Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín, ktoré rastú vo VyšehradnomVytlačiť
 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín, ktoré rastú vo Vyšehradnom , ulica Jilemnického pozdĺž miestnej komunikácií , na pozemku KN-C č. 114/4 k. ú. Vyšehradné .

 

Obec Nitrianske Pravno ., ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Tibora Medveďa zo dňa 2.3.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 9 ks drevín druhu . Jelša s obvodom kmeňov . 54,120,100,90,100,88,170,90 a 50 cm, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 114/4 k. ú. Vyšehradné. Žiadosť bola odôvodnená tým, že stromy zasahujú do elektrického vedenia a ohrozujú bezpečnosť na miestnej komunikácií.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

9.3.2017 o 10,00 hod.

 

so stretnutím pozvaných na pozemku p. č. 114/4 v k.ú. Vyšehradné.

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Doručí sa: Tibor Medveď, Karloveska 412/33, 841 04 Bratislava

a/a


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 16.1.2018

meniny má: Kristína

Boli ste na Silvestra na námestí?
 
 
44%

 
 
 
56%

 
Počet hlasujúcich: 9

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka