Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Kultúrne podujatia

Pripravované kultúrne podujatia

Na tejto podstránke Vám ponúkame prehľad pripravovaných podujatí v obci na celý aktuálny rok. Tento prehľad pravidelne aktualizujeme. Okrem podujatí organizovanými obcou sú tu aj akcie iných organizácií a spolkov z obce či iných podujatí, ktoré sa budú konať na území obce Nitriaske Pravno. Za aktuálnosť údajov zodpovedá príslušný organizátor. 

Viete o nejakom podujatí v Nitr.Pravne, ktoré tu chýba? Organizujete nejaké podujatie v našej obci? Dajte nám vedieť na adrese webmaster@nitrianskepravno.sk

V prehľade si môžete zvoliť, či si prajete zobraziť akcie, ktoré sa konajú dnes / tento týždeň / tento mesiac / alebo všetky kliknutím na možnosti v nasledujúcom riadku. 


 

22.10.2017   13:30

sarkaniada2017.png

Futbalové ihrisko Nitrianske Pravno

Šarkaniáda

Obecný úrad Nitriasnske Pravno

 

2.11.2017  

cintorin.jpg

Klub dôchodcov

Spomienka na zomrelých členov klubu, návšteva cintorínov 

8.11.2017  

kytica.jpg

Klub dôchodcov

Spoločné posedenie s jubilantmi za II. polrok


 

10.11.2017   17:00

lampiony2017.jpg

Areál ZŠ, ulice obce, Námestie SNP

Lampiónový sprievod na sv. Martina

Základná škola, Karpatonemecký spolok, Obecný úrad Nitr.Pravno

Príďte spoločne s nami rozžiariť ulice našej obce!


 

17.11.2017   17:00

paracky2017-upravene.jpg

Kultúrny dom Vyšehradné

PÁRAČKY Na ľudovú nôtu

Občianske združenie Vyšehrad a Divadelná spoločnosť

Vo svetle sviečok, petrolejok a pri praskajúcej peci.
17.00 h
Lúskanie orechov a fazule, páranie peria, čítanie strašidelných príbehov a MAJZLANSKÉ LEGENDY v podaní hercov DS.
19.00 h
Ľudová veselica so školou tanca a dobrotami starej matere. Nebude chýbať voňavé varené vínko prihrievané na peci a mačka vo vreci.
Vstupné: 3,00 €


 

25.11.2017   18:00

koncert stiavnican a tenerezza.jpg

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Nitr.Pravne

Spoločný koncert mužského speváckeho zboru ŠTIAVNIČAN a spev.zboru TENEREZZA


 

5.12.2017   17:00

mikulas.jpg

Námestie SNP Nitrianske Pravno

Mikuláš

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

6.12.2017  

mikulas.jpg

Klub dôchodcov

Mikulášske spoločné posedenie

spoločný obed v reštaurácii

 

9.12.2017   10:00

vianocnetrhy.jpg

Námestie SNP

Vianočné trhy

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

9.12.2017   10:00

vianocnetvorive.jpg

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Vianočné tvorivé dielne

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

15.12.2017   17:00

vian-koncert.jpg

Rímskokatolícky farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Nitr.Pravne

Vianočný koncert

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

29.12.2017  

vianoce.jpg

Klub dôchodcov

Posedenie pri vianočnom stromčeku v klube, záver roka


 

31.12.2017 - 1.1.2018   20:00

silvester.jpg

Námestie SNP

Silvester, privítanie nového roku

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

Organizačný poriadok Pravnianskeho jarmoku pre rok 2017

Pre usporiadanie Pravnianskeho jarmoku jeho zabezpečenie po organizačno- technickej stránke sa vydáva tento jednotný organizačný poriadok, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov jarmoku.

 

Článok I.

Čas a miesto konania jarmoku

Pravniansky jarmok sa uskutoční v Nittianskom Pravne na námestí SNP dňa 24.06.2017

 

Článok II.

Predajná doba jarmoku

Otvorenie tradičného Pravnianskeho jarmoku sa uskutoční o 10.00 hod. Predajné miesta je možné zriaďovať 24.06.2017 od 04.00 -10.00 hod. Predajná doba je 24.06.2017 od 10:00 – 19:00 hod. Ambulantný predaj občerstvenia v mieste konania jarmoku je povolený do 24.06.2017 do 22:00 hod. Prevádzky v nebytových priestoroch areálu jarmoku, sa počas jarmoku riadia prevádzkovou dobou jarmoku.

 

Spôsob organizácie a podmienky účasti na Pravnianskom jarmoku:

 1. v zmysle zákona č.272/1997 Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov o ochrane zdravia ľudí. Fyzická alebo právnická osoba pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín pri hromadných akciách je povinná vyžiadať si posudok orgánu na ochranu zdravia.
   
 2. Organizácia účasti predávajúcich je na základe záväzných prihlášok k účasti na Pravnianskom jarmoku.
   
 3. Termín uzávierky podávania písomných prihlášok je do 09.06.2017. Po tomto termíne môžu byť prihlášky prijaté u správcu jarmoku len v odôvodnených prípadoch so súčasnou úhradou dane za užívanie verejného priestranstva podľa cenníka do pokladne správcu.
   
 4. Pridelenie miest bude prebiehať po rade podľa termínu prihlásenia sa predávajúcich.
   
 5. Na základe údajov uvedených záujemcom v záväznej prihláške, správca jarmoku stanoví výšku poplatku, ktorú mu písomne oznámi, s termínom úhrady najneskôr v deň konania jarmoku. Záujemcom, ktorý nebudú mať uhradené predajné miesto nebude umožnený vstup do jarmočného priestoru.

 

Článok III.

Platobné podmienky a výška poplatkov

Základné poplatky za užívanie verejného priestranstva boli stanovené v súlade s VZN č. 4/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Celková výška poplatku za užívanie verejného priestranstva v závislosti od sortimentu predávaného tovaru je stanovená násobkom zastavenej plochy stánku- predajné miesto a stanoveného poplatku za m2.

 

Sadzby za m2

 • výrobky vlastnej výroby/ remeselníci 0,-
 • predaj tovarov a služieb mimo výrobkov vlastnej výroby 2,-
 • občerstvenie bez predaja alkoholu 4,-
 • občerstvenie vrátane predaja alkoholu 8,-

 

Ku ploche prenajatého miesta sa bude pripočítavať aj plocha ktorú zaberá motorové vozidlo.

Splatnosť poplatku je pred začatím stavania predajného miesta na mieste. Všetky poplatky bude vyberať poverený zamestnanec obecného úradu.

V prípade, že kontrola zistí, že stánok bol postavený bez zaplatenia poplatku, základný poplatok bude predávajúcemu zvýšený o 100%, to platí aj v prípade, že predávajúci predáva iný druh tovaru na aký má správcom jarmoku vydané povolenie na predaj.

Zaplatením poplatku predajca súhlasí s organizačným poriadkom jarmoku. Ak predajca odmietne poplatok zaplatiť, nebude mu umožnený predaj tovaru.

Počet prípojok a elektrický príkon je limitovaný. Samostatné prípojky pre registračné pokladne organizátor jarmoku nebude poskytovať.

 

 

V Nitrianskom Pravne, 22.02.2017

 

Ing. Jozef Balčirák
Starosta obce


 


Predpoveď počasia

dnes je: 20.10.2017

meniny má: Vendelín

Ako ste boli spokojný s tohtoročným jarmokom?
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 33

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka