Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny Vytlačiť
 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na záhrade rodinného domu ulica Dlhá 507, Nitrianske Pravno , na pozemku KN-C č. 1532 k. ú. Nitrianske Pravno

 

Obec . Nitrianske Pravno ., ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Mária Krebesa zo dňa 9.2.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1ks dreviny druhu jedľa s obvodom kmeňa 150 cm, ktorá rastie v záhrade rodinného domu č. 507 ulica Dlhá na pozemku KN-C č. 1532 k. ú. Nitrianske Pravno . Žiadosť bola odôvodnená tým, že strom je vyschnutý a ohrozuje bezpečnosť ľudí.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

14.2.2017 o 10,00 hod.

 

so stretnutím pred rodinným domom č. 507 ulica Dlhá, Nitrianske Pravno.

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Doručí sa:

Mário Krebes, Tužina 324 , 972 14 Tužina

a/a


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.4.2018

meniny má: Vojtech

Boli ste na Silvestra na námestí?
 
 
40%

 
 
 
60%

 
Počet hlasujúcich: 86

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka