História v skratke Kultúrno-historické pamiatky Významní rodáci Symboly obce  
VÝZNAMNÍ RODÁCI


NÁVRAT

Z Nitrianskeho Pravna pochádzajú mnohé osobnosti, ktoré svojou učenosťou od dávnych dôb sa preslávili nielen na území vtedajšieho Uhorska, ale svojím dielom prenikli i za hranice vlasti.

Jozef Wesserle (1781 -1838) historik, numizmatik, univerzitný profesor
Jozef Damko (1872 -1955) akademický sochár (15.10.-11.12.)

Ján Roháč (1932 -1980) režisér  
Vojtech Briestenský (1786 -1851) profesor, doktor, filológ  
Anton Briestenský (1848 -1930) stavitel  
Andrej Briestenský (1769 -1842) jazykovedec, autor ucebníc  
Venant Ceizel (1837 -1881) publicista, mecenáš  
Ján Nepomuck Greschner (1805 -1851) pedagóg, publicista  
Jozef Lányi (1868 -1931) jazykovedec, historik  
Jozef Loczka (1855 -1912) prírodovedec  
Štefan Matej Richter (1865 -1951) pedagóg, etnograf, publicista  
Anton Briestenský ml. (1885 -1957) staviteľ  
Dezider Briestenský (1869 - 1952) ľudovovýchovný pracovník  
Gabriel Ceizel (1835 - 1920) historik  
Jozef Kočner   historik, zberateľ  
I. Greschner (1780 - 1834) pedagóg, metodik  
Alojz Diera (1879 - 1958) učiteľ a hudobník  
Jozef Bošáni (1855 - 1946) prírodovedec, jazykovedec, historik