Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Nakladanie s odpadmi v spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.Vytlačiť
 

Medzi hlavné činnosti obecnej spoločnosti patrí nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Nitrianske Pravno. S výnimkou zmesového komunálneho odpadu (z KUKA nádob) sa v skutočnosti zaoberáme a stretávame so všetkými druhmi odpadov. Dovolím si tvrdiť, že obyvatelia majú možnosť legálne sa zbaviť akéhokoľvek druhu odpadu. Odpad sa spracováva v obecnej prevádzke separovaného zberu v areáli HUPRO haly, mimo zastavaného územia obce.

V pracovných dňoch od 7:00 – 15 : 30 a v sobotu od 8:00 – 12:00 tu ľudia môžu odovzdať nasledovný odpad :

 • Papier, vrátane kartónov a lepenky,
 • sklo,
 • kovový odpad,
 • použitý textil,
 • veľkoobjemový odpad - starý drevený nábytok, matrace, sedačky, postele,...,
 • elektroodpad,
 • použité jedlé oleje,
 • odpad, ktorý sa spracováva uložením na skládke tuhého komunálneho odpadu.


Okrem toho, že obyvatelia majú možnosť kedykoľvek počas otváracích hodín odovzdať tento odpad priamo na separačnej hale, Obec Nitrianske Pravno s.r.o. zabezpečuje pravidelný zber :

 • Plastov, papiera, textilu – od domu v plastových vreciach,
 • skla (zvlášť biele a farebné)a kovových obalov – z farbou a označnemím odlíšených kontajnerov (s objemom 1100 l) z vyše 20 stanovísk,
 • veľkoobjemového odpadu vrátane elektrospotrebičov spred domu prostredníctvom vozidla Multicar,
 • použitého jedlého oleja – pred kanceláriou spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.


V porovnaní s okolitými obcami, sú v Nitrianskom Pravne vytvorené oveľa lepšie podmienky na odovzdanie a spracovávanie odpadov všetkého druhu. Stojí to obec ako aj spoločnosť Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. veľa úsilia a nemalé finančné prostriedky. Pre niektorých z nás je to zrejme nedostatočné.

Vytvárame neporiadok pri stanoviskách kontajnerov na sklo a kovové odpady, doslova „zakladáme“ smetisko pred bránami areálu separačnej haly mimo pracovných hodín, znečisťujeme verejné priestranstvá či priekopy. Ku predstave prikladám aj nasledovné fotografie :

Pri ihrisku

VyšehradnéBudovateľskáPred halou
Viac fotografií na konci článku.

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. žiada obyvateľov aby :

 • odovzdávali odpad na separačnú halu počas otváracích hodín,
 • neznečisťovali stanoviská veľkoobjemových 1100 l kontajnerov odpadom, ktorý tam nepatrí,
 • nevhadzovali do kontajnerov na sklo materiály, ktoré tam nepatria (sklo v igelitových taškách či vreciach),
 • nenechávali pri kontajneroch vrecia, tašky a nádoby so sklom a iný odpad (starú sanitu z kúpeľní, kartóny,....
 • sklené tabule, ktoré sa nevmestia do kontajnera a auto sklá priniesli priamo na separačnú halu,
 • dôsledne triedili a rozlišovali biele a farebné sklo,
 • do vriec s plastom vhadzovali spolu s plastami aj nápojové obaly (tzv. Tetra Pak),
 • nápojové obaly, kovové obaly, plastové fľaše pred vhodením do vreca alebo nádoby umyli vodou,
 • dodržiavať odvozné dni jednotlivých druhov odpadu od domu a pred svoje brány vyložili vždy len odpad, ktorý sa v daný deň zbiera a nie odpad všetkého druhu,
 • zaväzovali vrecia s odpadom, ktoré vykladajú pred dom ako triedený odpad,
 • si nemýlili separovaný zber so zberom zmesového komunálneho odpadu.
   

V neposlednom rade žiadame obyvateľov aby pamätali na to, že s vytriedeným odpadom z domácností, je potrebné v ďalšom procese spracovania manipulovať, dotrieďovať, lisovať a až potom je možné odovzdať ho ďalším spracovateľom. Všetky úkony sa uskutočňujú ručne, zamestnancami spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. a uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na ÚPSVaR v Prievidzi.

Do zelených kontajnerov na SKLO vhadzujeme :

 • Fľaše z alkoholických a nealkoholických nápojov,
 • tabuľové sklo napr. z okien a dverí,
 • vyprázdnené fľaše z kompótov, výživy,
 • sklenené poháre,
 • riad a nádoby zo skla – misky, podnosy,
   

Do zelených kontajnerov na SKLO nevhadzujeme :

 • Naplnené sklenené fľaše kvapalinami a zaváraninami,
 • zarámované tabuľové sklo,
 • auto sklá,
 • bezpečnostné sklá (drôtené, kalené, lepené),
 • výrobky z pálenej hliny (porcelánový rad, keramika, sanita – WC, umyvadlá),
 • kovové, plastové, korkové súčasti fliaš a pohárov (štuple, zaváraninové viečka),
 • obrazovky (televízory, monitory),
 • zrkadlá,
 • plastové vrecia a tašky naplnené skleneným odpadom,
 • sklenené nádoby znečistené od farieb a ropných produktov – olej, pohonné hmoty.
   

Do červených kontajnerov na Kovové obaly vhadzujeme :

 • Železné a hliníkové plechovky od alkoholických a nealkoholických nápojov,
 • železné a hliníkové konzervy -  prázdne, umyté vodou,
 • železné a hliníkové spreje od deodorantov – prázdne, bez obsahu tlaku,
 • kovové nádoby a obaly, ktoré nie sú znečistené ropnými produktami napr. olejom, pohonnými hmotami,
 • farebné kovy,
 • kúsky drôtu,
 • plech,
 • nepotrebné kovové náradie,
 • kovové riady – hrnce, príbory,
 • kovové časti nábytku.
   

Do červených kontajnerov na Kovové obaly nevhadzujeme :

 • Železné a hliníkové plechovky znečistené od farieb, náterových hmôt - lakov, riedidiel, tmelov,
 • železné a hliníkové konzervy so zvyškami potravín,
 • železné a hliníkové spreje, ktoré obsahovali farby, laky a spreje ktoré sú pod tlakom,
 • kovové nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – olej, pohonné hmoty,
 • plechové nádoby z montážnej peny,
 • olejové filtre,
 • akumulátory, monočlánky,
 • elektrozariadenia, ani ich časti,
 • hasiace prístroje,
 • plastové tašky a vrecia naplnené kovovým odpadom.


Ing. Tomáš Šujan

Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)
Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)
Vyšehradné:VyšehradnéVyšehradnéVyšehradné

Pri zdravotnom stredisku:Pri zdravotnom strediskuPri zdravotnom stredisku

Námestie:Námestie

Šturova ulica:Šturova ulica

Budovateľská ulica:Budovateľská ulicaBudovateľská ulicaBudovateľská ulica

Skládky pred separačnou halou:Pred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halou


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

Tešíte sa na Tradičný Pravňanský jarmok?
 
 
80%

 
 
 
20%

 
Počet hlasujúcich: 10

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka