Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Reportáže

Reportáž :: Detské rybárske preteky pri príležitosti MDDVytlačiť
 

Detské rybárske pretekyV sobotu 2. júna Občianske združenie Bôrik pripravilo pre deti pri príležitosti MDD Detské rybárske preteky „chyť a pusť“, kde za každú ulovenú rybu získavali body – čo centimeter dĺžky – to jeden bod.

Najviac bodov - a teda zároveň aj prvé miesto získal Peter Brecko. Druhá sa umiestnila Ema Baniarová a na treťom mieste skončil Juraj Kováčik. Darčekom boli odmenené ale všetky deti, nielen umiestnení na prvých troch priečkach a všetci si pochutili aj na výbornom guláši, ktorý im po trojhodinovej rybačke prišiel naozaj vhod.

Podujatie sa mohlo uskutočniť aj vďaka našim sponzorom:

 • Firma Holcim v zastúpení Stavebninami p. Kremla
 • p. Roman Baniar
 • RRR – Prievidza
 • Jozef Brecko – reštaurácia „U bosorky“

 

Tešíme sa na ďalšie pekné podujatie.

Alfréd Šverčík
OZ Bôrik


 
 

Reportáž :: Medzinárodný deň detí 2018Vytlačiť
 

PerexKultúrna komisia na svojom zasadatí 2. mája, mala vo svojom programe aj zabezpečenie oslavy sviatku všetkých detí - MDD, ktorý sa uskutočnil 1.júna na futbalovom ihrisku. Tento rok sme oslovili spolky a organizácie fungujúce v Nitrianskom Pravne, ktoré sú finančne podporované obcou, aby prispeli svojou aktivitou a vytvorili pre deti popoludnie plné zábavy, športovania a hier.

Ďakujeme futbalovému a tenisovému oddielu MTJ, OZ Vyšehrad, SČK, ZUŠ, členom Hasičského zboru a Pravňanskému zväzu žien. Ďakujeme aj pani Ing. Čavojovej a jej kolegovi Branislavovi Mellovi z lesnej správy Nitrianske Pravno, ktorí mezi nás zavítali s poučnou lesnou pedagogikou. Pán Marek Šiatinský nám bezplatne zapožičal veľkú skákaciu žirafu. V neposlednom rade chcem osobne poďakovať všetkým mojím kolegom z OcÚ za nezištnú pomoc počas celej akcie.

Záver podujatia patril Divadielku Severka z Novák s divadelným predstavením Svrček a mravce.

Milé deti - dúfam, že naša snaha vytvoriť pre Vás príjemné popoludnie vyšla a o rok sa na Vás tešíme znova.

Magdaléna Vaňová


 
 
Položky 1-10 z 44

Pozvánky

Mimoriadne vlakové spojenia počas Pravňanského jarmoku 23.6.2018Vytlačiť
 

 

Pre návštevníkov Tradičného Pravňanského jarmoku sú pripravené 3 mimoriadne vlakové spojenia z Prievidze z časmi odchodov o 9:35, 11:10 a 13:40. Späť z Nitrianskeho Pravna do Prievidze vlak odchádza v časoch 10:20, 11:58, 17:00 hod. 

Presný časový rozpis mimoriadnych spojov:

VLAK č.1 Príchod Odchod
Prievidza   9:35
Nedožery 9:45 9:46
Pravenec 9:53 9:54
Nitr.Pravno 10:01  
     
Nitr. Pravno   10:20
Pravenec 10:26 10:27
Nedožery 10:33 10:34
Prievidza 10:42  

 

VLAK č.2 Príchod Odchod
Prievidza   11:10
Nedožery 11:20 11:21
Pravenec 11:28 11:29
Nitr.Pravno 11:36  
     
Nitr. Pravno   11:58
Pravenec 12:04 12:05
Nedožery 12:11 12:12
Prievidza 12:20  

 

VLAK č.3 Príchod Odchod
Prievidza   13:40
Nedožery 13:50 13:51
Pravenec 13:58 13:59
Nitr.Pravno 14:06  
     
Nitr. Pravno   17:00
Pravenec 17:06 17:17
Nedožery 17:13 17:14
Prievidza 17:22  

 

Hodiny - ilustr.foto - zdroj Pixabay.com

 


 
 

Pozvánka: TRADIČNÝ PRAVNIANSKY JARMOK 2018Vytlačiť
 

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne Vás srdečne pozýva na Tradičný Pravniasky jarmok - v sobotu 23.júna 2018 na námestí v Nitrianskom Pravne.
Pripravená je široká ponuka v predajných stánkoch, bohaté občerstvenie, ulička remesiel s predvádzaním remeselníkov, veľká jarmočná tombola, bohatý kultúrny program, kolotoče, atrakcie, spoločenská zábava...

PROGRAM: 

10:00 Otvorenie jarmoku
10:20 Deti z MŠ v Nitr.Pravne 
          ZUŠ Nitrianske Pravno 
          SZUŠ Diamonds Prievidza
12:00 AT BAND 
13:00 Jarmočná tombola
15:00 HEX
16:30 DH MAGURANKA Bojnice
17:30 FS ZOBOR Nitra
19:00 KAPELLKA
20:00 Spoločenská zábava

V deň jarmoku bude premávať aj mimoriadny vlak na trati Prievidza - Nitrianske Pravno

Časy odchodov/príchodov budú zverejnené na tu.

Informácie pre predajcov tu.

Plagát - Tradičný Pravniansky jarmok 2018


 Predstavujeme účinkujúcich na TPJ 2018:

HEX

 


AT BAND


Dychová hudba MAGURANKA z Bojníc


Folklórny súbor ZOBOR z Nitry


KAPELLKA

 


 
 

Karpatskonemecký spolok :: Denný letný tábor 2018Vytlačiť
 

Aktualizácia dňa 11.6.2018

OZNAM: Kapacita tábora je ku dnešnému dňu už obsadená.

 

Ilustr.foto

DENNÝ LETNÝ TÁBOR

2.-4. júla 

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Región Hauerland, pre Vás pripravil denný detský letný tábor, ktorý sa bude konať v priestoroch Domu stretávania na Námestí SNP v Nitrianskom Pravne.

Detský tábor je určený pre deti vo veku
od 7 do 13 rokov.

Poplatok za tábor je 10,- € za dieťa.

V poplatku je zahrnutá strava (desiata, teplý obed, olovrant, pitný režim), poistenie, vstupné, doprava.

Pre deti bude pripravený zaujímavý program v čase od 8,00 – 16,00 hodiny.

Prihlásiť sa môžete do 22. júna 2018 v Dome stretávania v Nitrianskom Pravne každý piatok od 17,00 do 18,00 hodiny. Tel. informácie 0908 578 643

Kapacita tábora je obmedzená!

Prihláška na tábor v priloženom súbore:


 
 
Položky 1-10 z 44

Úradná tabuľa

Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 15.6.2018Vytlačiť
 

logo-Okresne_riaditelstvo_hasicskeho_a_záchranného_zboru_PD.jpg	OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PRIEVIDZI

Vápenická 4, 971 01 Prievidza

 


Č. p.: ORHZ–PD1 – 611 – 001 / 2018                               V Prievidzi, 14. 06. 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V y h l a s u j e

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

v územnom obvode okresu Prievidza,

od 16. 05. 2018 o 06:00hod - do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

 • zakladať a udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

 

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä :

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.

 

pplk. Ing. Stanislav Kmeť v. r.
riaditeľ
Okresného riaditeľstva HaZZ
v Prievidzi

Ilustr.foto. Zdroj: Pixabay.com


 
 

Pomoc v tiesni 112 už aj cez SMS správyVytlačiť
 


Logo Ministerstvo vnútra SR

SMS na číslo tiesňového volania

SMS 112Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým  pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený váš život, zdravie alebo majetok, alebo je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie vo vašom okolí, a potrebujete bezodkladnú pomoc záchranných zložiek, napríklad zdravotníkov, hasičov alebo polície.

Kedy zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?

SMS zasielajte vtedy, keď sa vy alebo niekto vo vašom okolí ocitne v tiesni, alebo ste svedkom mimoriadnej udalosti, a nie je možné privolať pomoc hlasovým volaním na číslo tiesňového volania 112.

Kto môže zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?

Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je možné z akéhokoľvek mobilného telefónu, v ktorom je vložená SIM karta niektorého z telekomunikačných operátorov pôsobiacich na Slovensku.

SOS 112SMS na číslo tiesňového volania 112 je určená predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov, ale v prípade, keď nie je možné uskutočniť tiesňové volanie, môže SMS na číslo tiesňového volania 112 odoslať každý. Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je bezplatné.
 

Pri písaní SMS je potrebné na číslo tiesňového volania 112 napísať stručne a jasne:

Čo sa stalo?
(napríklad: zdravotný problém, úraz, dopravná nehoda, požiar, napadnutie a iné).

Kde sa stalo?
(napíšte, kam je potrebné vyslať pomoc, najlepšie adresu vrátane názvu obce alebo záchytný bod, ako napr. križovatka či iný orientačný bod).

Ak je to možné, uveďte aj:

Komu sa stalo?
(najmä či ide o muža, o ženu alebo o dieťa a počet postihnutých osôb).
Kedy sa stalo?
Ďalšie potrebné informácie (závisí od situácie).

Ako komunikovať s operátorom čísla tiesňového volania 112?

Pri vyžadovaní pomoci na čísle tiesňového volania 112 cez SMS je potrebné komunikovať stručne, vecne a držať sa pokynov operátora, aby sa skrátil čas potrebný na zistenie informácií potrebných pre poskytnutie pomoci.

Po doručení SMS vám príde z čísla tiesňového volania 112 potvrdenie, že SMS bola doručená. Potvrdenie znamená, že operátor čísla tiesňového volania 112 už vašu tieseň rieši a nie je potrebné zasielať SMS opakovane.

Podľa toho, o akú udalosť pôjde, operátor čísla tiesňového volania 112 vám v prípade potreby môže ešte formou spätnej SMS klásť otázky, aby získal informácie nevyhnutné pre poskytnutie pomoci, a tiež vám bude dávať pokyny na ochranu vášho života a zdravia alebo majetku, či na ochranu života a zdravia alebo majetku ľudí vo vašom okolí.

Operátorka 112

Kedy nezasielať SMS na číslo tiesňového volania 112!

 • ak pomoc skutočne nepotrebujete, nakoľko blokujete číslo tiesňového volania 112 pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú;
 • ak chcete len zistiť, či služba zasielania SMS je funkčná;
 • ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť;
 • ak si chcete len s niekým písať;
 • ak sa chcete len informovať o niečom, čo nesúvisí s ohrozením života, zdravia, majetku alebo životného prostredia

Blokovanie čísla tiesňového volania 112 neodôvodnenou alebo zlomyseľnou komunikáciou môže spôsobiť oneskorenie pomoci pre ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

Upozorňujeme, že za zneužitie SMS blokovaním alebo neodôvodneným vyžiadaním pomoci hrozí rovnaká sankcia ako v prípade zneužívania hlasovým volaním – pokuta do výšky 1659 EUR, podľa § 19 ods. 2 zákona č.129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, v znení neskorších predpisov.


 
 

Oznam pre majiteľov psov - balíček pre likvidáciu exkrementov zdarmaVytlačiť
 

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne upozorňuje občanov, majiteľov psov, že podmienky držania psov v obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN) č. 8/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v Obci Nitrianske Pravno. VZN presne definuje povinnosti majiteľov psov. Jedným z ustanovení je aj zákaz voľného pohybu psov a keďže v tomto zmysle je VZN č. 8/2008 neustále porušované, o čom svedčia opakované sťažnosti občanov, znovu pripomíname majiteľom psov ich povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ďalším z problémov je znečisťovanie verejných priestranstiev psími exkrementami.

Obec Nitrianske Pravno podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev upravuje takto:

,,každý majiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, po znečistení verejného priestranstva je povinný vyčistiť ho a dať do pôvodného stavu...“.

Vyzývame majiteľov psov, ktorí zaplatili daň za psa, aby si prišli vyzdvihnúť na obecný úrad balíček určený na likvidáciu psích exkrementov.

Tento balíček je zdarma a obsahuje zásobník na sáčky, ekologické sáčky a lopatku.

Vyzdvihnúť si ho môžete po zaplatení dane za psa za rok 2018.

 

Pes - ilustračná foto. Zdroj: Pixabay.com


 
 

Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Odpovede na otázky - Architektonická súťaž – Dom kultúry Nitrianske PravnoVytlačiť
 

 

Na Obec Nitrianske Pravno boli doručené mailom nasledovné dotazy ohľadom architektonickej súťaže na výstavbu kultúrneho domu v Nitrianskom Pravne :

 

Otázky a odpovede sú v priloženom PDF súbore: 

 


 
 
Položky 1-10 z 44


Predpoveď počasia

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Tešíte sa na Tradičný Pravňanský jarmok?
 
 
70%

 
 
 
30%

 
Počet hlasujúcich: 23

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka