovou stanicou železničnej trate z Prievidze.

Vodné toky

 • Nitra (rieka)
 • Tužinka
 • Majzlanka
   

Vodné plochy

Vodná nádrž Bôrik, vybudovaná v roku 2007           :: Viac info: OZ Bôrik

Časti obce

 • Solka
 • Vyšehradné
   

Ulice


ČASŤ VYŠEHRADNÉ:


ČASŤ SOLKA:

Služby a občianska vybavenosť


Dejiny

Poloha obce na severnom okraji Hornonitrianskej kotliny s mnohými nálezmi pravekého osídlenia a na starej ceste do Turca predstavovala vhodné miesto na život. Pahorkatinný ráz na rozhraní nížiny a hôr poskytoval dostatok príležitostí na obživu, čo nasvedčujú najstaršie nálezy osídlenia tejto lokality. Blízke strategicky významné hradisko na Vyšehrade má stopy osídlenia od bronzovej, cez veľkomoravskú dobu až po 15. storočie.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1393, no je isté, že dávno predtým boli v okolí osady baníkov. Rozvoj banského podnikania objavom zlata sem polovici 14. storočia prilákal nemeckých kolonistov, ktorí výrazným spôsobom ovplyvnili dejiny a charakter Nitrianskeho Pravna. Listina kráľa Žigmunda v roku 1430 už spomína mestečko, ktorého prosperita čoskoro posunula jeho význam na úroveň neďalekej Prievidze a Bojníc. Po vymretí rodu Noffryovcov sa Pravno s okolím a Bojnickým panstvom stal kráľovským majetkom. Od roku 1489 sa panstvo stalo výnosom kráľa Mateja majetkom jeho syna Jána Korvína. Význam banského mestečka poklesol koncom 16. storočia, kedy nastala kríza baníctva v Uhorsku.

V nepokojnom 17. storočí bolo mestečko opakovane vyrabované a vypálené. V ďalšom storočí sa začal postupný rozvoj remesiel a cechov, kde sa začali presadzovať obyvatelia slovenskej národnosti. Významným medzníkom bola zmluva z roku 1779, v ktorej Ján Pálffy pozbavil obyvateľov mestečka poddanských povinností a priznal im právo užívať zemepánske regálie. Veľký požiar 22. júla 1827 výrazne zmenil podobu mestečka, keďže úplne zničil väčšinu pôvodných domov. Od roku 1845 sa mestečko stalo dedičným majetkom Pálffyovcov a po upokojení protihabsburských povstaní začal rozvoj hospodárstva, predovšetkým remesiel. Rozvoj samosprávy na čele s magistrátom ovplyvňoval hospodársky rozvoj mestečka, no obecný zákon z roku 1886 zmenil jeho postavenie a Nitrianske Pravno sa stalo veľkou obcou. V posledný októbrový deň v roku 1909 bola spustená prevádzka na železničnej trati Prievidza – Nitrianske Pravno, preprava osôb na nej bola v roku 2012 zastavená.

V obci je rímskokatolícky kostol umučenia svätého Jána Krstiteľa z roku 1907.

Viac o histórii

Šport

V obci je futbalový klub MTJ Nitrianske Pravno, ktorý hrá v 4. lige. Ďalej lyžiarsky oddiel, basketbalový oddiel, tenisový oddiel, turistický oddiel... Viac o športe.

Osobnosti obce

 • Jozef Wesserle (* 1781 – † 1838), historik, numizmatik, univerzitný profesor
 • Anton Adalbert Bresztyenszky (* 1786 – † 1851), maďarský matematik a autor učebníc
 • Jozef Bossanyi (* 1855 – † 1946), rímskokatolícky kňaz, pedagóg, historik, jazykovedec, prírodovedec a entomológ
 • Jozef Lányi (* 1868 – † 1931), náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár
 • Eugen Filkorn (* 1881 – † 1974), katolícky kňaz a pápežský prelát, poslanec slovenského snemu
 • Ján Roháč (* 1932 - † 1980), režisér

 

Partnerské mestá

Hanušovice, Česko


 


Predpoveď počasia

Boli ste už niekedy na Vyšehrade?

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka