Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Internetová stránka obce Nitrianske Pravno

Vitajte na novej webovej stránke obce Nitrianske Pravno, ktorá si kladie za cieľ priniesť každému obyvateľovi našej obce kompletný servis. Web je spustený od 20.3.2017 a aktuálne beží v testovacom režime, preto sa na stránke môžu vysktnúť chyby alebo čiastočná funkcionalita. Budeme vďační, ak nás upozorníte na akýkoľvek problém, na ktorý narazíte. Rovnako ďakujeme az za podnety a nápady, čo by ste na stránke privítali alebo zmenili. Podnety prosím smerujte na webmaster@nitrianskepravno.sk

Nakoľko nový web je v testovacej prevádzke a viaceré informácie a dokumenty môžu byť nedostupné, v prípade potreby môžete využiť aj starú webstránku, ktorá je umiestnená na adrese www.nitrianskepravno.eu (Stránka je aktuálna k dátumu 20.3.2017, po tomto dátume už nebude aktualizovaná.)

Informácie pre predajcov


 

Oznamy

Pozvánka 4. ročník Gulášfestu na Fačkovskom sedle

Plagát

4. ročník Gulášfestu na Fačkovskom sedle sa bude konať 10.6.2017. Ten najlepší hornonitriansky guláš opäť navaria starostovia Hornonitria (Občianske združenie Hornonitrie). Konkurovať im bude handlovs ...viac...

Zverejnené 22.5.2017 -Spravca-


 

Oznámenie o začatí konania - Novostavba polyfunkčného domu na p.č.397

Dokument

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona

viac...


 

Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny

Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. ponúka na predaj čerstvú ihličnatú guľatinu v lokalite Pravňanská - SMREK (230 m3), trieda 3 A,B,C
Minimálna cena je stanovená lesníkom na sumu 50,-€ bez DPH
Svoje cenové ponuky môžete posielať : ...

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.6.2017

ikonaSSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od: 16.06.2017 07:30 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy pre odberné miesta v lokalite VYŠEHRADNÉ. Presný zoznam odberných miest ...

viac...


 

Prázdninový tenisový kurz pre deti

Tenisový kurz - prihláška

Pre detských športových nadšencov Tenisový oddiel v Nitrianskom Pravne pripravil v auguste 2017 Pravniansky tenisový kurz. Ak chcete zistiť, či Vaše dieťa má tenisové vlohy, toto je ideálna príležitosť!

Kapacita kurzu je obmedzená. V prípade veľkého záujmu, rozhoduje trvalé bydlisko v Nitrianskom Pravne, dátum podania prihlášky a uhradenie poplatku do 9.6.2017. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny, o ktorých budú záujemcovia včas informovaní.

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.6.2017

IkonaSSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od: 14.06.2017 08:30:00 do: 14.06.2017 14:15:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy pre odberné miesto 24ZSS4522651000U - Solka 0

viac...


 

Oznámenie o začatí územného konania - Turčianska ul. – zahustenie DTS

Dokument

Navrhovateľ, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442 151 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 04.05.2017 prostredníctvom splnomocnenej osoby Márie Dubovcovej, trvale bytom Turie 502, 013 12 Žilina, na stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno 

viac...


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

DokumentNavrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, podal dňa 20.04.2017 na obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii označenej názvom: „IBV Lokalita Solka, objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

viac...


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“

DokumentNavrhovateľ podal dňa 20.02.2017 (doplnil dňa 24.04.2017) na určenom stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

viac...


 

Nakladanie s odpadmi v spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

Pri ihrisku

Medzi hlavné činnosti obecnej spoločnosti patrí nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Nitrianske Pravno. S výnimkou zmesového komunálneho odpadu (z KUKA nádob) sa v skutočnosti zaoberáme a stretávam ...viac...

Zverejnené 30.3.2017 -Spravca-


 

Kultúrne a športové akcie v tomto týždni

27.5.2017   10:00

lopta-ziaci.png

Futbalové ihrisko Nitr.Pravno

MTJ Nitrianske Pravno - MFK Nová Dubnica

ML.ŽIACI - III. liga SŽ U15 Sever ZsFZ - 18. kolo

 

27.5.2017   12:00

futbalova-lopta.jpg

Futbalové ihrisko Nitrianske Pravno

MTJ Nitrianske Pravno - MFK Nová Dubnica

ST.ŽIACI - III. liga MŽ U13 Sever ZsFZ - 18. kolo

 

28.5.2017  

futbal.png

Futbalové ihrisko Nitrianske Pravno

Futbalový zápas Nitrianske Pravno - Pravenec

PRÍPRAVKA MIX skupina B - XIV. kolo

 

28.5.2017   14:30

futbal00.jpg

Veľké Uherce

Futbalový zápas Veľké Uherce - Nitrianske Pravno

Majstrovstvá oblasti - IV.liga DORASTENCI - XXV. kolo

 

28.5.2017   17:00

futbal-lopta.png

Kolačno

Futbalový zápas Kolačno - Nitrianske Pravno

Majstrovstvá oblasti - IV.liga MUŽI - XXVII. kolo

 

1.6.2017   15:00

mdd2017-plagat.jpg

Námestie SNP

Oslavy MDD

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

4.6.2017   17:00

futbal-lopta.png

Futbalové ihrisko Nitrianske Pravno

Futbalový zápas Nitrianske Pravno - Lehota p./Vtáčnikom A

Majstrovstvá oblasti - IV.liga MUŽI - XXVIII. kolo

 

9.6.2017   16:30

zus-abskoncert.jpg

Koncertná sála ZUŠ v Nitrianskom Pravne

Absolventský koncert

ZUŠ.


 

10.6.2017   9:30 - 20:00

skiarena2017.jpg

Fačkovské sedlo

Guláš fest 2017

SkiArena Fačkovské sedlo a OZ Hornonitrie

4. ročník Gulášfestu na Fačkovskom sedle sa bude konať 10.6.2017. Ten najlepší hornonitriansky guláš opäť navaria starostovia Hornonitria (Občianske združenie Hornonitrie). Konkurovať im bude handlovská a rudnianska dolina. O zábavu a atrakcie pre deti sa postará Salaš Kľak a Skiarena Fačkovské sedlo. Tešíme sa na vás!
Doprava na podujatie je zabezpečená zdarma.


 

11.6.2017   14:30

futbal00.jpg

Sebedražie

Futbalový zápas Sebedražie - Nitrianske Pravno

Majstrovstvá oblasti - IV.liga DORASTENCI - XIV. kolo

 

11.6.2017   17:00

futbal-lopta.png

Rudnianska Lehota

Futbalový zápas Rudnianska Lehota - Nitrianske Pravno

Majstrovstvá oblasti - IV.liga MUŽI - XXIX. kolo

 

14.6.2017  

kytica.jpg

Klub dôchodcov

Spoločné posedenie s jubilantmi za 1.polrok


 

18.6.2017   17:00

futbal-lopta.png

Futbalové ihrisko Nitrianske Pravno

Futbalový zápas Nitrianske Pravno - Sebedražie

Majstrovstvá oblasti - IV.liga MUŽI - XXX. kolo

 

24.6.2017   10:00

jarmok.jpg

Námestie SNP

Tradičný pravniansky jarmok

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

1.7. - 31.8.2017   00:00

prazdniny.jpg

Kultúrny dom Vyšehradné

Prázdniny vo Vyšehradnom

OZ Vyšehrad

 

31.7. - 31.8.2017   denne

tenis-plagat.jpg

tenisové kurty Nitrianske Pravno

tenisový kurz pre deti vo forme tréningov vedených profesionálnym trénerom.

Pre detských športových nadšencov Tenisový oddiel v Nitrianskom Pravne pripravil v auguste 2017 Pravniansky tenisový kurz. Ak chcete zistiť, či Vaše dieťa má tenisové vlohy, toto je ideálna príležitosť!


ČO: tenisový kurz pre deti vo forme tréningov vedených profesionálnym trénerom. Tréningy budú podľa záujmu 2 až 4-krát za týždeň 1 hod. denne. (v čase od 9.00 do 15.00 hod.)

KDE: tenisové kurty Nitrianske Pravno

KEDY: 31.7.–4.8. a 14.8.–31.8.2017 (okrem víkendov)

PRE KOHO: deti, ktoré navštevujú ZŠ Nitrianske Pravno

CENA: jednorazový poplatok 10,- Eur / dieťa. Poplatok zahŕňa tréningy vedené trénerom za celé obdobie, vrátane prenájmu tenisových kurtov. Cena je jednorazová bez ohľadu na to, koľko tréningov dieťa absolvuje.

AKO SA PRIHLÁSIŤ: na internetovej stránke obce je zverejnená prihláška, treba ju vyplnenú doručiť na Obecný úrad – miesto prvého kontaktu do 9. júna 2017 a zároveň na mieste aj uhradiť poplatok 10,- Eur za dieťa v hotovosti.

Kapacita kurzu je obmedzená. V prípade veľkého záujmu, rozhoduje trvalé bydlisko v Nitrianskom Pravne, dátum podania prihlášky a uhradenie poplatku do 9.6.2017. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny, o ktorých budú záujemcovia včas informovaní.

Bližšie informácie na: tenis@nitrianskepravno.sk


 

12.8.2017   10:00

kovaci.jpg

Námestie SNP Nitrianske Pravno

Jurčove dni - Stretnutie umelecký kováčov

Umelečské kováčstvo Nitr.Pravno, Obecný úrad Nitr.Pravno

 

23.8.2017  

gulas.jpg

Klub dôchodcov

Oslavy SNP

spoločné posedenie pri guláši na dvore klubu

 

26.8.2017   13:00

vatra.jpg

Futbalové ihrisko Nitrianske Pravno

Priateľský futbalový zápas, Vatra, Rozlúčka z prázdninami

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

9.9.2017   10:00

hubert.jpg

Námestie SNP Nitrianske Pravno

Deň sv. Huberta

OcÚ Nitrianske Pravno + Zväz poľovníkov

 

13.9.2017  

posedenie.jpg

Klub dôchodcov

Spoločné posedenie s občerstvením, športové popoludnie, kultúrno-historický kalendár.


 

16.9.2017   10:00

denobci.jpg

Námestie SNP

Deň obcí Pravnianskej doliny + Festival dychových hudieb

OcÚ Nitrianske Pravno, OZ Vyšehrad, starostovia obcí Pravnianskej doliny

 

11.10.2017  

jesenny-list.jpg

Klub dôchodcov

Mesiac úcty k starším

Spoločné posedenie s občerstvením

 

19.10.2017   17:00

akad-seniorov.jpg

Požiarna zbrojnica

Akadémia seniorov

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

22.10.2017   00:00

sarkaniada.jpg

Futbalové ihrisko Nitrianske Pravno

Šarkaniáda

Obecný úrad Nitriasnske Pravno

 

2.11.2017  

cintorin.jpg

Klub dôchodcov

Spomienka na zomrelých členov klubu, návšteva cintorínov 

8.11.2017  

kytica.jpg

Klub dôchodcov

Spoločné posedenie s jubilantmi za II. polrok


 

10.11.2017   17:00

lampiony.jpg

Areál ZŠ, ulice obce, Námestie SNP

Lampiónový sprievod

Základná škola, Karpatonemecký spolok, Obecný úrad Nitr.Pravno

 

5.12.2017   17:00

mikulas.jpg

Námestie SNP Nitrianske Pravno

Mikuláš

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

6.12.2017  

mikulas.jpg

Klub dôchodcov

Mikulášske spoločné posedenie

spoločný obed v reštaurácii

 

9.12.2017   10:00

vianocnetrhy.jpg

Námestie SNP

Vianočné trhy

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

9.12.2017   10:00

vianocnetvorive.jpg

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Vianočné tvorivé dielne

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

15.12.2017   17:00

vian-koncert.jpg

Rímskokatolícky farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Nitr.Pravne

Vianočný koncert

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

29.12.2017  

vianoce.jpg

Klub dôchodcov

Posedenie pri vianočnom stromčeku v klube, záver roka


 

31.12.2017 - 1.1.2018   20:00

silvester.jpg

Námestie SNP

Silvester, privítanie nového roku

Obecný úrad Nitrianske Pravno

 

Nitrianske Pravno na FacebookuPredpoveď počasia

dnes je: 25.5.2017

meniny má: Urban

Boli ste už niekedy na Vyšehrade?

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka