Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce


Ing. Anežka Košťálová

Kancelária: Obecný úrad, prízemie, č.d. 

email: kontrolor@nitrianskepravno.sk
tel: 046/5447 510 kl. 27

 

Kompetencie hlavného kontrolóra

  • Hlavný kontrolór obce má osobitné postavenie v organizačnej štruktúre obecného úradu, za svoju činnosť zodpovedá priamo obecnému zastupiteľstvu. 
  • Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu § 18d zákona o obecnom zriadení, plní úlohy podľa § 18f zákona o obecnom zriadení.

 


 

Dokumenty

Hlavný kontrolór

Správa č.1/2017 o výsledkoch kontroly plnenia uznesení prijatých na riadnych zasadnutiach v roku 2015 a 2016
 Kontrola uznesnení 1_2017.pdf (560.1 kB) (560.1 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce za II. polrok 2016
 Správa II.polrok2016.pdf (385.5 kB) (385.5 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
 plan_kchk12017.pdf (789.6 kB) (789.6 kB)

 
Správa o činnosti hl. kontrolóra za I. polrok 2016
 sprava-o-cinnosti-hk-12016.pdf (331.8 kB) (331.8 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Nitrianske Pravno za rok 2015
 stanoviskohk-zuo2015.pdf (228 kB) (228 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
 plan_kchk22016.pdf (792.5 kB) (792.5 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce za II. polrok 2015
 sprava_HK_IIpolrok2015.pdf (241.8 kB) (241.8 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
 plan_kchk12016.pdf (271 kB) (271 kB)

 
Správa o činnosti hl. kontrolóra za I. polrok 2015
 sprava_HK_Ipolrok2015.pdf (210.5 kB) (210.5 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Nitrianske Pravno za rok 2014
 stanovisko-hk-zuobce2014.pdf (405.9 kB) (405.9 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
 plankc_2polrok2015.pdf (273.3 kB) (273.3 kB)

 
Správa o činnosti hl. kontrolóra za II. polrok 2014
 cinnost_hk_2_2014.pdf (733.3 kB) (733.3 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
 plan-cinnost_hk_1_2015.pdf (210.9 kB) (210.9 kB)

 


Predpoveď počasia

Boli ste už niekedy na Vyšehrade?

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka